24 May 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Regeringen afviser 65 FN-anbefalinger

Til eksamen i menneskerettigheder

Regeringen afviser 65 FN-anbefalinger

Regeringen har kun tænkt sig at følge 120 ud af de 199 anbefalinger, den har fået af FN's Menneskerettighedsråd. En stor del af regeringens afvisninger handler om anbefalinger på flygtningeområdet.

I januar var udenrigsminister Kristian Jensen på Danmarks vegne til "eksamen i menneskerettigheder" hos FN's Menneskerettighedsråd i Genève.
FOTO: Ulrik Jantzen/Udenrigsministeriet
1 af 1

Regeringen afviser at følge 65 af de i alt 199 anbefalinger, som Danmark har fået af FN's Menneskerettighedsråd.

Anbefalingerne er kommet efter at udenrigsminister Kristian Jensen på Danmarks vegne i januar var til "eksamen i menneskerettigheder" hos FN's Menneskerettighedsråd i Genève.

Det er helt tydeligt, at der ikke bliver givet ved dørene når det gælder flygtninge.
Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder

Alle FN-lande skal hvert fjerde år til en eksamen hos FN's Menneskerettighedsråd. Her kan de forskellige FN-lande komme med anbefalinger til, hvordan menneskerettighederne i Danmark kan blive forbedret. Formålet er at sikre, at FN's medlemslande overholder menneskerettighederne i praksis.

Efter eksamenen kom FN-rådet med en lang række anbefalinger til den danske regering. Det er disse anbefalinger, som regeringen nu har svaret på.

– Der var en generel bekymring i FN-rådet over den måde, vi behandler vores nye medborgere på i Danmark, forklarer Christoffer Badse, chefkonsulent hos Institut for Menneskerettigheder.

– En stor del af regeringens afvisninger handler om FN-rådets anbefalinger på flygtningeområdet. Det er helt tydeligt, at der ikke bliver givet ved dørene, når det gælder flygtninge. Regeringen har står fast på sine stramninger - på trods af endnu en omgang international kritik, siger Christoffer Badse til Arbejderen. 

>> LÆS OGSÅ: Flygtninge bliver del af menneskereteksamen

Rykker ikke ved flygtningestramninger

FN anbefaler blandt andet regeringen at ændre sine stramninger af den danske asylpolitik, herunder at ændre den såkaldte smykkelov, der gør det muligt for politiet at konfiskere smykker og andre værdigenstande fra flygtninge. 

FN opfordrer også regeringen til at ændre reglerne for familiesammenføring. Som en del af regeringens nylige stramninger på udlændingeområdet er loven blevet lavet om, så krigsflygtninge først kan søge om at blive genforenet med deres ægtefælle og børn efter tre år.

Men ingen af rådene agter den danske regering at følge. I stedet lader regeringen FN vide, at man mener, at Danmark overholder sine internationale menneskeretsforpligtelser.

– Vi har en regering, der åbent siger, at man godt er klar over, at man risikerer en sag ved menneskeretsdomstolen, når det gælder stramningerne på familiesammenføringsområdet. Der skal der mere end en rapport til at ændre på.

– Det er fint, at vi nu har fået trukket linjerne op med eksperter og det internationale samfund på den ene side og regeringen på den anden. Vi er enige om at være uenige. Men der skal tungere skyts til at ændre regeringens stramninger. Vi håber på en sag ved menneskeretsdomstolen på spørgsmålet om, hvorvidt familiesammenføring er i overenstemmelse med menneskerettighederne, uddyber Christoffer Badse.

Bedre screening af torturofre

FN anbefaler også, at regeringen skal sikre, at flygtninge ikke lever i årevis på midlertidigt ophold, som med jævne mellemrum skal forlænges med risiko for at blive sendt hjem - men i stedet tildeler flygtninge en bopæl i Danmark. Også denne anbefaling afviser regeringen at følge.

– Vi så gerne, at Danmark viste vilje til at gå en anden vej. Det er på tide, at Danmark ser på, hvilke alternativer der kan være til denne praksis, siger Elna Søndergaard, seniorrådgiver i Dignity.

Også en bedre screening af asylansøgere er blandt FN's anbefalinger. Der skal især ske en bedre screening for tegn på tortur, hvilket kan lede til både fejlbehandling af asylansøgninger, sundhedsproblemer for den enkelte og manglende hensyntagen i asylprocessen.

– For nyligt har vi set konsekvenserne af manglende screening i forhold til det gamle Vridsløselille Statsfængsel, hvor afviste og muligvis traumatiserede flygtninge nu sidder indespærret i celler det meste af dagen. En sådan behandling kan betyde flashbacks og gen-traumatisering, siger Elna Søndergaard.

Blandt de anbefalinger fra FN, som regeringen tilslutter sig, er en bekymring over kvaliteten af tolkning i rets- og asylsager. Regeringen lover også, at man vil sætte ind over for diskrimination af personer med handicap.

12. apr. 2016 - 12:05   12. apr. 2016 - 12:25

Menneskerettigheder

ml@arbejderen.dk
Eksamen i menneskerettigheder
  • Hvert fjerde år skal verdens lande til eksamen i menneskerettigheder i FN's såkaldte Universelle Periodiske Bedømmelse.

  • Danmarks første FN-eksamen i menneskerettighederne fandt sted i 2011. I januar 2016 var det igen tid til, at FN skulle vurdere Danmarks evne til at leve op til menneskerettighederne.

  • Inden eksaminationen sendte både Udenrigsministeriet på vegne af regeringen samt Institut for Menneskerettigheder og danske civilsamfundsorganisationer rapporter til FN om, hvordan Danmark lever op til menneskerettighederne. Institut for Menneskerettigheder og  en gruppe danske ngo'er sendte sine rapporter til FN i juni 2015. Udenrigsministeriet sendte sin rapport i oktober 2015.