24 May 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Oprøret ulmer på pædagog-uddannelsen

Protester i København og Aarhus

Oprøret ulmer på pædagog-uddannelsen

I både Aarhus og København protesterer pædagogstuderende over nedskæringer og forringelser af deres uddannelse.

Pædagogstuderende på Campus Carlsberg giver ledelsen det røde kort ved en aktion i januar.
FOTO: Klaus Berdiin Jensen, PLS
1 af 1

Gennem de seneste uger har pædagogstuderende i både København og Aarhus protesteret over nedskæringer og manglende kvalitet i uddannelsen. 

Mange synes ikke, at de kan stå inde for den uddannelse, de får.
Thea Gambill, PLS

De studerende mærker konsekvenserne af regeringens krav om to procents årlige nedskæringer på uddannelserne.

I Aarhus skabte det vrede blandt pædagogstuderende på femte semester, da de fik at vide, at en af samtalerne med deres vejleder, mens de er i praktik, bliver sparet væk. I stedet kan de få en snak over skype.

Den besked blev dråben, der fik bægeret til at flyde over for mange på hendes årgang, fortæller Sissel Sørensen, pædagogstuderende på Campus Ceres i Aarhus.

Stor vrede

– Rigtig mange blev rigtig vrede. Det er vigtigt at mødes med vejlederen fra skolen ude på praktikstedet og tale om, hvordan det går, og hvad der skal arbejdes videre med, forklarer Sissel Sørensen.

– Det handler ikke kun om det skypemøde, men om en følelse af, at vi som pædagogstuderende og kommende fagpersoner ikke bliver taget seriøst, tilføjer hun.

De studerende mister også en times undervisning om ugen, en del af deres vejledertimer i studiegruppen på uddannelsesstedet bliver sparet væk og underviserne får skåret i deres forberedelsestid.

– Vi går fra 12 til 11 timers undervisning om ugen på et fuldtidsstudie. Undervisningsformen ligner den klassiske universitetsformen, hvor vi bare sidder og lytter. Vi får ikke den feedback, vi har brug for. Vi vil gerne være gode pædagoger, men det føler vi ikke, vi kan, med de her forringelser og nedskæringer, siger Sissel Sørensen.

De utilfredse studerende fra femte semester afholdt mandag i sidste uge stormøde, hvor 40-50 mødte op. De har nu nedsat en styregruppe og er gået i gang med at lave en lokalafdeling af de Pædagogstuderendes Landssammenslutning, PLS, og forbereder flere protester mod nedskæringerne.

400 til stormøde

I København var omkring 400 pædagogstuderende fra Campus Carlsberg samlet til stormøde torsdag i sidste uge. Her gælder utilfredsheden både nedskæringer og dårlig planlægning fra ledelsens side.

Stormødet diskuterede 11 konkrete krav til ledelsen. Kravene blev underskrevet og afleveret af hver enkelt elev i en stor postkasse foran ledelsens kontor.

Blandt kravene er, at opgaver og prøver ikke skal ligge oven i hinanden, at der skal tilbydes erstatningsundervisning for aflyste timer, at skema skal udleveres seks uger for opstart på et uddannelsesmodul, og at underviserne skal have bedre tid til forberedelse.

– Der er problemer med, at afsluttende modulprøver og eksamener bliver lagt over i hinanden og med at få skemaer sendt ud i ordentlig tid, siger Mia Rebecca Lund, en af de pædagogstuderende, der har været med at at rejse protesterne. 

Det startede tilbage i januar, hvor tre pædagogstuderende i frustration over de mange problemer på uddannelsen opfordrede de studerende til at klage. På under 24 timer kom der 502 klager ind fra i alt 780 pædagogstuderende fra sjette semester på Campus Carlsberg.

En stor gruppe af de utilfredse studerende samlede sig i gården med bannere og røde kort i hånden – de gav ledelsen på Campus Carlsberg det røde kort.

Siden da har de arbejdet videre med formuleringen af de 11 konkrete krav til ledelsen. 

– Nu venter vi så på en reaktion fra ledelsen på vores krav, før vi beslutter yderligere protester, siger Mia Rebecca Lund.

Mister 185 millioner

Det er ikke kun i Aarhus og København, at der er problemer med nedskæringer og forringelser på pædagoguddannelsen .

– Alle professionshøjskoler skal spare. For pædagoguddannelsen betyder det, at der samlet set på landsplan skal spares 185 millioner kroner i perioden 2016-2020, siger Thea Gambill, faglig sekretær i PLS.

Det betyder, at der rundt omkring i landet afskediges undervisere og skæres i antallet af undervisningstimer og vejledningen til den enkelte studerende.

I forvejen er pædagogstudiet en af de professionsuddannelser, der får det mindste beløb per studerende. 

– Utilfredsheden kulminerer lige nu, fordi mange pædagogstuderende ikke får en uddannelse, som de synes de kan stå inde for, siger Thea Gambill.

21. feb. 2017 - 08:18   21. feb. 2017 - 12:11

Nedskæringer

ur@arbejderen.dk
Pædagoguddannelsen
  • Pædagoguddannelsen blev ændrer i 2014. Uddannelsen varer i tre et halvt år og er inddelt i syv semestre. 
  • På første semester er der i gennemsnit 10 timers undervisning om ugen. De følgende semestre er antallet af undervisningstimer typisk mindre.
  • Efter et fælles grundforløb skal de studerende vælge mellem tre specialer: Dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik. 
  • Bevillingerne per pædagogstuderende er blandt de laveste blandt professionsuddannelserne.