25 Jun 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

EU's forskning bør gavne mennesker

Opfordring fra 23 ngo'er

EU's forskning bør gavne mennesker

EU støtter forskning i våbenteknologi og udvikling af dyr medicin. 23 europæiske ngo'er opfordrer EU til i stedet at støtte forskning, der gavner mennesker og kloden.

EU skal droppe støtten til dyr medicin, klimaskadelig energi og våbenteknologi – og i stedet støtte fredelige, civile formål, der gavner mennesker og kloden, lyder kravet fra 23 ngo´er.
FOTO: Jennifer Jacquemart/European Union 2013
1 af 1

En lang række europæiske ulands-, miljø,- sundheds,- og fredsbevægelser opfordrer EU til at droppe sin milliardstøtte til våbenindustriens forskning og i stedet støtte forskning, der gavner mennesker og kloden.

EU bør investere i forsknings-projekter, der bidrager til forebyggelse af konflikter og fredelig konflikt-løsning i stedet for at støtte forskning i våbenproduktion.
Laetitia Sédou, European Network Against Arms Trade

Organisationerne har gennemgået EU's nuværende forskningsprogram Horizon 2020. Ifølge de 23 ngo'er er der sket et markant skifte i EU's forskningspolitik – fra civil forskning til gavn for mennesker og miljø – til støtte til forskning indenfor militær.

– Der er ikke plads til militær forskning i EU. EU bør investere i forskningsprojekter, der bidrager til forebyggelse af konflikter og fredelig konfliktløsning i stedet for at støtte forskning i våbenproduktion, siger Laetitia Sédou fra European Network Against Arms Trade.

EU oprettede i sidste måned en fond på 41 milliarder kroner årligt, der skal styrke forskning i våben og militært udstyr og fælles EU-indkøb i våben, teknologi og andet militært materiel.

Arbejderen har tidligere beskrevet, hvordan en del af de mange milliarder bliver finansieret ved at tage penge fra forskning i energi-sikkerhed, solenergi, miljøbeskyttelse og overvågning i miljøforandringer.

Medlemslandene skal også spytte penge i EU's nye militære fond. Den danske regering vil bruge 75 millioner årligt på at deltage i EU's militære forskningsprogram.

Bred koalition

Ngo'ernes kritik kommer forud for at EU-kommission til foråret præsenterer EU's kommende forskningsprogram, der skal afløse det nuværende Horizon-forskningsprogram, der løber frem til år 2020.

Det er første gang, at en så bred koaltion af ngo'er finder sammen om en fælles kritik af EU's forskningspolitik, og kommer med et fælles forslag til, hvordan de mange milliarder forskningskroner i stedet kunne bruges. 

Blandt de 23 organisationer, der står bag rapporten, er Oxfam, Greenpeace, Health Action International, Access to Medicines, Friends of the Earth Europe, STOP Aids Alliance og Global Health Advocates.

>> Læs udspillet fra de 23 organisationer mod EU's våbenforskning

– Store dele af EU's forskningsfonde er blevet omdannet til erhvervsstøtte til store selskaber i en tid, hvor der bliver skåret i offentlig service og forskningsinstitutioner. Det er uacceptabelt. En offentlig forskningspolitik bør ikke handle om støtte til industrien, siger Martin Pigeon fra Corporate Europe Observatory.

I stedet for at støtte forskning og udvikling i våben og militærteknologi, og klimaundergravende forskning i CO2-lagring og skifergas, bør der i stedet forskes i ny teknologi, der gavner mennesker og kloden, mener ngo'erne.

Dyr medicin

Det er ikke kun våbenindustrien, der nyder godt af forskningspenge fra EU. Det samme gør store medicinalfirmaer, der udvikler dyr medicin.

"EU's medlemsstater kæmper for at få råd til ny, dyr medicin og bliver tvunget til nedskæringer og til at vælge mellem hvilke patienter, man har råd til at helbrede", skriver ngo'erne blandt andet i deres kortlægning af EU's forskningspolitik.

EU gør heller ikke nok for at leve op til FN's Verdenssundhedsorganisation, WHO's, opfordring til at sikre støtte til fattigdomsrelaterede sygdomme som Malaria.

Fremover skal medicinalfirmaer, der modtager EU-støtte, forpligte sig til, at den medicin, de udvikler, skal være til at betale for stater og almindelige mennesker, lyder kravet fra ngo'erne. 

13. jul. 2017 - 06:09   13. jul. 2017 - 14:15

Forskning

ml@arbejderen.dk