22 Apr 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Trykkere truet i arbejde

Mediehus i offensiven

Trykkere truet i arbejde

Risikoen for at miste jobbet fik trykkerne på Jysk Fynske Medier til at genoptage arbejdet efter tre dages strejke. Men jobbet er fortsat i spil, med mindre de accepterer lønnedgang på 22 procent.

Trykkerne hos Jysk Fynske Medier har genoptaget arbejdet - med en pistol for panden. Her er det koncernens bygning på Banegårdspladsen i Odense.
FOTO: Bjarne Speth Hansen
1 af 1

Trykkerne på Jysk Fynske Mediers afdeling i Odense genoptog lige før jul arbejdet. Det skete efter tre dages strejke i protest mod ledelsens sparekrav.

Skriver trykkerne ikke under på varslingsbrevet og accepterer ringere vilkår, er de i realiteten sagt op.
Henrik Jensen, tillidsrepræsentant

Tanken om at miste jobbet, som koncernledelsen åbenlyst truede med, blev ganske enkelt for stort et pres for de 19 trykkere, erkender tillidsrepræsentant Henrik Jensen.

– Arbejdet er genoptaget, men det er sket med pistolen for panden. Der var ligesom ikke andet valg, siger han til Arbejderen.

Gå 22 procent ned i løn

Strejken, der var den anden i løbet af godt en måned, var en protest mod ledelsens sparekrav. I hele koncernen skal der spares godt 10 procent, men trykkergruppen har fået besked på at skære 22 procent af lønomkostningerne. Det svarer til 2,5 millioner kroner eller 131.578 kroner per person.

Administrerende direktør Jesper Rosener har udtalt til Fyens.dk, at trykkerne, og i særdeleshed trykkerne i Odense, har afvist at deltage i nogen som helst besparelser.

Ledelsen satte da også fra dag ét hårdt mod hårdt. De truede trykkerne med fritstilling; søgte efter nye trykkere og sendte breve til de strejkende med varsling om lønnedgang og forringelser af arbejdsvilkårene.

På trods af, at trykkerne er gået i arbejde igen, hænger truslen om en fyring fortsat over deres hoveder. 

– Senest i morgen den 5. januar skal ledelsen have brevene retur med svar på, om folk ønsker at arbejde på de nye og dårligere vilkår. Ønsker de ikke det, træder opsigelsesvarslerne i henhold til overenskomsten i kraft, og folk kan i realiteten betragte sig som opsagt, forklarer Henrik Jensen.

HK rejser fagretslig sag

HK Privat, trykkernes fagforening, har imidlertid anlagt sag mod mediekoncernen for manglende saglighed i varslingsbrevene. 

Ifølge Henrik Jensen mener HK, at Jysk Fynske Medier for det første er bundet af en aftale, der stadig er gældende. Dernæst har koncernen ikke fremlagt regnskaber, der berettiger til uden videre at varsle en så drastisk lønnedgang, som det er tilfældet.

Sagen bliver behandlet onsdag på et fællesmøde mellem arbejdsmarkedets parter - arbejdsgiverne i DA og den faglige hovedorganisation LO.

Trykkerne i Odense mødes også onsdag for i fællesskab at snakke om varslingsbrevene, og hvordan de forholder sig til dem. Mødet bliver holdt i eftermiddag efter Arbejderens deadline.

Butiksansatte truet med fyreseddel

Trykkeriarbejderne er imidlertid ikke den eneste faggruppe, der oplever at blive dikteret lønnedgang af deres arbejdsgiver med en fyreseddel som eneste alternativ.

Seks uger før jul sidste år truede stormagasinet Salling med at fyre 29 HK-ansatte med mindre de ville acceptere at gå ned i løn. Også her modtog de ansatte et brev, som de skulle skrive under på indenfor en given frist.

Ifølge HK handel Østjylland er flere af ansatte blevet bedt om at gå fra en månedsløn på 30.000 kroner til 23.000 kroner - vel at mærke for det samme arbejde. Ligesom genetillæg eller overarbejdsbetaling fremover vil være en del af den faste løn.

HK oplyser, at et mindretal af personalet valgte ikke at underskrive en dårligere kontrakt. OG HK har rejst en fagretslig sag mod Dansk Supermarked for overenskomstbrud.

04. jan. 2017 - 16:21   04. jan. 2017 - 16:30

Faglig konflikt

noc@arbejderen.dk
Spareplan Jysk Fynske Medier

I april måned 2016 meldte koncernen ud, at der skulle spares 140 millioner kroner, herunder 36,2 millioner kroner på redaktionelle udgifter.

Der nedlægges 67 stillinger.

Sparekravet i hele koncernen er på 10,81 procent. De 19 trykkere i Odense skal skære 22 procent af lønomkostningerne, hvilket svarer til 2,5 millioner kroner eller 131.578 kroner per person. 

Jysk Fynske Medier blev til i 2014 ved en fusion mellem Jyske Medier, Fynske Medier og Syddanske Medier.

Koncernen er Danmarks næststørste mediehus med 13 dagblade, 64 ugeaviser, 5 radiostationer og en lang række nyhedssites og andre digitale brands.

Kilde: Jysk Fynske Medier