21 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 13 °C

Region Sjælland fastholder fyringsvarsel

Manglende respekt for Arbejdsretten

Region Sjælland fastholder fyringsvarsel

Senest i dag klokken 12 skal portørerne svare ja til regionens krav om at påbegynde uddannelse, ellers bliver de fyret. Det er mangel på respekt for Arbejdsretten, der torsdag tog hul på sagen, mener FOA.

FOTO: Bille
1 af 1

Region Sjælland fastholder, at 20 sjællandske portører senest i dag til middag skal svare ja til regionens krav om, at de skal begynde på en uddannelse til serviceassistent, hvis de ikke vil have en fyreseddel.

For mig er det helt uforståeligt, at Region Sjælland ikke vil udsætte portørerne svarfrist, indtil Arbejdsretten har talt.
Dennis Kristensen, FOA

Og det er manglende respekt for Arbejsdretten, mener portørernes forbund FOA.

– For mig er det helt uforståeligt, at Region Sjælland ikke vil udsætte portørerne svarfrist, indtil Arbejdsretten har talt. Det er simpelthen uanstændigt. Jeg håber, at regionspolitikerne har hår nok på brystet til at underkende både Danske Regioner og deres egne embedsmænd, siger FOA's forbundsformand Dennis Kristensen.

I går torsdag tog Arbejdsretten hul på en sag, indbragt af netop FOA og den faglige hovedorganisation LO. De mener, at Region Sjælland og Danske Regioner har brudt overenskomsten ved at pålægge portørerne i regionen at tage en uddannelse til serviceassistent, hvis de vil beholde jobbet.

Håber på hurtig afklaring

Advokat Peter Nisbeth, der har ført sagen ved Arbejdsretten for FOA og LO, havde håbet på, at regionen ville udsætte deres varsler, mens sagen bliver behandlet, men det blev afvist.

– Nu skal vi hver især argumentere for vores synspunkt skriftligt, og så mødes vi igen den 31. august, hvor sagen bliver berammet. Vi vil presse på for, at det bliver så hurtigt som muligt for de varslede portørers skyld, siger Peter Nisbeth.

Regionsrådet for Sjælland har vedtaget, at langt hovedparten af de ansatte på serviceområdet skal gennemføre erhvervsuddannelsen til serviceassistent med speciale i hospitalsservice. Planen er, at 421 portører og rengøringsassistenter skal gennem uddannelsen - de første godt 100 skal starte i foråret 2018. Den 7. juni modtog de første portører et brev fra regionen, hvor de blev varslet fyring eller tvangsuddannelse.

Svækker faget og koster lønkroner

– Ikke nok med, at vi skal tvinges til at tage en uddannelse, som vi mener svækker faget. Under uddannelsen mister vi også eksempelvis tillæg for arbejde aften, nat og i weekends, og det kan løbe op i 50.000 til 100.000 kroner om året, fortæller Mikael Andersen, talsperson for portørerne på Slagelse Sygehus, til Arbejderen.

Portørerne peger på, at de fire ugers portørpraktik, som er indeholdt i den tvungne serviceassistentuddannelse, er alt for ringe og udhuler fagligheden i portørfaget. Endelig er portørerne utilfredse med, at det er usikkert, hvilke arbejdsfunktioner de vender tilbage til efter endt uddannelse.

– Det er en ulykkelig og usikker situation for portørerne på Sjælland. Ulykkelig fordi de nu har ganske få timer til at tage en afgørelse på baggrund af en trussel om massefyring, som vi mener er overenskomststridig. Og usikker, fordi et af problemerne med denne sag fra starten har været, at portørerne ikke kan få at vide, hvad de faktisk skal lave, hvis de siger ja til regionens ultimatum. Spørger man dem, siger regionen blot, at det ved de ikke, siger Dennis Kristensen.

Ønsker ro på

FOA forventer at vinde sagen ved Arbejdsretten, så regionen bliver tvunget til at genoptage samarbejdet med de ansatte på regionens sygehuse.

Både i sidste uge og i denne uge har Mikael Andersen og cirka 200 af hans portørkollegaer på sygehusene i Holbæk, Roskilde, Slagelse, Næstved og Nykøbing Falster strejket i protest mod Region Sjællands uddannelsestvang og fyringsvarsler. Der har også været arbejdsnedlæggelser på sygehusene i Region Hovedstaden og i Nordjylland i sympati med  portørerne i Region Sjælland.

– Vi vil gerne ordne det her i god ro og orden. Ingen ønsker konflikter, der rammer borgerne og forsinker behandlinger. Men det drejer sig både om nogle ansattes fremtid og i virkeligheden sygehusvæsenets fremtid. Vores oplevelse er, at meget af det her kunne være undgået, hvis ledelsen i regionen havde grebet sagen mere professionelt an, forklarer Dennis Kristensen.

Se den svarformular, som Region Sjælland har sendt til portørerne.

16. jun. 2017 - 08:52   16. jun. 2017 - 11:10

Portørkonflikt

noc@arbejderen.dk