18 Jun 2018  

KBH: Let skyet, 17 °C

Der er brug for kommunisterne

Der er brug for kommunisterne

Vores mål er et frit og socialistisk Danmark udenfor EF og NATO. Sådan sagde formanden for Kommunistisk Parti, Jørgen Petersen, på Rød 1.maj i Fælledparken.

FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Jeg ved ikke hvordan I har det, men jeg er vred over den overenskomst, vi lige har fået trukket ned over hovedet.

De fester på direktionsgangene og glæder sig over milliarderne, de sparede i skat.

De hovedkrav, der var rejst på landets arbejdspladser, klubber og faglige generalforsamlinger endte med at være klippet og beskåret til ukendelighed. Arbejdsgiverne har meldt om rekordoverskud i lang tid nu. Derfor var OK17 en god anledning til at kræve store lønstigninger. De fik lov at spise os af med 2,50 kroner på timelønnen om året, som formodentligt blot vil sikre reallønnen.

I mange brancher, blandt andet på slagterierne og i byggeriet betyder det voksende arbejdstempo og det hårde arbejde, at nedslidning er et meget stort problem.

Alligevel endte vi med en overenskomst, hvor man ikke blot tillader, at arbejdsgiverne kan diktere systematisk overarbejde, men også bestemme, hvornår det skal afspadseres.

Det er absurd, at forbundsledelsen i 3F anbefalede 42-timersugen. 3F har netop gennemført en god og vellykket kampagne mod højere pensionsalder, netop med henvisning til spørgsmål som nedslidning.

Fagtoppen svigtede

Som om det ikke var nok, forsøgte forbundstoppen at bortforklare 3F'ernes klare afvisning af OK17 med argumenter om. at ledelsen åbenbart ikke havde været gode nok til at forklare overenskomstens reelle indhold for medlemmerne.

Jeg tror at mange hundrede stilladsarbejdere og bygningsarbejdere fik bragt det på plads, da de blokerede forbundshuset og højlydt erklærede, at de netop stemte nej, fordi de kendte det virkelige indhold af OK17.

Og sidst men ikke mindst forsvandt vores krav om et effektivt værn mod social dumping endnu engang, på trods af, at netop det er den største trussel mod løn- og arbejdsforhold i for eksempel byggeriet.

Kommunisterne kæmper for en demokratisk fagbevægelse, som er medlemmernes.

Vi kæmper for en fagbevægelse som organiserer, mobiliserer og igangsætter aktiviteter med medlemmerne og har tillid til den kraft og styrke, den danske arbejderklasse har. 

Vi så denne styrke i glimt i den række af protester og strejker, som blev konsekvensen af den elendige OK17.

En række steder har de ansatte gennem lokale forhandlinger hentet noget af det, man ikke fik ved OK 17.

Denne kamp fortjener vores solidaritet og aktive støtte.

Fagtoppen må afgøre om dens loyalitet ligger hos Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening eller hos de medlemmer, der har valgt dem.

Fagtoppen, med NNF som en hæderlig undtagelse, forsøgte at sælge os OK17. Nogle kaldte det en god OK, andre det bedst opnåelige resultat. Realiteterne er, at det kun er på arbejdsgiversiden, at man har grund til at glæde sig.

Efter en meget flot NEJ-kampagne sagde medlemmerne i NNF, 3F og Malerne NEJ. Og der var pæne NEJ-resultater i mange andre forbund.

Fagtoppen slikker sårene.  Vi fortsætter kampen.

I sidste ende må fagtoppen afgøre om dens loyalitet ligger hos Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening eller hos de medlemmer, der har valgt dem, i forventning om, at de vil forsvare arbejderklassens interesser.

Bankerne skummer fløden.

Der er noget helt grundlæggende galt i Danmark, og det bliver værre og værre.

I fredags meddelte den Danske Bank, at man har tjent 5,5 milliarder på tre måneder. Samtidigt er der langt over 90.000 børn med forældre, der kæmper for dagen og vejen på kontanthjælp.

Stribevis af andre store virksomheder melder om rekordoverskud og aktiemarkedet i Danmark og mange andre lande når nye højder – endnu engang.

De fester på direktionsgangene og glæder sig over milliarderne de sparede i skat. De fik skattelettelser, som blev finansieret ved at skære på dagpengene, efterlønnen og alle de sociale overførselsindkomster.

