22 Apr 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 8 °C

Regering vil opkøbe gasnet

Minister gør klar til privatisering

Regering vil opkøbe gasnet

På lukkede møder har byråd over hele landet debatteret salg af de lokale gas-distributionsnet. Regeringen vil samle nettet i et statsligt selskab, som senere kan privatiseres.

Energiministeren er netop gået i gang med at forhandle et salg på plads med HMN Naturgas (billedet) og NGF Nature Energy.
FOTO: HMN Naturgas
1 af 1

Hele det danske gasnet bliver nu samlet i det statsejede selskab Energinet.dk, som herefter skal gøres klar til privatisering.

Energiministeren er netop gået i gang med at forhandle et salg på plads med de to kommunale gas-selskaber, HMN Naturgas, der er ejet af 57 sjællandske og jyske kommuner, og NGF Nature Energy, der er ejet af otte fynske kommuner. De to gasselskaber sidder på det såkaldte distributionsnet, der fører naturgassen fra Nordsøen og ud til kommunerne.

Vores allesammens gasnet skal ikke være et spekulationsobjekt. Forbrugerne har betalt for nettet en gang. 
Lisbet Møller, Enhedslisten

Inden nytår ventes en endelig salgsaftale klar mellem staten og de to kommunale gas-distributionsselskaber. Inden da skal salget debatteres ude i ejerkommunerne.

Åbner for privatisering

Samtidig har regeringen netop fremlagt et lovforslag, der skal gøre det mere økonomisk attraktivt for de hårdt trængte kommuner, at sælge ud af sine gas-selskaber. I dag bliver kommunerne modregnet 100 procent i statens bloktilskud, hvis de sælger ud af deres gas-aktiviteter. Fremover vil regeringen kun modregne 20 procent.

I sit lovforslag skriver regeringen, at man forventer, at forslaget fører til et "… øget incitament til afståelse m.v. af naturgasselskaber".

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll kalder opkøbet af gasnettet for "et trin på vejen til at komme hen til at gøre sektoren klar til også at komme på private hænder fremadrettet".

Og Energi,- Forsynings,- og Klimaministeriet skriver i en mail til Arbejderen, at regeringen er "… åben for at se nærmere på, om forbrugerne kan have gavn af en privatisering af nettet på længere sigt".

Garanti mod videresalg

Byrådene i de 65 kommuner, der via HMN Naturgas og NGF Nature Energy ejer gas-distributionsnettet, har på lukkede møder debatteret, om det er en god ide at sælge nettet.

Enhedslisten og SF har i flere kommuner kæmpet for, at gas-ledningsnettet forbliver på offentlige eller forbrugerejede hænder.

– Vi stillede forslag om, at vores kommune kun skulle gå med til et salg, hvis vi fik en garanti fra staten om, at man ikke senere videresolgte nettet til en privat virksomhed. For os er det vigtigt, at nettet bliver på forbrugerejede eller offentlige hænder. Forslaget blev desværre nedstemt. Kun SF og Enhedslisten stemte for, forklarer Enhedslistens medlem af Gladsaxe Byråd, Trine Henriksen, til Arbejderen.

Også i Halsnæs forsøger Enhedslisten at kæmpe imod et salg.

– Det kan være en god ide at samle nettet på statens hænder. Men så må staten selvfølgelig ikke sælge det videre. Vores allesammens gasnet skal ikke være et spekulationsobjekt. Forbrugerne har betalt for nettet en gang. Skal vi nu betale en gang til, fordi en privat investor skal hente sin investering hjem? Herudover kan man frygte, at vedligeholdelsen af gasnettet vil blive udsultet, hvis der skal tjenes penge på nettet, siger Enhedslistens medlem af byrådet i Halsnæs, Lisbet Møller, til Arbejderen. 

Både Gladsaxe og Halsnæs Kommune er medejer af HMN Naturgas.

Det er ikke kun kommunernes rør i jorden, der er interessante for opkøbere. Det er også hele det kommunale gas-selskab, herunder også hele kundekartoteket og den del af gasselskabet, der sælger gassen videre til forbrugerne. I tirsdags underskrev to store andelsejede energiselskaber, SEAS-NVE og ENIIG, en aftale om at opkøbe HMN Naturgas' handelsselskab inklusive selskabets 215.000 naturgaskunder.

Det er regeringen forsyningsstrategi, der lægger op til at samle gasdistributionsnettene og samtidig adskille netselskaber, der står for drift og vedligehold af distributionsnettet, og handelsselskaber, der står for salg og kundeservice.

06. jul. 2017 - 07:07   06. jul. 2017 - 07:10

Forsyning

ml@arbejderen.dk
Naturgasnettet i Danmark
  • Naturgassen bliver hentet fra boringer i Nordsøen og transporteres via ledninger under havet i land ved Esjerg.

  • Herfra transporteres gassen til et gasbehandlingsanlæg via Nybro ved Varde, hvor gassen sendes via store hovedledninger til Jylland, Fyn og Sjælland. Dette net er det såkaldte transmissionsnet, der ejes og drives af det statsejede Energinet.dk. 

  • Fra de store ledninger føres gassen videre ud i de danske byer via det såkaldte distributionsnet til de enkelte husstande, industri og kraftvarmeværker. Distributionsnettet ejes af de to fælleskommunale selskaber HNM Naturgas og NGF Nature Energy Distribution. Sidste år opkøbte Energinet.dk DONG's andel af distributionsnettet - nemlig i Syd- og Vestsjælland og i Sønderjylland.