23 Apr 2018  

KBH: Spredte skyer, 14 °C

Seniorjobber tabte ankesag i landsretten

Lydighed vandt over ytringsfrihed

Seniorjobber tabte ankesag i landsretten

At firmaer som Dantoy får pakket legetøj af kontanthjælpsmodtagere, der arbejder for ned til 16 kroner i timen, skal de ansatte ikke skrive læserbreve om, mener Skive Kommune, som bortviste seniorjobber Peder Bæk.

Over to års løn, samt sagsomkostninger til en tabt retssag, er prisen Peder Bæk må betale for sin kamp for at ytre sig - og blive behandlet ordentligt.
FOTO: Privat
1 af 1

Seniorjobber og talsmand for Behandl Os Ordentligt, Peder Bæk, kom til tjenstlig samtale, da han i et læserbrev og en e-mail kritiserede sin kommunale arbejdsplads BOMI i Skive. Her insisterede han på at lydoptage samtale, hvorefter han blev bortvist.

Forleden stadfæstede landsretten byrettens afgørelse, der dømte Peder Bæk ”lydighedsnægtende og arbejdsvægrende”.

Når en masse af Dantoys' legetøj bliver pakket med statstilskud, så bør hele samfundet vide det, for alle er jo med til at betale for det over skattebilletten.
Peder Bæk

Over to års løn, samt sagsomkostninger til en tabt retssag, er prisen Peder Bæk må betale for sin kamp for at ytre sig - og blive behandlet ordentligt.

– Jeg talte de svages sag og fik den hårdeste straf, bemærker Peder Bæk dagen derpå med henvisning til en aktuel professorudtalelse om at man skal tænke sig godt om, inden man tyer til bortvisning, for det er den hårdeste straf man kan give en medarbejder.

– Men jeg fortryder ingenting, for jeg har kunnet gå med oprejst pande, tilføjer han.

>> LÆS OGSÅ: Fagligt aktiv blev fyret, fordi han ville optage en samtale

Kritik af Dantoy

Tvisten mellem Peder Bæk samt Skives Kommunes særlige virksomhed for kontanthjælpsmodtagere og seniorjobbere, BOMI, samt dennes private samarbejdspartner, Dantoy, opstod tilbage i 2014, efter at Peder Bæk først i et læserbrev i Skive Folkeblad, og senere i en e-mail, kritiserede Dantoys udnyttelse af lavtlønnet arbejdskraft.

Efterfølgende blev Peder Bæk indkaldt til en tjenestelig samtale af BOMIs centerleder, Pia Jensen, der betegnede Peder Bæks skriverier som "en illoyal og uacceptabel handling" og endte med at bortvise Peder Bæk, fordi han insisterede på at ville lydoptage samtalen mellem de to, samt en bisidder fra 3F.

Skuffelsen over Skive Kommuner, retssystem, fagforening med mere lægger Peder Bæk ikke skjul på.

– Jeg har lært, at det er sindssygt vigtigt, hvad der står i et mødereferat, for det er dét alle, også retten, retter sig efter. Også selvom det, der står, er forkert.

– Derfor vil jeg opfordre til, at man grundigt overvejer, om referater er den rigtige måde, for det betyder reelt, at den lille, almindelige borger aldrig kan komme til orde. For store virksomheder, kommuner osv. sidder jo med advokater, der styrer slagets gang hen over hovedet på folk. Jeg kan jo se, at efter jeg var blevet bortvist, fik sagen en helt anden tekstlyd, fordi der var kommet en advokat på, som vidste hvordan sådan en sag skal formuleres, for eksempel i forhold til en eventuel retssag.

Om de to tabte retssager for at få erklæret Skive Kommunes bortvisning for retsstridig, siger Peder Bæk:

– Det første, man får at vide, når man sætter sig i vidnestolen i retten, er, at man skal holde sig til sandheden. Hvorefter man oplever, at de mennesker, der omgår sandheden letsindigt, vinder sagen. 

