18 Jun 2018  

KBH: Let skyet, 17 °C

DF sætter frihandel over selvbestemmelse

Klar til overnational domstol

DF sætter frihandel over selvbestemmelse

Bliver Danmark underlagt CETA-aftalens handels- og investeringsdomstol, skal de folkevalgte i Folketinget fremover tænke sig om, inden de vedtager lovgivning, indrømmer Dansk Folkeparti.

Dansk Folkepartis EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth er klar til at afgive suverænitet og give tre dommere i CETA's handelsdomstol ret til at idømme den danske stat bøder i milliardklassen. Når bare der bliver skabt frihandel og et trygt klima for udenlandske investorer.
FOTO: Dansk Folkeparti
1 af 1

Dansk Folkeparti er kendt for sin kritik af EU og vil gerne fremstå som partiet, der forsvarer Danmarks suverænitet og nationale selvbestemmelse.

Danmark er aldrig blevet dømt ved en handelsdomstol. Det er vi ikke, fordi vi ikke laver lovgivning, der er helt ude i hampen.
Kenneth Kristensen Berth, Dansk Folkeparti

Men når det drejer sig om at overlade dansk suverænitet til CETA, handels- og investeringsaftalen mellem EU og Canada, er Dansk Folkeparti klar til at stemme for.

Et af de mest kontroversielle tiltag med CETA-aftalen går på oprettelsen af en overnational handelsdomstol med direkte retsvirkning i Danmark, samt et sæt overnationale rettigheder til udenlandske firmaer, der vil investere i Danmark. 

Politik kan få konsekvenser

Men Dansk Folkeparti frygter ikke, at store multinationale selskaber fra Canada eller de 41.000 USA-ejede firmaer, der er registreret i Canada, vil bruge de nye rettigheder, de får med aftalen og investordomstolen, til at forhindre eller udvande lovgivning, vedtaget af folkevalgte danske politikere til gavn for eksempelvis samfundet, miljø eller sundhed.

– Det er ikke første gang, at vi overlader den slags kompetencer til internationale domstole. Men hidtil er Danmark aldrig blevet dømt ved lignende handelstribunaler. Det er vi ikke, fordi vi ikke laver lovgivning, der er helt ude i hampen, siger Dansk Folkepartis EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth til Arbejderen.

Han indrømmer, at danske folkevalgtes beslutninger fremover kan få konsekvenser, og at den danske stat kan blive hevet for CETA-domstolen.

– Vi politikere kan fortsat vedtage, hvad vi vil. Men vi skal være klar over, at hvis vi indgår en handelsaftale, så har vores politiske beslutninger en konsekvens.

Kenneth Kristensen Berth uddyber:

– Hvis man indgår en aftale med et eller flere lande om frihandel, hvor vi enes om nogle fælles spilleregler, så skal det selvfølgelig være en international domstol - ikke en dansk eller canadisk domstol - som afgør stridigheder, hvordan aftalen skal fortolkes og om de enkelte lande lever op til aftalen.

– Det kan godt være, at vi afgiver suverænitet. Men der er tale om afgrænset suverænitet. Men den her aftale handler altså om at fremme investeringer og eksport og dermed få flere penge i statskassen. Vi er altså også nødt til at se på bundlinjen.

Fri bevægelighed skræmmer

Dog skræmmer sporene fra EU's indre marked og dets dertilhørende frie bevægelighed for arbejdskraft. Netop den fri bevægelighed for kapital og arbejdskraft udgør selve fundamentet for EU.

Og den kendsgerning, at EU-borgere har ret til at slå sig ned og arbejde i et hvilket som helst EU-land, bekymrer Dansk Folkeparti. Udsigten til at også canadiske borgere med CETA-aftalen kan tage turen til Danmark for at søge arbejde, får panderynkerne frem hos DF-ordføreren.

– Der er nogle ting omkring aftalens rækkevidde for vandrende arbejdstagere fra Canada, som vi skal have styr på, siger Kenneth Kristensen Berth.

25. okt. 2016 - 11:28   27. okt. 2016 - 10:14

CETA

ml@arbejderen.dk