27 May 2018  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Kritik af udsalg omkring arbejdstid

Sejr til arbejdsgiverne

Kritik af udsalg omkring arbejdstid

Overenskomstforliget på industriens område giver arbejdsgiverne mulighed for at diktere systematisk overarbejde. Det møder kritik i fagligt bagland.

Arbejdsgiverne vil kunne diktere en senere fyraften over længere perioder.
FOTO: Arbejderen
1 af 1

Det vækker langt fra begejstring i fagforeninger og på arbejdspladser, at arbejdsgiverne får mulighed for at diktere systematisk overarbejde over længere perioder.

Med det her, har vi har lukket op for et grimt skred.
Hans Sørensen, 3F Horsens

Overenskomstforliget på industriens område betyder, at arbejdsgiverne får mulighed for at varsle systematisk overarbejde i tilfælde, hvor der ikke kan opnås aftale med de ansatte om en varieret ugentlig arbejdstid.

Konkret betyder det, at en arbejdsgiver med fire dages varsel kan give de ansatte besked om, at de i en længere periode skal arbejde for eksempel 42 timer om ugen. 

Hårdere arbejdsliv

Overarbejdet må højest udgøre fem timer om ugen og en time om dagen, og det skal afspadseres indenfor et år. Arbejdsgiveren bestemmer, hvornår der kan afspadseres. Det eneste krav er et varsel på mindst seks døgn.

– Med det her, har vi har lukket op for et grimt skred hvad angår arbejdstid og indflydelse på den, siger Hans A. Sørensen, formand for 3F Horsens & Omegn.

– Det åbner for et længere og hårdere arbejdsliv, hvilket står i skærende kontrast til danskernes ønske om ar arbejde mindre

Hans A. Sørensen henviser til en undersøgelse Analyse Danmark har lavet for Ugebrevet A4 Undersøgelsen viser, at over 40 procent af lønmodtagerne mener, at arbejdet fylder for meget. Blandt de 30-39-årige er antallet helt oppe på 50 procent. 

Hans A. Sørensen er en af de kun to i ledelsen af 3F's industrigruppe, der stemmer nej til industriforliget.

Modsat er Benny Vinter Jensen, formand for Industrigruppen i 3F Aalborg, generelt set tilfreds med forliget. Men aftalen omkring systematisk overarbejde havde han helst været foruden.

– Her har arbejdsgiverne sejret. For medlemmer, der er slidt, er det hårdt at skulle arbejde fem timer mere om ugen. Men jeg er glad for, at forliget ikke åbner op for, at ekstrabetalingen for overarbejde forsvinder, siger Benny Vinter Jensen.

Han oplever et konstant pres fra arbejdsgiverne om at få indført ugentlig varieret arbejdstid og mener, at systematisk overarbejde kan være at foretrække.

– Der får vi da overtidsbetaling, det gør vi ikke med den varierende arbejdstid.

Utilfredse tillidsfolk

Jan Andersen er tillidsmand på Fibertex Aalborg, der ikke er omfattet af industriforliget, men har udsigt til at få aftalen om systematisk overarbejde kopieret ind i sin overenskomst.

– Det er jeg bestemt ikke glad for. Tænk, hvis arbejdsgiveren finder på, at vi skal arbejde meget om sommeren, hvor der er mest at lave, og mindre om vinteren. Folk vil jo helst have fri om sommeren, de har jo også familie at tage hensyn til, konstaterer Jan Andersen.

På Danfoss i Nordborg mener fællestillidsmand John Schelde Hansen ikke, at de nye regler får den store betydning.

Virksomheden har en aftale om ugentligt varieret arbejdstid, hvor arbejdstiden kan svinge mellem 35 og 42 timer. Men typisk benytter ledelsen sig af almindeligt fleks- og overarbejde, når der er behov for ekstra arbejdskraft. Her behøver overarbejdet ikke at blive afspadseret ifølge en lokal aftale.

– Der er altid nok, der gerne vil frivilligt på overarbejde, erklærer John Schelde Hansen, og tilføjer at det samlede overenskomstforlig efter hans mening i øvrigt er en tynd kop te.

På Siemens Wind Power i Aalborg mener fællestillidsrepræsentant Thomas Fischer, at aftalen om systematisk overarbejde er helt ude i skoven.

– Vi kører med fast skiftehold, så jeg tror ikke at det kommer til at berøre os, men det ved man jo aldrig, siger han.

17. feb. 2017 - 08:22   04. apr. 2017 - 15:52

OK 2017

ur@arbejderen.dk
Industriforlig 2017
  • Der afsættes 200 millioner kroner til uddannelse, dels til at hæve ufaglært til faglært, dels til at hjælpe ansatte med læse- og skriveproblemer.

  • Mindstelønnen, der i dag er på 113,65 kroner i timen, forhøjes med to kroner i 2017, 2018 og 2019. 

  • Satserne for lærlinge og elever forhøjes med et gennemsnit på 1,7 procent.

  • Genetillæg reguleres med 1,6 procent i hvert overenskomstår.

  • Fem år før pensionsalderen får seniorer ret til at købe sig til 32 fridage om året gennem fritvalgsordningen og pensionsindbetaling.

  • To børneomsorgsdage om året betalt fra fritvalgskontoen.

  • Udvidet mulighed for at holde fri ved barns sygdom.

  • Fuld løn under forældreorlov.

  • Vikarer i vikarbureauer får bedre mulighed for at bevare deres anciennitet.