24 Jun 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

CETA og TTIP gavner de multinationale firmaer

Kommunister i kampagne mod handelsaftaler

CETA og TTIP gavner de multinationale firmaer

Både KPiD og KP ser kampen mod CETA og TTIP som en kamp mod multinationale firmaers forsøg på at undergrave en lang række aftaler og rettigheder, som arbejderklassen har tilkæmpet sig.

Kommunisterne var også med i demonstrationen den 27. oktober sidste år, som samlede omkring 5000 deltagere.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

De to kommunistiske partier, KP og KPiD, har – sammen med en lang række miljø- og ulandsbevægelser og fagforeninger – kastet sig ind i kampen mod de to handels- og investeringsaftaler CETA og TTIP, som EU er i gang med at indgå med Canada og USA. 

CETA og TTIP reducerer muligheden for kontrol med kapital og virksomheder.
Allan Rasmussen, KPiD

De ser det i høj grad som en kamp mod multinationale firmaers forsøg på at undergrave en lang række aftaler og rettigheder.

– CETA og TTIP reducerer muligheden for kontrol med kapital og virksomheder. Det bliver laveste fællesnævner, der kommer til at gælde. Det gælder både i forbindelse med fremstilling af fødevarer, udvikling af kemiske produkter, ved arbejdsmiljø, i landbruget og fremstilling af pesticider. Det åbner en ladeport for ringere regler i fremtiden, især på områder, hvor vi har bedre regler i Europa eller Danmark, siger  Allan Rasmussen  fra Kommunistisk Parti i Danmark, KPiD, til Arbejderen.

Han medlem af partiets landsdelse og er aktiv i Fællesinitiativet stop CETA og TTIP, hvor han blandt andet sidder i den arbejdsgruppe, der er i gang med at få en hjemmeside og en Facebook-side op at stå. 

Koncentration af kapital

Allan Rasmussen finder det helt naturligt, at kommunisterne bakker op om kampen mod aftalerne.

– Når storkapitalen i form af handels- og investeringsaftaler håber, at kunne maksimere profitten på bekostning af arbejderklassen, miljøet og demokratiet, så skal der ikke herske tvivl om, at vi vil bekæmpe det.

– Vi kan ikke regne med at EU-parlamentet eller det danske folketing klarer sagerne. Vi ved erfaringsmæssigt, at disse institutioner altid vil vælge at støtte kapitalen og dermed være medskyldige i, at arbejderklassen og resten af befolkningens rettigheder igen bliver reduceret. Det er nødvendigt med enhed arbejderklassen, hvis vi skal bekæmpe aftalerne, siger Allan Rasmussen fra KPiD til Arbejderen.

Jan Mathisen, landsledelsesmedlem i Kommunistisk Parti, KP, er helt på linje:

– Begge handels- og investeringsaftaler går ud på at deregulere og styrke de multinationales rettigheder på bekostning af arbejderklassens rettigheder, den nationale suverænitet, demokratiet og miljøet. Det er vi selvfølgelig imod, siger han til Arbejderen.

– Handelsaftalerne fortsætter den groteske kapitalkoncentration, som eksempelvis hidtil har ført til, at otte mænd ejer lige så meget som halvdelen af jordens befolkning. Handelaftalerne øger denne tendens, ford den styrker de multinationales muligheder for at dirigere de nationale lovgivninger og øge deres profitter, lyder det fra Jan Mathisen, som også var med til at arrangere demonstrationen mod CETA, som blev afholdt den 27. oktober sidste år.

Særrettigheder til multinationale

– Det her handler om meget mere end bare handel. Det handler om at skabe et transatlantisk indre marked med fri bevægelighed for arbejdskraft, varer og kapital. Det handler om, at etablere en overnational konstruktioner med overnationale rettigheder til multinationale, og en overnational domstol til at håndhæve disse rettigheder til fordel for monopolerne på bekostning af befolkningens rettigheder, siger Jan Mathisen og tilføjer:

– Erfaringerne fra NAFTA-aftalen, som for længst er indgået mellem USA, Mexico og Canada, viser, at langt de fleste sager – cirka halvdelen – bliver anlagt mod Canada. Det gør de, fordi Canada er det land, der er mest velreguleret og har de højeste standarder af de tre lande.

Han mener, at både CETA og TTIP-aftalerne er udtryk for "imperialismens råddenskab" og de skærpede modsætninger, vi oplever under imperialismen.

19. jan. 2017 - 09:46   19. jan. 2017 - 13:44

CETA

ml@arbejderen.dk
Fakta om CETA
 • CETA står for Comprehensive Economic and Trade Agreement.
 • Det er en omfattende handels- og investeringsaftale mellem EU og Canada. Dele af aftalen kan træde foreløbigt i kraft allerede i 2017.
 • CETA er den første EU-handelsaftale med en såkaldt negativliste, som betyder, at alle tjenesteydelser som udgangspunkt er omfattet af et krav om liberalisering, medmindre de enkelte regeringer udtrykkeligt har undtaget dem. 
 • CETA-aftalen indeholder også en såkaldt "stand still"-klausul, der betyder, at liberaliseringer ikke kan rulles tilbage.
 • CETA indfører en såkaldt investordomstol, der åbner op for, at et privat firma fra Canada eller EU kan sagsøge nationalstater og kræve erstatning, hvis regeringer indfører eksempelvis en mere restriktiv miljø-, sundheds- eller arbejdsmiljølovgivning, som påvirker firmaets fremtidige profit.
 • Det samme kan alle private firmaer fra lande udenfor EU og Canada, hvis de har et datterselskab i Canada.
 • >> Læs alle Arbejderens artikler om CETA 
Fakta om TTIP

Siden juli 2013 har EU-kommissionen og embedsfolk fra USA forhandlet om en handelsaftale mellem de to økonomiske supermagter.

Aftalen vil blandt andet:

 • Give amerikanske firmaer ret til at sagsøge nationalstater for lokal lovgivning, der mindsker firmaernes overskud.
 • Hvis investorernes særdomstol (ISDS) bliver en del af handelsaftalen kan mere end 47.000 amerikanske firmaer bruge domstolen til at gå til angreb på demokratisk valgte regeringers lovgivning.
 • Andre handelsaftaler har en lignende særdomstol. Derfor har lande verden over allerede gjort erfaringer med den slags beskyttelse af udenlandske investorer.
 • Sagerne behandles bag lukkede døre af særlige erhvervsadvokater. De fleste afgørelser hemmeligholdes.
 • Det var oprindelig planen, at TTIP skulle vedtages i 2015. Men der forhandles fortsat om aftalen.
 • Læs alle Arbejderens artikler om TTIP her.