19 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 21 °C

Vi vil bestemme over vores egen overenskomst

Signal fra 3F's byggegruppe:

Vi vil bestemme over vores egen overenskomst

232 tillidsfolk fra 3F's byggegruppe er klare i spyttet: Det store nej i 3F kræver tættere bånd mellem forhandlere og landsklubberne under overenskomstforhandlingerne. Og så skal der ændres ved afstemningsproceduren.

De mange medlemsaktiviteter under OK17 er blandt de gode erfaringer, som forbundet skal tage med videre, mener Claus Westergreen, formand for BJMF.
FOTO: AS
1 af 1

Overenskomstforhandlingerne 2017 er fortsat et varmt emne i fagforbundet 3F. Det er konklusionen efter weeekendens landsbrancemøde i 3F's byggegruppe, som samlede 232 tillidsfolk i Svendborg.

Der er brug for en tættere kontakt mellem forhandlerne og medlemmerne. 
Claus Westergreen, formand 3F BJMF

– Det er da tydeligt, at folk stadig er sure og frustrerede både over forhandlingsforløbet, resultatet og afstemningsproceduren, siger Claus Westergreen, den en af mødets to dirigenter, til Arbejderen.

Murere, tømrere, betonarbejdere og andre håndværkere i 3F's byggegruppe stemte massivt nej ved de nu overståede overenskomstforhandlinger. Landsresultatet i Danmarks største fagforbund viste i runde tal, at 60 procent af medlemmerne stemte nej og 40 procent stemte ja. I byggegruppen var nej-procenten helt oppe på 77 procent.

98 procent nej-stemmer

I Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF), hvor Claus Westergreen er formand, stemte hele 98 procent nej.

– Derfor er jeg enig i, at der er brug for en tættere kontakt mellem forhandlerne og medlemmerne og for at inddrage medlemmerne mere i overenskomstforhandlingerne. Det kan være, som vi foreslår i udtalelsen fra mødet, at lands- og landsbrancheklubberne skal have ret til at udtale sig, forklarer Claus Westergreen.

En anden problemstilling, som blev rejst på mødet, handlede om sammenkædningsreglerne. Ifølge meddirigent Flemming Sørensen var det de regler, der gav anledning til den største bekymring blandt tillidsfolkene.

– Mange af de indlæg, der kom frem på mødet, gik på processen, herunder afstemningen om overenskomstresultatet. Diskussionen viste, at der er forskellige opfattelser, afhængig af hvilken branche folk kommer fra, og også afhængig af om folk kommer fra en arbejdsplads eller fra en afdeling, hvor man er inde i reglerne, siger Flemming Sørensen, der til daglig er formand for den nordvestlige 3F-afdeling i Holstebro, til Arbejderen.

Delte meninger om sammenkædning

Sammenkædningsreglerne har denne gang betydet, at 3F'erne og også slagteriarbejderne i Fødevareforbundet NNF har fået en overenskomst trukket ned over hovedet, som de selv har stemt ned med overbevisende flertal. Men om det er ensbetydende med, at sammenkædningsreglerne altid er noget skidt og skal afskaffes, det var der delte meninger om på branchemødet i Svendborg. Det gælder således også de to dirigenter.

Claus Westergreen læner sig op af arbejdsmarkedsforsker fra Aalborg Universitet, Henning Jørgensen, der var inviteret til branchemødet for at give et indspark om den danske model.

– Forbundet siger, at det stort set ikke kan lade sig gøre at ændre sammenkædningsreglerne, mens Henning Jørgensen siger, at det kan man aftale sig frem til. Man har eksempler fra tidligere, hvor afstemningen har været delt op på flere områder, siger Claus Westergreen.

Flemming Sørensen derimod tror, det bliver "kaotisk", hvis hvert overenskomstområde - som der er cirka 100 af alene i 3F - kan stemme for sig og således også med et nej gå i konflikt. 

Forventer nye muligheder

Branchemødet kommer da heller ikke med en entydig udmelding på den problemstilling, men deltagerne vil have undersøgt hvilke muligheder, der ligger for at undgå at blive sammenkædet med grupper, der intet har med hinanden at gøre.

– Selvom vi ikke var helt enige, så ligger der en forventning om, at byggegruppeledelsen, men også forbundsledelsen og LO kommer med forslag til, hvordan man kan gøre det her anderledes næste gang, forklarer Flemming Sørensen.

På mødet var der også debat om indholdet i overenskomsten på byggeområdet, og der var udbredt kritik, fordi den hverken indeholder fuldt dækkende kædeansvar, en betydelig højere minimalløn eller et akkordafsavns-tillæg.

Det forventer 232 tillidsfolk, at der bliver lavet om på ved overenskomstforhandlingerne i 2020: "Næste gang vil vi have vores krav gennemført, koste hvad det vil", slår udtalelsen fra mødet fast. 

Rundt i afdelingerne

For tiden er Byggegruppens formand Kim Lind Larsen og forhandlingssekretær Palle Bisgaard rundt i forbundets afdelinger for at samle op på den massive utilfredshed blandt de mange medlemmer, der har stemt nej.

Ifølge gruppeformanden vil medlemmernes indspark fra de møder indgå i både Byggegruppens egen og i forbundets samlede evaluering af forløbet.

22. maj. 2017 - 11:00   23. maj. 2017 - 08:52

OK 2017

noc@arbejderen.dk