26 Apr 2018  

KBH: Let skyet, 7 °C

Unge anbefaler nej til overenskomst

Vrede blandt faglige aktivister

Unge anbefaler nej til overenskomst

Det nystiftede netværk Fagaktivistisk Ungdom opfordrer til at stemme nej til overenskomsten. De mener, at fagbevægelsen skal bruge sin styrke til at sikre et bedre resultat.

Klar melding fra Fagaktivistisk Ungdom.
FOTO: AS
1 af 1

"Vi vil have et værn mod social dumping og vil ikke arbejde 42 timer om ugen. Derfor siger vi nej til OK-17", erklærer det nystiftede københavnske faglige netværk Fagaktivistisk Ungdom.

Det er et kæmpe indgreb i vores fritid, som vi ikke er villige til at acceptere. 
Vidir Gudmundsson

– Når man ser på de overskud, der er i industrien og andre steder, er det jo ingenting, vi har fået. Resultatet sikrer ikke arbejderne bedre vilkår, men er til fordel for arbejdsgiverne, siger Vidir Gudmunsson, der har været med til at danne Fagaktivistisk Ungdom.

– Oven i får vi så også systematisk overarbejde. Det er et kæmpe indgreb i vores fritid, som vi ikke er villige til at acceptere. Det er den helt forkerte vej at gå, tilføjer han.

Intet kædeansvar

De fagligt aktive unge hæfter sig også ved, at det heller ikke den her gang er lykkedes at komme igennem med kravet om kædeansvar, hvor den enkelte virksomhed har ansvar for at de firmaer, de køber ydelser af, også overholder overenskomsterne.

– Kædeansvar er et af vores hovedkrav. Det her er vist den tredje overenskomstforhandling, hvor vi stiller krav om værn mod social dumping, men vi har intet fået, siger Bodil Signe Wedele, der også er med i Fagaktivistisk Ungdom. 

Hun er snedkerlærling og formand for BJMF Ungdom. Men ligesom Vidir Gudmundsson deltager hun i det faglige netværk som enkeltperson og ikke som repræsentant for sin fagforening.

– Værn mod social dumping er ikke kun et anliggende for byggeriet og enkelte andre brancher. Det er et samfundsanliggende, som hele fagbevægelsen burde bekymre sig om. Social dumping sætter hele vores overeenskomstsystem under pres. Når først der er åbnet for underbetaling, vil det skade fagbevægelsens positioner rigtig meget over hele linjen, mener Bodil Signe Wedele.

På tværs af fagskel

Når de fagligt aktive unge har dannet Fagaktivistisk Ungdom hænger det sammen med, at de mener, at fagbevægelsen er for dårlig til at stå sammen på tværs af brancher og støtte hinandens kampe.

– Vi mangler et initiativ, der går på tværs af de forskellige fagforbund, hvor vi kan gå ind og støtte andre faggrupper, når der sker noget, som for eksempel da tømrere og snedkere strejkede på Axel Towers, siger Vidir Gudmundsson, der til dagligt arbejder som forbundssekretær i PROSA.

Indtil videre består Fagaktivistisk Ungdom af godt 30 fagligt aktive unge fra 12 forskellige fagforeninger. Nogle er tillidsvalgte, mens andre er menige medlemmer af deres fagforening. 

Men fælles for dem alle er, at de ønsker en fagbevægelsen, der er langt mere aktivistisk og tør vise sin styrke.

– Det kan være svært som ung at komme igennem de etablerede strukturer i fagbevægelsen og få folk til at lytte til en. Men vi unge er jo fagbevægelsens fremtid, konstaterer Vidir Gudmundsson.

De unge ønsker at skabe et vedvarende og fremadrettet netværk – de er inspireret af tidligere initiativer som Fremtidsfighters og Faglig Ungdom.

Endnu ligger det ikke fast, hvad Fagaktivistisk Ungdom vil tage af konkrete initiativer. Netværket er først ved at blive bygget op. 

Lige nu arbejder de unge på at få flere med. Planerne er dels at gennemføre forskellige aktioner og kampagner, men også at uddanne hinanden i for eksempel at bruge de sociale medier og arbejde som tillidsvalgt. 

– Der skal også være plads til at give konkret støtte til den enkeltes arbejde i sin fagforening, siger Vidir Gudmundsson.

Han håber, at der vil komme lignende netværk andre steder i landet, men understreger samtidig, at situationen og mulighederne er forskellige fra by til by, så måske skal det fungerer anderledes andre steder.

Vil du være med i Fagaktivistisk Ungdom kan du kontakte Vidir Gudmundsson på valberg@orn.li

12. apr. 2017 - 08:43   12. apr. 2017 - 17:54

OK 2017

ur@arbejderen.dk