19 Jun 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 20 °C

Kommunister inviterer til debat om flygtninge

Kamp for enhed

Kommunister inviterer til debat om flygtninge

Kommunistisk Parti arrangerer åbent debatmøde om flygtningesituationen. Højrefløjen forsøger at spille danske og udenlandske arbejdere ud mod hinanden. Hvad gør vi?

FOTO: Stratis Balaskas/EPA/Scanpix
1 af 1

Det helt afgørende i forhold til den aktuelle hjemlige flygtningesituation er at sikre enheden mellem danske og udenlandske arbejdere, mener Jan Mathisen, der er medlem af landsledelsen for Kommunistisk Parti.

Der er råd til både flygtninge og velfærd.
Jan Mathisen, Kommunistisk Parti

Til daglig arbejder han i 3F København, hvor han oplever, hvordan social dumping er med til at skabe et helt anderledes arbejdsmarked, hvor "gråzoner" og irregulære ansættelsesforhold" er ved at blive normen.

I både Danmark og resten af EU bruges flygtninge og indvandrere som billig arbejdskraft og dermed som et redskab til at sænke det generelle lønniveau.

På torsdag kan du møde Jan Mathisen til et offentligt debatmøde i København om flygtningesituationen.

Pres på lønnen

– Vi skal forstå den utryghed og bekymring, der er udbredt i den danske arbejderklasse, ikke mindst blandt de ufaglærte og lavtlønnede, siger han og uddyber:

– Den sociale dumping er massiv. Der er et voldsomt pres på løn og arbejdsforhold. Og de mange nedskæringer på dagpenge og kontanthjælp betyder, at det at blive arbejdsløs eller syg i dag kan være en social katastrofe.

I en situation hvor velfærd, løn og arbejdsforhold er sat under massivt pres fra den nyliberalistiske politik, der føres i Danmark og resten af EU, kan det være en sprængfarlig cocktail at få mange flygtninge og migranter til landet, hvis vi ikke forstår den utryghed, der er i arbejderklassen og forveksler den med racisme, mener Jan Mathisen.

– Højrekræfterne udnytter situationen til at skabe et modsætningsforhold mellem danske og udenlandske arbejdere. Men grundlæggende set har vi fælles interesser. Det er helt afgørende at forsvare arbejderklassens enhed. Vi skal stå sammen udlændinge og danskere og tage kampen op mod de arbejdsgivere og politikere som angriber vores levevilkår, siger han.

Der er råd til flygtninge

Det er Kommunistisk Parti, der arrangerer debatmødet. Hvordan vi sikrer enhed i den skærpede situation, vi befinder os i nu, diskuteres i disse måneder i partiets afdelinger på baggrund af et diskussionsoplæg fra landsledelsen.

"Vi må tage kampen op mod racisme og fremmedhad, som splitter arbejderklassen og gør den forsvarsløs over for kapitalens angreb. Solidaritet er et nøgleord", hedder det blandt andet i oplægget.

Både borgerlige og socialdemokratiske politikere rejser en modsætning mellem velfærd og flygtninge. De siger, at vi ikke har råd til velfærd, hvis der kommer mange flygtninge til Danmark.

– Selvfølgelig er der en grænse for, hvor mange flygtninge, Danmark kan tage imod. Men økonomisk set er vi langt fra nået dertil. Der er råd til både flygtninge og velfærd. Man skal bare føre en anden økonomiske politik end den nyliberalistiske nedskæringspolitik, som både den nuværende og tidligere regering står for, siger Jan Mathisen.

Den økonomiske politik er en konsekvens af Danmarks tilslutning til EU's finanspagt. For Jan Mathisen hænger kampen mod EU tæt sammen med kampen for enhed i arbejderklassen.

– EU fører simpelthen en politik, der spiller arbejdere ud mod hinanden, konstaterer han.

Oplæg fra svensk kommunist

På debatmødet torsdag er der også oplæg af Robert Mathiasson, formand for Kommunistiska Partiet i Sverige, som har modtaget langt flere flygtninge end Danmark.

Han vil komme med sit bud på, hvordan man kan imødekomme den usikkerhed, flygtningekrisen har skabt blandt almindelige svenskere, og skabe et grundlag for fælles kamp mellem svenske og udenlandske arbejdere.

04. okt. 2016 - 07:35   04. okt. 2016 - 07:40

Debatmøde

ur@arbejderen.dk
Debatmøde 6. oktober

Kommunistisk Parti inviterer til åbent debatmøde om flygtningesituationen på torsdag den 6. oktober klokken 18 hos 3F København, Peter Ibsens Allé 27, 2400 København N. På mødet vil der være fokus på, hvordan vi kan udvikle enheden i arbejderklassen uanset etnisk baggrund.

Der er oplæg af:

  • Jan Mathisen, medlem af Kommunistisk Partis landsledelse og afdelingssekretær i 3F København.
  • Robert Mathiasson, formand for Kommunistiska Partiet i Sverige.