23 Jun 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 8 °C

Skarp kritik af kontanthjælpsreform

"De indfører en ny fattigydelse"

Skarp kritik af kontanthjælpsreform

Talsmand for udsatte, FOA og Enhedslisten retter raser mod regeringen efter fremlæggelsen af kontanthjælpsreformen i dag.

Mette Frederiksen fremlagde regeringens udspil til reform af kontanthjælpen på et pressemøde ved middagstid.
FOTO: Keld Navntoft, Scanpix
1 af 1

Formanden for Rådet for Socialt Udsatte retter en skarp kritik af regeringens udspil til reform af kontanthjælpen. 

- Det er et stort tilbageskridt, at regeringen indfører en ny fattigydelse for unge under 30 år. Det er forkert signal i en økonomisk krisetid at ramme udsatte grupper på deres forsørgelsesgrundlag. Det skader solidariteten, siger Jann Sjursen til Arbejderen.

Med reformen vil regeringen sænke kontanthjælpen for unge under 30 år. Hvis de ikke har en uddannelse, skal de i gang med at uddanne sig. Imens vil de få en særlig ydelse på SU-niveau, svarende til godt 5700 kroner før skat om måneden. Samme beløb må jobklare unge, som allerede har en uddannelse, klare sig for.

Læs mere om reformen her

Også kontanthjælpsmodtagere, der lever i et papirløst forhold, bliver ramt af nedskæringerne på kontanthjælpen. I alt vil beskæftigelsesministeren spare omkring en milliard kroner på kontanthjælpen. Samtidig fremlægger regeringen i dag et forslag om at sænke selskabsskatten fra 25 til 22 procent. 

Den sammenhæng har skabt stor vrede blandt mange tidligere støtter af SRSF-regeringen. Kritikken raser på Facebook. Ord som "løftebrydere" og "løgnere" går igen ledsaget af citater fra socialdemokratiske politikere før valget.

Den sydeuropæiske model, hvor familien skal sikre forsørgelsen, er på vej til den danske velfærdsstat.
Dennis Kristensen, FOA-formand 

"Vor herre bevares. Nu vil VK-regeringen også sænke selskabsskatten. Håbløst, sagde for eksempel Mette Frederiksen 24. maj 2011, inden hun blev beskæftigelsesminister.

I fagbevægelsen er meningerne delte omkring regeringens nye reform. FOA tager kraftigt afstand fra udspillet. 

- Noget tyder på, at de danske velfærdsforsikringer forsvinder, og at den sydeuropæiske velfærdsmodel, hvor familien skal sikre forsørgelsen, er på vej til den danske velfærdsstat, konstaterer FOA's formand Dennis Kristensen. 

Han kritiserer også, at kontanthjælpsmodtagere i såkaldte nyttejob skal lave blandt andet havearbejde og snerydning uden at få andet i løn end deres kontanthjælp. 

- Det er ordinært arbejde, som skal aflønnes med en løn, man kan leve af, siger FOA-formanden.

3F udtrykker bekymring for, at nyttejobbene kan komme til at trylle almindelige offentlige job væk. Men ellers er der stort set ingen kritik af reformen fra 3F's næstformand Johnny Skovengaard. Også LO's næstformand Marie-Louise Knuppert er positiv. 

Mens Dansk Socialrådgiverforening og HK/Kommunal mener, at reformen har både positive og negative elementer. De er tilfredse med regeringens intentioner om at sikrer en individuel, helhedsorienteret indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere, som fremover skal sikres én koordinerende sagsbehandler. Andre dele af reformen kritiserer de to organisationer.

- Det giver kun mening at sætte ydelsen til unge ned til SU-niveau, hvis regeringen for eksempel som led i en uddannelsesreform opruster gevaldigt med nye uddannelses- og praktikpladser, siger Mads Samsing, næstformand i HK/Kommunal.

Han foreslår, at ydelsen til unge under 30 år forbliver på det nuværende niveau for kontanthjælp, og at ydelsen kun bliuver nedsat til SU-niveau, hvis  den unge afviser et konkret tilbud om uddannelse.

Enhedslisten erklærer sig parat til at forhandle om kontanthjælpsreformen.

- Men vi kommer aldrig til at lægge stemmer til en reform, som tager penge fra arbejdsløse børnefamilier for at give skattelettelser til toppen i erhvervslivet, siger Christian Juhl, Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører.

25. feb. 2013 - 15:34   25. feb. 2013 - 17:47

Kontanthjælp

ur@arbejderen.dk