22 Apr 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Magtens tætte bånd er et demokratisk problem

Enhedslisten om Hækkerups spring:

Magtens tætte bånd er et demokratisk problem

Per Clausen fra Enhedslisten udtrykker dyb bekymring over den tætte sammenvævning mellem toplobbyister, ministre og topembedsmænd.

FOTO: Liselotte Sabroe / Scanpix
1 af 1

Fredag fratrådte Karen Hækkerup som justitsminister. Hun går direkte over i en stilling som direktør for lobbyorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Det er ikke første gang en tidligere minister eller en topembedsmand bliver ansat i en af erhvervslivets lobbyorganisationer.

Toplobbyister, ledende embedsmænd og ministre udgør i større og større udstrækning en ny klasse med fælles interesser.
Per Clausen, Enhedslisten

Det er en bekymrende udvikling, mener Enhedslistens gruppeformand Per Clausen.

" Karen Hækkerups ansættelse i Landbrug & Fødevarer er udtryk for en udvikling, hvor toplobbyister, topembedsmænd og ministre i større og større udstrækning udgør en ny klasse med fælles interesser, holdninger og venner. Det opfatter jeg som dybt problematisk for demokratiet", skriver Per Clausen på sin Facebookprofil.

Karen Hækkerup overtager direktørjobbet efter Søren Gade fra Venstre, som også er tidligere minister. Som et andet eksempel på sammenvævningen mellem ledende politikere, topembedsmænd og erhvervslivet nævner Per Clausen direktøren for Dansk Industri, Karsten Dybvad, der kom fra en post som departementschef i Statsministeriet.

"Det understreger behovet for at håndtere lobbyisme langt mere offensivt i dansk politik. Der bør indføres en karenstid, hvor ministre og tidligere ministre ikke kan blive ansat i lobbyiststillinger eller i stillinger, hvor lobbyisme udgør en væsentlig del af arbejdet", mener Per Clausen.

Han efterlyser mere åbenhed omkring den kontakt politikere, ministre, embedsmænd har med erhvervslivets lobbyorganisationer.

11. okt. 2014 - 14:35   13. okt. 2014 - 09:29

Lobbyisme

ur@arbejderen.dk