Centerleder udtaler sig ikke

Mens retssagerne verserede, afviste BOMI's centerleder, Pia Jensen, at udtale sig. Nu, efter det sidste juridiske punktum er sat i sagen, afviser Pia Jensen fortsat at forholde sig til Peder Bæks kritik af blandt andet hendes referat af den tjenstlige samtale, hun indkaldte ham til.

>> LÆS OGSÅ: En båndoptagelse kunne have fjernet stridspunkter

– Jeg udtaler mig ikke i sagen. Det er den politik, vi har i Skive kommune, at det er vores direktør, der udtaler sig.

Men der er jo det her problem, at du er den eneste, der, set fra Skive Kommunes side af skrivebordet, kan svare på, hvad der er sket på de her IKKE lydoptagede møder for tre år siden?

– Min direktør, Lars Harder, er nøje underrettet om, hvad der er sket på det her møder, så han véd det.

Men heller ikke Skive kommunes arbejdsmarkedsdirektør vil forklare for eksempel, hvorfor kommunen mener, at Peder Bæks oplysende læserbrev og e-mail er "illoyal og uacceptabel" og ikke bare en borgers demokratiske ret til at ytre sig.

– I forhold til den konkrete sag og de konkrete omstændigheder, der vil jeg meget gerne henvise til, at der kan man læse i sagen, hvad der er sagens tvist, lyder det fra Harder.

Jeg har gennemset retsafgørelse m.m., og ikke fundet svar på mit spørgsmål, som jeg kan formulere sådan her: Hvis Skive Kommune og Dantoy havde været muslimsk, så ville man have sagt; I bliver nødt til at finde jer i, at vi lever i et land med ytringsfrihed - Skive Kommune opfører sig gammeltestamenteligt, overfølsomt og antidemokratisk, vil mange mene?

– Jeg vil helst ikke ind og svare på det der. Selve sagens omstændigheder ligger i de afgørelser, der er lavet ved byretten og landsretten. Jeg vil ikke udtale mig om de spørgsmål dér, lyder det fra Lars Harder.

Men sagen handler jo blandt andet om ytringsfrihed kontra loyalitet eller lydighed. Hvordan definerer Skive Kommune den her grænse? Det er jo særdeles relevant og det er jo ikke ordentligt belyst i retsafgørelserne og sagsbeskrivelsen dér.

– Nej, men jeg vil henvise til sagens omstændigheder.

Dantoy udtaler sig heller ikke

Heller ikke Dantoy’s ledelse har det været muligt at få til at forklare sig nærmere. Legetøjsfirmaet har ikke reageret på telefonopkald, e-mails og telefonbeskeder med anmodning om at blive ringet op.

Om Dantoy’s reaktion siger Peder Bæk: "De må ha’ en meget, meget følsom storetå, hvis det ku’ gøre så ondt, dét jeg skrev".

Om arbejdet på BOMI og baggrunden for hans læserbrev og e-mail til Dantoy tilføjer Peder Bæk:

– Det er under lavmålet, at man lader seniorjobbere, som har haft en langt arbejdsliv, sidde og pakke legetøj syv-otte timer om dagen. Alle de seniorjobbere, der blev sendt til BOMI, var utilfredse, fordi man oprindeligt havde fået at vide, at man skulle ud og arbejde et sted i kommunen, der passede til ens kompetencer.

Var dine skriverier illoyale og uacceptable, som kommunen og Dantoy siger?

– Hvis jeg selv mente dét, så havde jeg ikke gjort det på den måde, jeg gjorde. Når en masse af Dantoys' legetøj bliver pakket med statstilskud, så bør hele samfundet vide det, for alle er jo med til at betale for det over skattebilletten.

04. apr. 2017 - 11:11   04. apr. 2017 - 13:25

Ytringsfrihed

af Jesper Petersen