21 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 13 °C

160 soldater skal indsættes ved grænsen og på gaden

Militæret skal overtage politiopgaver

160 soldater skal indsættes ved grænsen og på gaden

På mandag starter de første soldater på et 14 dages kursus i at agere politibetjent. Herefter kan soldaterne sættes ind i bevogtningsopgaver rundt om i Danmark og ved grænsen.

Justitsministeren og forsvarsministeren fremlagde fredag en plan for, hvordan danske soldater skal indsættes for at frigøre politibetjente.
FOTO: Mads Claus Rasmussen/Scanpix
1 af 1

Der skal indsættes 160 bevæbnede soldater i de danske gader med ret til at skyde, foretage anholdelser og bruge magt overfor befolkningen.

Soldaterne skal indsættes ved grænsen, ved udvalgte lokaliteter og såkaldte "objekter" i hovedstaden.

Politiforbundet er generelt skeptisk over for militær i gaderne. Vi finder det meget udansk, men det er en politisk beslutning.

Justitsministeren og forsvarsministeren fremlagde fredag en plan for, hvordan danske soldater skal indsættes for at frigøre politibetjente.

– Soldaterne bliver bevæbnede med deres egne våben og bliver udstyret med peberspray og strips. Det ligger i opgavens natur, at når man skal løse en bevogtningsopgave eller beskytte et objekt, skal man også kunne udøve magt, forklarede rigspolitichefen.

Blandt politiets bevogtningsopgaver i dag er blandt andet jødiske institutioner i København, eksempelvis Den Jødiske Synagoge i Krystalgade i København. Soldaterne får også mulighed for at kunne jagte en person i gaderne, hvis der opstår en situation på en bevogtningsopgave.

De 160 bevæbnede soldater fordeles således: Cirka 75 soldater indsættes ved grænsen og cirka 50 soldater til bevogtningsopgaver i Københavnsområdet.

Ved slutningen af september skal de første soldater afløse betjente ved grænsen.

14 dages kursus

Allerede fra på mandag starter soldaterne op på en 14-dages uddannelse for at blive rustet til deres nye politiopgaver. Det tager ellers to år og seks måneder at uddanne en politibetjent. Politiets uddannelse består blandt andet af konfliktnedtrapning.

– Uddannelsen vil kigge på reglerne for magtanvendelse. Mødet med borgerne. Politiets opgaver. Vi er sikre på, at soldaterne vil blive fuldt klædt på til at arbejde sammen med os og løse den her opgave, forklarer rigspolitichefen.

Justitsminister Søren Pape (K) har ingen problemer med at sætte bevæbnede soldater ind i fredstid.

– Forsvaret består af dygtige mennesker, som selvfølgelig kan løfte den her opgave. Vi skal passe på med ikke at gøre det dramatisk, lød det fra justitsministeren.

Hvis de bevæbnede soldater skyder en borger, vil det blive taget op af Den Uafhængige Politiklagemyndighed og Auditørkorpset.

De bevæbnede soldater bliver indsat på ubestemt tid. Ingen af de to ministre vil sætte en udløbsdato på, hvor lang tid soldaterne skal være indsat.

– Så længe det er nødvendigt, lød svaret fra justitsminister Søren Pape.

– Vi må vænne os til at det bliver en del af hverdagen, sagde forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen.

Politikadetter i konflikt

Forslaget om, at soldater skal bevogte bygninger og objekter og bevogte grænsen, kommer på trods af, at optaget på Politiskolen i 2016 er øget til mere end 600 elever og i 2017 mere end 700 elever.

Og faktisk er der 53 politikadatter, der er færdiguddannede til at varetage opgaverne med netop grænsekontrol og bevogtning. Men forhandlingerne mellem staten og Politiforbundet om, hvilke vilkår de skal arbejde på, er gået i hårdknude. 

Staten vil ikke acceptere, at politikadetterne har strejkeret, selvom de er ansat på almindelige overenskomstmæssige vilkår. Sålænge der ikke er fundet en løsning, kan politikadetterne ikke arbejde.

Politiforbund er skeptiske

Politiforbundet skriver på sin hjemmeside, at man er "… generelt skeptisk over for militær i gaderne. Vi finder det meget udansk, men det er en politisk beslutning".

Også Enhedslisten vender sig imod, at indsætte danske soldater i fredstid.

– Det er jo absurd at der skal stå soldater langs den danske grænse i fredstid. Forsvaret bør kun bruges, hvis der er krig. Soldaterne er heller ikke uddannet til at løse de civile opgaver. Vores politifolk har jo årelange uddannelser i lige præcis det. Det er en ubehagelig militarisering af grænsen, hvis der nu skal stå soldater og tjekke folks pas. Ikke mindst for alle de danskere, der bor tæt på grænsen, er det uacceptabelt, siger Enhedslistens freds- og forsvarsordfører, Eva Flyvholm.

– Problemet med grænsekontrollen er, at regeringen og Dansk Folkeparti detailstyrer politiets arbejde. Hvis politiet selv fik lov at prioritere deres arbejdsopgaver ud fra et fagligt hensyn, så ville der hurtigt blive fjernet betjente fra grænsekontrollen, så det kunne fungere uden at skulle ud i denne slags absurde nødløsninger, mener 

08. sep. 2017 - 12:44   08. sep. 2017 - 15:37

Politi

ml@arbejderen.dk