18 Jun 2018  

KBH: Let skyet, 17 °C

Blokade gav sejr til pædagogstuderende

Resultat af kamp

Blokade gav sejr til pædagogstuderende

Efter 19 døgns blokade af ledelsesgangen på Campus Carlsberg har de pædagogstuderende fået opfyldt en stor del af deres krav.

Fra blokadens første dag.
FOTO: Niels Gether Nielsen
1 af 1

I 19 døgn har pædagogstuderende blokeret ledelsesgangen på professionshøjskolen UCC Campus Carlsberg i København. Det er sket i protest mod kaotiske forhold på uddannelsen.

Men i fredags sluttede blokaden efter, at ledelsen og de studerende underskrev en samarbejdsaftale.

Det har virkelig givet mig troen på fællesskabet og på vores generation tilbage.
Mette Holm Rasmussen, pædagogstuderende 

De studerende har fået en stor del af deres krav igennem. Ledelsen har blandt andet lovet, at skemaer skal være tilgængelige mindst seks uger i forvejen, at der skal være mindst fire hverdage mellem afleveringsfrister, at der skal arbejdes målrettet både med feedback og med, at de studerende får indflydelse på valg af bachelorvejleder.

– Det er en kæmpe sejr, at vi endelig er blevet lyttet til. Jeg glæder mig til at gå på et campus med bedre vilkår. Men jeg havde aldrig troet, at jeg skulle bo tre uger på en ledelsesgang for at få mit skema ud i ordentlig tid, siger 24-årige pædagogstuderende Mette Holm Rasmussen, der har været meget aktiv i blokaden.

19 døgns blokade

I løbet af de 19 døgns blokade har hun kun sovet hjemme fire nætter. Døgnet rundt har de studerende på skift blokeret og forhindret ledelsen i at bruge deres kontorer. Samtidig har de passet deres uddannelse.

– Det har været rigtig hårdt, også fordi vi gang på gang har oplevet, at ledelsen ikke har lyttet til os. Men sammenholdet og fællesskabsfølelsen har været fantastisk, siger Mette Holm Rasmussen.

Situationen vendte, da nogle i bestyrelsen for Campus Carlsberg fik advokat Knud Foldschack ind som mægler mellem ledelsen og de studerende. 

– Der blev dannet en mæglergruppe, der fik løst op på situationen. Som Knud Foldschack så fint sagde, fik de oversat vores krav fra studerendesprog til ledelsessprog.

Det er første gang, Mette Holm Rasmussen er med i en sådan langvarig protest.

– Jeg har da deltaget i lidt fredelige demonstrationer foran Christiansborg, men aldrig noget som det her. Det har virkelig givet mig troen på fællesskabet og på vores generation tilbage. Vi hører ellers tit, at vi er forkælede og har travlt med vores egne små verdener. Men det her viser, at vi godt kan stå sammen og opnå noget, siger hun. 

Det videre arbejde med at indfri de studerendes krav vil blive fulgt tæt af en handleplansgruppe bestående af repræsentanter fra Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS), de pædagogiske fagforeninger BUPL, LFS og SL, samt fra UCC's bestyrelse og ledelse. 

Minister i samråd

I sidste uge var uddannelsesminister Søren Pind indkaldt i samråd af Enhedslisten om problemerne på Campus Carlsberg.

Ministeren erklærede sig åben overfor at se på problemerne med, at praktikperioder er placeret hen over sommeren, hvor mange daginstitutioner har lukkeuger, og på de lave bevillinger til pædagoguddannelsen. De penge der bevilges per pædagogstuderende er blandt de laveste af alle professionsuddannelserne. 

I torsdags var der også protester blandt pædagogstuderende på VIA University College i Randers. De er utilfredse med de nedskæringer, som regeringen trækker ned over alle professionshøjskoler.

For pædagoguddannelsen betyder det, at der samlet set på landsplan skal spares 185 millioner kroner i perioden 2016-2020. Konsekvensen er, at der rundt omkring i landet afskediges lærere og skæres i antallet af undervisningstimer og vejledningen til den enkelte studerende.

03. apr. 2017 - 10:38   03. apr. 2017 - 12:40

Uddannelse

ur@arbejderen.dk
19 døgns blokade
  • Mandag den 13. marts indledte utilfredse pædagogstuderende en blokade af ledelsesgangen på professionshøjskolen UCC Campus Carlsberg i København.
  • De studerende havde inden klaget gentagne gange over kaotiske forhold på uddannelsen. Over 500 havde indsendt klager til ledelsen, og de studerende havde opstillet en række konkrete krav til forbedringer.
  • Utilfredsheden skyldtes blandt andet, at modulopgaver og prøver blev lagt oveni hinanden, at skemaer kom ud i sidste øjeblik, manglende feedback fra lærerne, mangelfulde opgavebeskrivelser og meget andet.
  • Efter 19 døgns blokade har ledelsen imødekommet en række af de studerendes krav. Derfor stoppede blokaden den 31. marts.