18 Jun 2018  

KBH: Let skyet, 17 °C

Regeringen overvejer at sælge gasnettet

Energiselskaber lokker med købstilbud

Regeringen overvejer at sælge gasnettet

Regeringen overvejer at sætte et Til Salg skilt på det danske gasnet, der hidtil har været ejet af staten og en række kommuner. Fire privatejede elselskaber har budt på nettet, men vil ikke sige hvorfor.

Statsejede Energinet.dk ejer og driver de store hoved-naturgasledninger fra Nordsøen og ind på land og videre ud til de regionale gasselskaber.
FOTO: Palle Peter Skov/Energinet.dk
1 af 1

Regeringen overvejer at sælge den vigtige hovedforsyningsåre af dansk naturgas fra Nordsøen til Jylland, Fyn og Sjælland til de fire energiselskaber SE, SEAS-NVE, Eniig og Energi Fyn.

De fire selskaber har sendt et købstilbud til energi- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt, der lige nu overvejer om regeringen skal sætte naturgasnettet til salg.

Hvis de fire private elselskaber får held til at opkøbe gasnettet, risikerer vi, at forbrugerne står tilbage med en ny gæld på vegne af de nye ejere.
Søren Roth Djørup

Ifølge en mail til Arbejderen er energiselskaberne  "inspireret af regeringens forsyningsstrategi", der ligger op til at samle den danske gasdistribution og i øvrigt gøder jorden for privatisering i forsyningssektoren generelt.

>> LÆS OGSÅ: Regeringen gøder jorden for private investorer

Kræver lovændring

Forsker i energiplanlægning på Aalborg Universitet, Søren Roth Djørup, håber på, at gasnettet vil blive bevaret på offentlige hænder og ikke blive solgt til private.

– I dag sikrer lovgivningen, at det kun er staten, der kan købe distributionsnettet. Så det vil kræve en lovændring, hvis det skal sælges til private. Samtidig beskytter lovgivningen mod voldsomme prisstigninger, fordi der i dag stort set ikke kan tjenes penge på gasforsyningen, siger han til Arbejderen.

– Og hvis lovgivningen åbnes op for salg til private, risikerer vi, at de fire energiselskaber en dag vil sælge nettet til udlandet eller en kapitalfond, påpeger Søren Roth Djørup.

Om få år er forbrugerne færdige med at betale af på den gæld, som det har kostet at anlægge distributionsnettet.

– Men hvis de fire private elselskaber får held til at opkøbe gasnettet, risikerer vi, at forbrugerne står tilbage med en ny gæld på vegne af de nye ejere, der jo skal have deres investering hjem, fordi de har købt det gasnet, som forbrugerne netop har betalt ud, forklarer energiforskeren.

Energinet fedes op

I dag er de store naturgasledninger fra Nordsøen og ind på land, hvor gassen bliver fordelt til Jylland, Fyn og Sjælland, samlet i det statsejede Energinet.dk.

De mindre, lokale net ejes og drives i dag af de fælleskommunale selskaber HMN Naturgas og NGF Nature Energy Distribution. Men disse net er Energinet.dk i gang med at købe op. 

Sidste år opkøbte Energinet.dk DONG's net i Syd- og Vestsjælland og i Sønderjylland. Hvis det lykkes for Energinet.dk at samle hele gasnettet under sig, vil de fire private energiselskaber altså kunne opkøbe hele det samlede gasledningsnet, og dermed vil der være skabt et nyt, privat gasmonopol.

Minister og selskaber er tavse

De fire energiselskaber, der vil opkøbe hele det danske naturgasnet, afviser at svare på, hvorfor de er interessede i at overtage nettet.

– Vi er i en meget indledende fase i forløbet, og meget skal falde på plads for at det kan blive en realitet. Derfor har vi aftalt, at vi endnu ikke udtaler os til pressen, siger administrerende direktør i SEAS-NVE, Jesper Hjulmand på vegne af de fire selskaber.

Han bekræfter dog købstilbuddet.

– Det er korrekt, at vi har dannet en gruppe, der er tidligt i sonderingen af muligheden for at danne et nationalt gasdistributionsselskab, siger Jesper Hjulmand til Arbejderen.

Det er heller ikke mange ord, som energi- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt vil sætte på tankerne om at sælge gasnettet.

– Jeg har endnu ikke svaret på henvendelsen fra de fire energiselskaber, hvor de giver udtryk for, at de ønsker at købe distributionsnettet.

Han indrømmer dog, at regeringen igennem lang tid har været i dialog med selskaberne.

- På baggrund af dialogen er regeringen i gang med at tage stilling til processen. Anmodningen indgår i regeringens overvejelser om den fremtidige organisering af distributionsnettet. Konsolidering af naturgasdistributionen kræver, at ejer-kommunerne er interesserede i at sælge deres distributionsnet. Derudover kræver konsolideringsprocessen, hvad enten det sker gennem salg til staten, salg til kommunerne eller private aktører, bred opbakning i Folketinget, siger Lars Chr. Lilleholt til Arbejderen.

31. mar. 2017 - 13:33   31. mar. 2017 - 14:06

Forsyning

ml@arbejderen.dk
Naturgasnettet i Danmark
  • Naturgassen bliver hentet fra boringer i Nordsøen og transporteres via ledninger under havet i land ved Esjerg.

  • Herfra transporteres gassen til et gasbehandlingsanlæg via Nybro ved Varde, hvor gassen sendes via store hovedledninger til Jylland, Fyn og Sjælland. Dette net er det såkaldte transmissionsnet, der ejes og drives af det statsejede Energinet.dk. 

  • Fra de store ledninger føres gassen videre ud i de danske byer via det såkaldte distributionsnet til de enkelte husstande, industri og kraftvarmeværker. Distributionsnettet ejes af de to fælleskommunale selskaber HNM Naturgas og NGF Nature Energy Distribution. Sidste år opkøbte Energinet.dk DONG's andel af distributionsnettet - nemlig i Syd- og Vestsjælland og i Sønderjylland.