21 Jun 2018  

KBH: Overskyet, 13 °C

Glæder sig over åben euro-dør

Minister tilfreds med ØMU-plan

Glæder sig over åben euro-dør

Danmark risikerer at blive "marginaliseret", hvis vi er det eneste land udenfor euroen, mener Kristian Jensen, som dog afviser en ny folkeafstemning - selv om han personligt mener, at Danmark bør tilslutte sig euroen.

Finansminister Kristian Jensen lægger op til, at regeringen fortsat vil tilslutte Danmark nye euro-tiltag.
FOTO: Nadia Fryd/Finansministeriet
1 af 1

Finansminister Kristian Jensen er glad for, at EU-kommissionen i sin nye plan for euroen frem mod år 2025 holder en dør åben og lægger op til, at ikke-eurolande kan deltage i nye tiltag indenfor euroen.

Det er positivt, at døren holdes åben for alle, så også ikke-eurolande kan deltage i nye tiltag.
Kristian Jensen, finansminister

– Det er vigtigt for Danmark, at nye økonomiske tiltag, som kan være relevante for alle EU-lande, drøftes og holdes åbne, så alle EU-lande kan deltage på lige vilkår, også ikke-eurolande. Det er derfor positivt, at refleksionspapiret lægger op til, at døren skal holdes åben for alle, så også ikke-eurolande kan deltage i nye tiltag, som Danmark har gjort tidligere, eksempelvis da Danmark tilsluttede sig finanspagten og implementerede pagten i den danske budgetlov, skriver ministeren i en mail til Arbejderen.

Finansministerens udmelding kommer efter at EU-kommissionen i sidste uge udgav en 40 sider lang rapport om, hvordan EU's Økonomiske og Monetære Union (ØMU) og euroen skal udvikle sig frem mod år 2025.

Hvis ØMU'en og euroen skal blive en succes, er det ifølge EU-kommissionen "essentielt", at medlemsstaterne anerkender, at der behov for en ensretning af de sociale strukturer i EU. En række politikområder, som beskæftigelse, uddannelse, skat og udformningen af velfærdssamfundet, der er afgørende for en robust økonomi, er i øjeblikket "i hænderne på medlemsstaterne". Fremover skal EU sikre en mere "effektiv koordination af disse politikområder" både i eurolandene og de øvrige EU-medlemslande, heriblandt Danmark.

Kommissionen forventer, at alle EU-lande undtagen Danmark, inden år 2025 har indført EU's fælles mønt, euroen. Den danske regeringe har dog ikke umiddelbart planer om at følge efter:

– Dansk deltagelse i euroen vil kræve et ja ved en folkeafstemning. Regeringen har ingen planer om en sådan folkeafstemning om dansk deltagelse i euroen, skriver Kristian Jensen og tilføjer:

– Det er min personlige holdning, at det samlet set vil være en fordel for Danmark at deltage i euroen.

Finansministeren advarer også om, at Danmark risikerer at blive "marginaliseret", når Storbritanniens træder ud af EU

– Det er klart, at UK’s udtræden ændrer balancen i EU mellem euro- og ikke-eurolande, og at vi kan komme til at blive mere marginaliseret i takt med at eurolandene måtte rykke tættere sammen og i takt med at andre ikke-eurolande over tid måtte træde ind i euroen, skriver ministeren.

08. jun. 2017 - 08:53   08. jun. 2017 - 09:00

Euro

ml@arbejderen.dk