21 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 13 °C

Åbent brev til Mette Frederiksen

Åbent brev til Mette Frederiksen

Synes du, man kan være bekendt at jagte syge og handicappede igennem den ene arbejdsprøvning efter den anden, for at få ganske få i ordinær beskæftigelse?

FOTO: Nils Meilvang/Scanpix
1 af 1

Kære Mette Frederiksen.

Det der optager danskerne er deres sikkerhedsnet. Som lønmodtager kan man bare konstatere, at vi er værdiløse, hvis vi ender med en sygdom eller en arbejdsulykke. Hvis du ikke er på arbejdsmarkedet, skaber du ikke værdi, altså er du værdiløs.

Ministeriet forventer, at cirka én procent af dem, der har været i ressourceforløb, vil komme i ordinær beskæftigelse inden for et år.

Det er et neoliberalt menneskesyn, der har overtaget jeres beskæftigelsespolitik. Reformerne af fleksjob og førtidspension skal laves om. Under overskriften "Helbredsskadelig fleksjob- og førtidspensionsreform" advarer to arbejdsmedicinere i lægernes fagblad mod konsekvenserne af fleksjob- og førtidspensionsreformen fra 2013.

De opfatter ressourceforløb som tilbud, der ikke kan afslås, "selv om man er for syg til at klare dem, idet man ved at afslå kan miste sit forsørgelsesgrundlag", og de kalder det "en bunden opgave", at alle muligheder for udvikling af arbejdsevnen skal være udtømte, før der kan bevilges en førtidspension.

Advokatrådet, socialrådgiverne, læger, private organisationer, fagbevægelsen, Facebook-grupper for syge, forskere, og mange flere har været ude med kritik af reformerne. I november 2016 var over 18.000 borgere i et ressourceforløb.

Jagten på syge og handicappede

Beskæftigelsesministeriet forventer, at cirka én procent af de borgere, der har været i ressourceforløb, vil komme i ordinær beskæftigelse inden for reformens første år. For at få en procent i ordinær job, jagter man syge og handicappede igennem et hamsterhjul med den ene arbejdsprøvning efter den anden.

Nogle er så syge, at de skal have en seng med, andre bliver kørt i en taxa til virksomheden og kan hverken løfte arme eller ben. Reformerne har skabt en industri af private virksomheder, der tjener kassen på at aktivere de syge og handicappede.

De sender dem ud som gratis arbejdskraft og kalder det arbejdsprøvning. Og ofte bliver der ikke taget hensyn til deres sygdom, for det handler om at suge de sidste ressourcer (arbejdsevne) ud af dem. Mange af de mennesker, der i dag sidder fast i kontanthjælpssystemet, har været på arbejdsmarkedet i mange år og betalt deres skat. Og når de så er så uheldige at få en sygdom eller et handicap, så skal de behandles så uværdigt i systemet.

Synes du, vi kan være det bekendt, Mette Frederiksen? Selv LO er ved at vågne op, de er godt klar over hvor slemt det står til ude i kommunerne, og lønmodtagernes forsikringspenge tager I også.

Vi har brug for at få vores sikkerhedsnet tilbage. Det er ikke mangel på dokumentation over konsekvenserne af de reformer, vi mangler. Vi står i dag med evidens for, at de ikke virker. Tusindvis af syge, nedslidte og handicappede venter på svar fra dig, Mette Frederiksen. Hvornår går du ud i pressen og erkender, at reformerne ikke virker?

 

17. feb. 2017 - 08:15   17. feb. 2017 - 08:20

Åbent brev

fra Gitte Rasmussen, Høje Tåstrup