26 Apr 2018  

KBH: Let skyet, 7 °C

Aftale om psykiatri modtages positivt

Nyt lovforslag på vej

Aftale om psykiatri modtages positivt

De politiske partier er enige om en ny slags psykiatriske afdelinger, efter at deres første forslag blev droppet på grund af voldsom kritik. DSR og FOA er positive.

De nye afdelinger er målrettet svært psykisk syge, der også har et misbrug. Modelfoto.
FOTO: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix
1 af 1

Alle Folketingets partier på nær Enhedslisten er blevet enige om en at oprette en ny slags psykiatriske afdelinger over hele landet. Der skal være plads til 150 svært psykisk syge patienter, der i mange tilfælde også vil have et misbrug.

Der er stadig mange uklarheder blandt andet om egen bolig, mens man er indlagt.
Grete Christensen, DSR

Aftalen er kommet i stand efter, at et tidligere lovforslag blev droppet efter massiv kritik fra patientorganisationer og flere fagforbund.

Dansk Sygeplejeråd, DSR, glæder sig over, at politikerne har lyttet til kritikken, der især var rettet mod, at patienter kunne tvangsanbringes på de nye afdelinger i strid med den lægelige vurdering. Der var også kritik af nye muligheder for brug af tvang, af manglende misbrugsbehandling og det faktum, at den psykisk syge risikerede at miste sin bolig i et botilbud ved indskrivning på de nye afdelinger.

Frivilligt tilbud

Ifølge aftalen skal det være frivilligt at blive indlagt på de nye afdelinger, der skal være misbrugsbehandling, og afdelingerne bliver omfattet af psykiatrilovens regler om brug af tvang.

– Der er blevet lyttet til kritikken og vores ønsker om rene linjer. Nu er det slået fast, at den nye type afdelinger skal reguleres under psykiatriloven og ikke indeholde nye former for tvang. Vi har stærke forventninger til, at det nye forslag vil styrke sammenhængen og fagligheden, men der er stadig mange uklarheder blandt andet om egen bolig, mens man er indlagt på det særlige sted, siger Grete Christensen, formand for DSR.

Hun understreger, at det endnu er for tidligt at sige, om de politiske målsætninger bliver indfriet, da sundhedsministeren først nu er ved at skrive det konkrete indhold i lovforslaget.

– Det er vigtigt, at de nye afdelinger har den rigtige personalesammensætning, en forsvarlig bemanding, og at der afsættes tilstrækkelige midler til kompetenceudvikling, siger Grete Christensen.

Kun det første skridt

I modsætning til DSR og mange andre organisationer støttede FOA det første lovforslag. Her glæder man sig over, at der nu er opnået enighed om en ny aftale, der på de fleste områder ligner det første forslag.

– I modsætning til det oprindelige forslag bliver det nu frivilligt at gøre brug af en plads på en rehabiliterende psykiatrisk afdeling. Det betyder desværre, at forslaget ikke i fuldt omfang kan løse bostedernes problem med en gruppe stærkt udad-reagerende og misbrugende mennesker med psykiske lidelser, som bostederne ikke har mulighed for at håndtere. Men forslaget er absolut et skridt i den rigtige retning mod aflastning af bostederne, siger FOA-formand Dennis Kristensen.

FOA understreger samtidig, at det er nødvendigt med et løft af hele psykiatrien og at få genskabt den specialisering af bostederne, der blev ødelagt ved strukturreformen.

Kravet om de nye psykiatriske afdelinger blev sat på dagsordenen, da der sidste år skete det femte drab af en ansat på psykiatriske bosteder i løbet af fire år.

De nye afdelinger finansieres over satspuljen, hvor Enhedslisten som det eneste parti i Folketinget ikke er med. Det skyldes modstand mod satspuljens konstruktion, hvor puljens penge kommer fra en forringet regulering af alle overførselsindkomster.

11. apr. 2017 - 08:39   11. apr. 2017 - 08:40

Psykiatri

ur@arbejderen.dk