25 Apr 2018  

KBH: Spredte skyer, regn, 6 °C

Ansatte vil have afskaffet to-procents kravet

Sygehusansatte fortsætter kampen

Ansatte vil have afskaffet to-procents kravet

De sygehusansattes forbund vil af med kravet om to procents effektivisering. Den ensidige fokus på økonomi frem for kvalitet er uholdbar, mener de faglige organisationer.

De sygehusansattes faglige organisationer vil presse politikerne for at afskaffe det vedvarende krav om effektiviseringer på sygehusene.
FOTO: Morten Stricker/Scanpix
1 af 1

I går eftermiddags mødtes repræsentanter for de ansatte på sygehusene med Folketingets sundheds- og ældreudvalg på Christiansborg.

Vi kan simpelthen ikke blive ved med at svinge koste og karkludene hårdere eller tvinge maden endnu hurtigere i patienterne.
Karen Stæhr, FOA

 

Karen Stæhr, der er sektorformand i fagforbundet FOA, deltog i foretrædet, og hun er klar i spyttet, da Arbejderen snakker med hende forud for mødet:

– Politikerne skal have besked på, at produktivitetskravet på to procent skal væk. Smertegrænsen er for længst nået, og budgetkravet har mistet sit formål. Vi kan simpelthen ikke blive ved med at effektivisere operationer og fødsler; svinge koste og karkludene hårdere eller tvinge maden endnu hurtigere i patienterne.

Overhører personalets advarsler

Ud over FOA, så deltager også repræsentanter for Sundhedskartellet, HK/Kommunal, Overlægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og Lægeforeningen i torsdagens møde med sundheds- og ældreudvalget. 

– Vi er rystede over, at Finansministeren tilsyneladende ikke lytter til det sundhedsfaglige personale og dem, der dagligt arbejder i sundhedssektoren, når de fortæller dem, at produktivitetskravet går ud over kvaliteten, siger Grete Christensen til Arbejderen på vej ud af døren til mødet på Christiansborg.

Hun er formand for Dansk Sygeplejeråd og dermed den største gruppe af ansatte i det danske sundhedsvæsen.

Blandt organisationerne med ansatte i det offentlige sundhedsvæsen er der en udbredt skuffelse over økonomiaftalen, som Danske Regioner og regeringen underskrev i tirsdags. Fagforbundene mener, at Danske Regioner burde have opnået et bedre forhandlingsresultat i en situation, hvor et flertal i Folketinget har markeret, at de er parate til at droppe produktivitetskravet.    

Politisk kovending

– Vi er rystede over, at der er nogen, der har givet udtryk for at være enige med os, som pludeselig vender på en tallerken, når de sidder i forhandlingerne, siger Grete Christensen og forklarer, at organisationerne har brugt det sidste år på at forklare og synliggøre de negative konsekvenser af kvalitetskravet. 

Både Danske Regioners formand Bent Hansen (S) og fremtrædende socialdemokratiske regionsformænd, Ulla Astman fra Region Nordjylland og Sophie Hæstorp Andersen fra Region Hovedstaden, tilkendegav forud for økonomiforhandlingerne, at de ikke var meget for et vedvarende krav om, at hospitalerne skal øge aktiviteten med to procent.

Og Dansk Folkepartis (DF) sundhedsordfører Liselott Blixt udtalte den 11. maj til TV2, at DF arbejder på at afskaffe produktivitetskravet, ligesom DF har brugt penge på reklamer for at promovere partiets holdning.

Alligevel har både socialdemokraterne og DF'erne i Danske Regioners bestyrelse tilsluttet sig økonomiaftalen, som fastholder, at sygehusene også i 2018 skal øge produktiviteten med to procent.

– De kunne jo bare have besluttet, at kvailtetskravet ikke skulle gælde i 2018. Det er grundlæggende galt, at der bliver ved med at være den her ensidige fokus på økonomien. Det bedste ville være at skabe rum til at finde løsninger, der kan sikre kvalitet, sammenhæng og gode forløb for syge og behandlingskrævende borgere, mener Grete Christensen.

En syltekrukke

I stedet for at afskaffe produktivitetskravet har regeringen og Danske Regioner aftalt at sætte gang i et større analysearbejde af styringen af sundhedsområdet for at se, om noget kan gøres bedre og billigere. Det arbejde skal være færdigt til foråret 2018, så konklusionerne kan bruges i økonomiforhandlingerne næste år. Med andre ord bliver to-procents kravet tidligst ændret i 2019. 

– Jeg frygter, at det ender som en syltekrukke. Så når jeg kommer til foretrædet i dag, vil jeg gøre opmærksom på, at skal sådan et arbejde give mening, vil det være en rigtig god idé at inddrage de forskellige faggrupper, siger Karen Stæhr.

FOA understreger, at der i forvejen er rigeligt med  styringsredskaber på sygehusene. Bloktilskud, nationale mål, venteliste- og behandlingsgarantier samt patientrettigheder er med til at sikre at regionerne holder fokus på kvalitet og effektivitet, lyder det fra FOA, der har cirka 20.000 medlemmer, som arbejder i sundhedsvæsnet.

08. jun. 2017 - 10:38   12. jun. 2017 - 09:26

Budget 2018

noc@arbejderen.dk
Regionsaftale 2018

Udpluk fra aftalen om regionernes økonomi i 2018:

– Kravet om to procent højere effektivitet i sundhedsvæsnet bliver fastholdt.

– Der gives 500 millioner kroner mere til driften af sundhedsvæsnet i forhold til i år.

– Der er afsat 2,2 milliarder kroner til investeringer på anlægsområdet, foruden økonomien til de nye hospitalsbyggerier (kvalitetsfondsbyggerierne) og apparatur til Kræftplan 4.

– Danske Regioner og regeringen er enige om at påbegynde en analyse af styringen af sundhedsområdet for at se, om noget kan gøres bedre og billigere. Det arbejde skal være færdigt til foråret 2018, så konklusionerne kan bruges i økonomiforhandlingerne senere på året.

Kilde: Danske Regioner