21 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Museer hjælper flygtninge

Integration

Museer hjælper flygtninge

Danske museer vil sammen med flygtninge og civilsamfund sikre en god introduktion til det danske samfund.

Arbejdermuseets ”Glimt af mit liv”. Børn og unge bosat på asylcentre på Sjælland blev udstyret med kameraer og dokumenterede deres hverdag. Sammen med unge fra Red Barnet Ungdom valgte de billeder ud, som repræsenterede noget særligt i forhold til deres hverdagsliv og drømme.
FOTO: Arbejdermuseet
1 af 1

Flygtninge underskriver en erklæring om, at de anerkender betydningen af aktivt medborgerskab – men for at kunne agere som medborgere må de have viden om og forståelse for samfundet. 

Det vil danske museer gøre noget ved – de vil gøre flygtninge til en del af fællesskabet.

Derfor har Nationalmuseet (som er mange museer i ét) og Arbejdermuseet søgt Innovationsfonden – og herfra fået 4,8 millioner kroner i støtte – til at udvikle nye metoder, som kan bidrage til en god introduktion til det danske samfund. Det skal ske i samarbejde med andre kulturhistoriske museer, Københavns Universitet, Det Syriske Kulturinstitut i Danmark, De Danske Sprogcentre, flygtningene selv og det øvrige civilsamfund.

Projektet udspringer af de seneste års debat om integration og medborgerskab og vedtagelsen af integrationsgrunduddannelsen. Den skal styrke flygtninges muligheder for at blive opkvalificeret til et arbejde.

– Museer rummer et stort potentiale i forhold til at bidrage til at løfte mere konkrete samfundsmæssige opgaver i forhold til integration og uddannelse. På Arbejdermuseet ser vi frem til på nye måder at give flygtninge indblik i udviklingen og vilkårene på det danske arbejdsmarked, siger direktør for Arbejdermuseet Søren Bak-Jensen.

– Som hovedmuseum har vi på Nationalmuseet et særligt ansvar for at gøre historien tilgængelig for alle borgere i Danmark. Med dette projekt ønsker vi at skabe en tryg og imødekommende ramme, som giver plads til, at flygtningene selv kan bidrage til det nye land, de er kommet til, gennem deres egne fortællinger og erfaringer, siger Camilla Mordhorst, vicedirektør og leder af Nationalmuseets afdeling for forskning og formidling.

05. jan. 2017 - 11:26   05. jan. 2017 - 12:21

Integration

aj@arbejderen.dk