Storbankerne er igen og igen afsløret i at hjælpe monopolerne og samfundets top, med at føre milliarder udenom skattevæsenet til skattely rundt på kloden. Her gemmer de superrige deres formuer i asociale fællesskaber.

Alene i Estland mistænkes  Danske bank for at have medvirket til hvidvaskning af mere end 14 milliarder kroner.

Hvorfor er ingen anholdt og stillet til ansvar? Ja der er ikke engang nogen sigtet. Hvor svært kan det være?

Storkapitalen puger milliarderne  sammen, som de tjener på spekulation og udbytning af danske arbejdere.

En stigende del af dansk erhvervsliv tjener guld på at producere våben, som eksporteres med stor fortjeneste, til krig og ødelæggelse fjernt fra Danmarks grænser.

Magteliten i Danmark anført af alle NATO-partierne i det danske Folketing og alle de borgerlige medier, gav Trump fingeren under den amerikanske valgkamp. 

Knæfald for USA

Jeg ved ikke om I bemærkede det, men da USA bombede Syrien, faldt de alle på knæ fra Lars Løkke til Mette Frederiksen. Det er skammeligt og siger noget om hvor langt ud NATO-tilhængerne i det danske folketing er kommet.

Ja faktisk noterede jeg med stor beklagelse, at ikke et af folketingets partier fordømte USA's bombeangreb i Syrien for et par uger siden, på trods af at det skete i åbenlys strid med folkeretten og FN's Charter.

Er vi virkeligt kommet så langt ud i Danmark, at kommunisterne er det eneste parti, som forsvarer folkeretten og fordømmer imperialismens forbrydelser?

Vær ikke i tvivl om, at regeringen vil levere varen til Trump.  Danske soldater deltager allerede i USA's krige. Danske styrker sendes til militære baser rundt på kloden og deltager i det globale magtspil, der truer verdensfreden.

NATO-partierne i Folketinget vil opruste. Og i løbet af få år vil de bruge to procent af Danmarks BNP på oprustning af krig. 

Hvis det sker over en 10 årig periode betyder det, at krigsbudgettet hvert år skal forøges med 100 millioner. Pengene kan kunne komme et sted fra-  besparelser på den kollektive velfærd.  

Der er allerede nedlagt over 30.000 stillinger i den offentlige sektor. Om få uger kommer en ny runde af massefyringer i region Hovedstaden.

Frem mod 2015 vil tusinder få deres fyreseddel for at Danmark kan købe nye jagerfly og kaste bomber i Irak og Syrien. Og sådan vil det fortsætte til befolkningen siger fra, til det kan høres.

Social oprustning 

Kommunisterne kræver social oprustning og militær nedrustning.

Til november er der valg og partierne er allerede begyndt at love guld og grønne skove. I år opstiller de to kommunistiske partier KP og KPiD sammen til kommunevalget og regionsvalget. Mit håb er, at vores partier lægges sammen i løbet af en overskuelig tid.

Der er brug for kommunisterne. Vi vil tage selvbestemmelsesretten og demokratiet tilbage, som magthaverne har flyttet til især EU. Derfor bruger jeg også arbejderklassens internationale kampdag, til at sige tak til arbejderklassen i Storbritannien, som stemte for Brexit. Netop Brexit er det største slag mod storkapitalen i EU i årtier.

Vores mål er et frit og socialistisk Danmark udenfor EF og NATO.

Kommunisterne står fast på disse grundlæggende målsætninger. Vi  rækker hånden ud til alle der vil kæmpe:

  • for velfærden,
  • for de offentlige ansattes løn- og arbejdsforhold
  • imod enhver form for social dumping og udlicitering
  • imod oprustning og krig
  • imod EU og NATO

Men vi kaster ikke blår i jeres øjne. Der bliver ingen grundlæggende forandringer før vi sammen tager udfordringerne op. 

Vi lærte det på den hårde måde med Helle Thorning og Bjarne Corydon. Nye mennesker på posterne medfører ikke automatisk, at vi får en ny politik.

Modstanden mod nedskæringer – mod oprustning og krig – mod en kynisk og grisk overklasse skal være synlig. Den skal ud på arbejdspladserne og klubber. Den skal kunne ses i gadebilledet og på byens torve.

Lad vær’ med at dukke dig. Kæmp med. Kan I alle have en fortsat god og rød 1.maj

Talen blev holdt i Fælledparken på Rød 1. maj

08. maj. 2017 - 07:04   09. maj. 2017 - 07:50

Tale

af Jørgen Petersen, formand for Kommunistisk Parti