21 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 13 °C

Enhedslisten foreslår lobbyregister i Folketinget

Lys på magt og penge

Enhedslisten foreslår lobbyregister i Folketinget

Det skal være åbent, hvilke interesser der udøver politisk indflydelse på politikerne – og hvordan. Enhedslisten kræver, at Danmark får et lobbyregister.

Er der to, som står sammen... Statsminister Lars Løkke Rasmussen får taget en selfie foran A.P. Møllers-Mærsk' nye container terminal i Mexico.
FOTO: HO/AFP/Scanpix
1 af 1

Danmark skal have et lobbyregister, som får de rigeste virksomheder og personers politiske indflydelse frem i lyset.

– Det skævvrider vores samfund, når tunge erhvervsinteresser kan bedrive meget aggressiv lobbyisme, siger Enhedslistens demokratiordfører, Bruno Jerup.

Det er undergravende for demokratiet, at de allerrigeste ved hjælp af en lobby-kampagner kan få milliarder ned i egen lomme.
Bruno Jerup, Enhedslisten

Han henviser blandt andet til, at Politiken lige før påske kunne afsløre, hvordan landets rigeste familier gik sammen og hyrede et stort lobbyistfirma, og lagde pres på politikerne. Derved endte de med at få sænket arveafgiften.

For få år siden havde kun de færreste partier i Folketinget en sænkelse af arveafgiften for familieejede virksomheder på deres politiske dagsorden. Men i forrige uge kunne regeringen mønstre et politisk flertal med Dansk Folkeparti bag en lov, som gradvis vil sænke arveafgiften for landets familieejede virksomheder fra 15 til fem procent.

Den reducerede arveafgift koster samfundet dyrt i form af mistede skatteindtægter. I alt mister statskassen 1,7 milliarder kroner i 2018-19 og én milliard kroner om året fra 2020 og frem.

– Det er undergravende for demokratiet, at de allerrigeste ved hjælp af en stort anlagte lobby-kampagner kan få milliarder ned i egen lomme. Når en række partier i al lukkethed også modtager store summer i partistøtte fra nogle af de samme virksomheder og personer, har vi virkelig opskriften på et demokratisk problem. Den udvikling skal vi til livs, mener Bruno Jerup.

Kræver mere åbenhed

Enhedslisten mener, at der er brug for langt mere synlighed om de pengestrømme, som rige familier, banker og kapitalgrupper sender ind i det politiske system.

– Der bør oprettes et lobbyregister, så vi kan se, hvad der foregår eksempelvis i forbindelse med lovarbejde. Lobbyregistreret skal indeholde oplysninger om, hvilke personer, organisationer og firmaer, der har været holdt møde med. Det vil som minimum sikre synlighed om, hvad der foregår, siger Bruno Jerup.

Transparency International Danmark er den danske afdeling af den globale, partipolitisk uafhængige NGO Transparency International, hvis overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse overalt i verden. Her mener man, at det vil være en god ide at få et lobbyregister herhjemme. 

– Der er ikke noget galt i, at politikerne får inputs udefra. Men det skal være åbent. Vi skal have en bedre gennemsigtighed i den politiske beslutningsproces. Offentligheden skal kunne se, hvilke enkeltpersoner, firmaer og organisationer, der påvirker politikerne. Vi skal synliggøre det pres, som politikerne udsættes for, siger formand for Transparancy International Danmark, Christian Ougaard, til Arbejderen.

Han mener også, at det er vigtigt at vide, hvilke interesser lobbyisterne har.

– For så ved vi også, hvilke interesser, vores politikere varetager. Den viden er vigtig. For så kan vi se, om der er en uligevægt i, hvilke informationer vores politikere får – og om vi eventuelt også skal have nogle input fra andre organisationer i processen.

Herudover mener Transparency også at det vil løfte den politiske debat, hvis det kommer frem, at ministres og ordføreres holdninger og stemmer er formet af udefrakommende interesser i det skjulte. 

Ideen om at registrere lobbyindsatsen får en kølig modtagelse hos Venstre og Liberal Alliance. Begge partier er imod, at der bliver oprettet et lobbyregister herhjemme, oplyser deres presseafdelinger. Ingen af partiernes ordførere havde i går tid til at uddybe deres synspunkter.

Mere åbenhed om partistøtte

Enhedslisten vil også ændre reglerne for, hvornår partierne skal opgive, hvem de modtager støtte fra.

– De såkaldte erhvervsklubber, der samler penge ind til et parti, skal oplyse navn på bidragydere og bidragenes størrelse. Mindstegrænsen for de bidrag, der skal offentliggøres, skal sænkes fra de nuværende 20.000 kroner til 5000 kroner, opfordrer Brune Jerup.

Enhedslisten har tidligere afsløret, hvordan A.P. Møller-Mærsk gav fire millioner kroner i partistøtte til Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti samt Radikale Venstre i valgåret 2015 – de samme partier, som Mærsk skulle forhandle en ny aftale på plads med om Nordsøen. Og Mærsk' partistøtte viste sig godt givet ud: Olie- og gasgiganten fik en skattelettelse på fem milliarder kroner frem til 2025.

19. apr. 2017 - 07:30   19. apr. 2017 - 07:40

Lobbyisme

ml@arbejderen.dk