24 May 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Skulder ved skulder mod 42 timer

Klart budskab fra arbejdermøder:

Skulder ved skulder mod 42 timer

Omkring 600 arbejdere var tirsdag samlet i flere byer for at diskutere situationen efter det samlede ja til de nye private overenskomster. Budskabet var klart: Sammenhold mod systematisk overarbejde.

I Aarhus tog mødedeltagerne ud til den lokale filial af Dansk Byggeri for at afleverer deres budskab til arbejdsgiverne: "Bygningsarbejderne her i Århus har med 92% stemt nej til muligheden for at I kan iværksætte en 42 timers arbejdsuge – og det har vi tænkt os at holde fast i."
FOTO: PN
1 af 1

Tirsdag samledes omkring 600 utilfredse arbejdere i København, Aarhus, Aalborg, Vejle og på Bornholm for at få fælles fodslag i kølvandet på det samlede ja til de nye overenskomster for det private arbejdsmarked.

Hvis I vil gennemtvinge systematisk overarbejde, vil I mærke det sammenhold, vi har stiftet i dag.
Daniel Skovhus, tømrer

Det var initiativet "Nej til 42 timer", der stod bag møderne, og det var da også udsigten til, at arbejdsgiverne med de nye aftaler kan gennemtvinge systematisk overarbejde på fem timer ugentligt i perioder, der først og fremmest optog deltagerne. Og så arbejdsgivers nyvundne ret til også at bestemme, hvornår overarbejdet skal afspadseres.

Det huer nemlig slet ikke de grupper, som med overbevisende flertal afviste de nye regler i urafstemningen. Det gælder medlemmerne af Danmarks største forbund 3F og slagteriarbejderne i Fødevareforbundet NNF. Det fælles budskab fra alle møderne var da også helt klart: Vi står sammen mod systematisk overarbejde.

Kampen fortsætter

Tømrer Daniel Skovhus var sammen med omkring 200 andre med til mødet i København. Han er glad for, at der var enighed om at fortsætte kampen mod systematisk overarbejde på trods af det samlede afstemningsresultat.

– Der er sendt et klart signal til arbejdsgiverne: Hvis I vil gennemtvinge systematisk overarbejde, vil I mærke det sammenhold, vi har stiftet i dag (tirsdag red.). Vi arbejder alle i brancher med massiv fysisk nedslidning, dårligt arbejdsmiljø, mange ulykker, og vi kan ikke acceptere, at chefen kan tvinge os til at arbejde 42 timer per uge samtidig med, at vi skal arbejde indtil vi er langt over 70 år gamle, siger Daniel Skovhus.

Han oplyser, at arbejdspladser, der ønsker at tilslutte sig det nye initiativ, kan tilmelde sig på hjemmesiden nejtil42timer.dk.

Aarhusianere i aktion

I Aarhus vedtog de omkring 250 fremmødte en udtalelse rettet imod arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri. Udtalelsen slår fast, at selvom man ikke vil afvise også fremover at arbejde over når planlægningen kikser, så bliver det "ikke efter den nye overenskomst og paragrafen om systematisk overarbejde":

"Bygningsarbejderne her i Århus har med 92% stemt nej til muligheden for at I kan iværksætte en 42 timers arbejdsuge – og det  har vi tænkt os at holde fast i", lyder det blandt andet.

Udtalelsen blev printet ud, og hovedparten af mødedeltagerne brød op for at tage ud og overbringe arbejdsgiverne i den lokale filial af Dansk Byggeri deres budskab.

Krav om forandring

Resultaterne af de netop overståede overenskomstforhandlinger har skabt stor debat blandt fagbevægelsens medlemmer – ikke mindst blandt de som med meget høje stemmeprocenter og med store flertal afviste de nye overenskomster.

At disse grupper, på grund af de såkaldte sammenkædningsregler, alligevel bliver omfattet af de nye aftaler, har fået mange til at sætte spørgsmålstegn ved den måde, overenskomsterne bliver forhandlet og besluttet på i dag.

Også det blev diskuteret på de mange møder, og alle steder blev man enige om en udtalelse, som slår fast, at der må tænkes nyt, hvis man skal undgå at stå i samme situation næste gang, der skal forhandles overenskomster:

“Solidariteten, sammenholdet og opbakningen til overenskomsterne udfordres, når nogle grupper gang på gang trynes til at acceptere og bliver påtvunget industriens resultater, selv om medlemmerne stemmer nej. Forbundene og LO bliver nødt til at sikre, at vi i højere grad kommer til at forhandle vores egne overenskomster”, lyder budskabet.

26. apr. 2017 - 11:41   26. apr. 2017 - 14:43

Faglig kamp

as@arbejderen.dk