22 Apr 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 7 °C

Kampen om fagtoppens holdning til handelsaftalen CETA

Analyse

Kampen om fagtoppens holdning til handelsaftalen CETA

I dag beslutter LO's hovedbestyrelse, hvorvidt den magtfulde hovedorganisation skal give sin opbakning til, at regeringen kan tiltræde investerings- og handelsaftalen CETA.

I dag ventes LO's hovedbestyrelse at give regeringen grønt lys til at tiltræde CETA-handelsaftalen mellem EU og Canada.
FOTO: Andreas Bastiansen / Scanpix
1 af 1

Skal dansk LO i modsætning til den fælleseuropæiske LO (EFS) og canadisk LO (CLC) vende tommelfingeren opad til den kontroversielle CETA-aftale mellem EU og Canada? Det tager LO's hovedbestyrelse stilling til, når den i dag træder sammen i LO-huset på Islands Brygge i København.

3F's kritiske stilling holdt dog ikke så længe og får ingen afgørende betydning.

At et flertal i LO's Daglige Ledelse lægger op til, at hovedbestyrelsen skal nikke ja til en dansk godkendelse af handels- og investeringsaftalen, fremgår af et referat, som Arbejderen er i besiddelse af.

LO's Daglige Ledelse består udover formand Lizette Risgaard og de fire LO-næstformænd af formændene for fagforbundene 3F, Dansk Metal, Dansk El-forbund, HK, Socialpædagogerne, Fødevareforbundet NNF, FOA, Blik- og Rørarbejderforbundet, Teknisk Landsforbund samt Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF).

For og imod

Af disse er de mest overbeviste CETA-tilhængere - udover LO's eget formandskab - formændene fra HK, som har seks repræsentanter i LO's hovedbestyrelse, Dansk Metal som sidder med tre repræsentanter i hovedbestyrelsen, og Fødevareforbundet NNF som har to pladser.

På den kritiske side finder vi FOA, som sidder med seks repræsentanter i hovedbestyrelsen. Blandt andre forbundsformand Dennis Kristensen, som på forbundets netop overståede kongres fra talerstolen fortalte, at han stemte imod flertallet i LO's Daglig Ledelse, da oplægget til en positiv indstilling til CETA kom til afstemning, og at han har tænkt sig at gøre det samme på dagens hovedbestyrelsesmøde.

>> LÆS OGSÅ: FOA tager afstand fra CETA og TTIP

Også hos LO's største medlemsforbund 3F har formand Per Christensen tidligere udtalt sig kritisk omkring CETA, helt i tråd med en beslutning fra forbundets kongres om at sikre en kritisk debat om handels- og investeringsaftalen med henblik på at hindre social dumping, forsvare og forbedre arbejdsmiljøstandarder, faglige rettigheder og velfærd.

På den baggrund meldte 3F-formanden sig i koret af kritikere i slutningen af oktober:

– Jeg ved godt, at LO’s jurister ser noget mere positivt på CETA, end jeg gør. Men når jeg spørger alle mulige andre, er der en række bekymringer, som gør, at jeg ikke er så skråsikker, sagde Per Christensen, dengang til Ugebrevet A4.

3F ender med ja

3F's kritiske stilling holdt dog ikke så længe og får ingen afgørende betydning. 3F's presseafdeling oplyser overfor Arbejderen, at 3F's repræsentanter i LO's hovedbestyrelse ender med at stemme for en positiv indstilling til handels- og investeringsaftalen ved dagens møde.

Flere af LO's medlemsforbund har slet ikke taget stilling for eller imod CETA. Det gælder blandt andet for Dansk El-Forbund, hvor forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen oplyser, at der i forbundet er skepsis overfor TTIP, "men CETA har vi ikke behandlet", skriver han i en mail til Arbejderen. Heller ikke i Blik- og Rørarbejderforbundet har man ifølge formand Max Meyer taget stilling for eller imod CETA.

De mange positive stemmer og manglen på afklarethed i dansk fagbevægelse står i skrigene kontrast til fagbevægelsen i det meste af resten af Europa, hvor aftalen er blevet mødt med massiv kritik fra fagforeninger og miljøorganisationer. Så sent som i september demonstrerede den europæiske sammenslutning af faglige LO'er, EFS i Bruxelles.

Den omstridte særdomstol

Det, der nok har vakt mest debat i forbindelse med CETA-aftalen, er oprettelsen af den særlige overnationale domstol, som gør det muligt for investorer at sagsøge stater i tilfælde af lovændringer, som kan skade investorens profit.

Kritikere som EFS og Canadisk LO (CLC) frygter, at investordomstolen vil påvirke de folkevalgte beslutningstagere og dermed underminere demokratiet. Denne bekymring er dog helt uden grund, hvis man spørger LO-næstformand Arne Grevsen.

– Der er mange myter om investeringsbeskyttelse og tvistløsning. Det, Canada og EU først og fremmest forpligter sig til, er at give modpartens investorer samme behandling som sine egne, siger han til Arbejderen.

25. nov. 2016 - 05:50   25. nov. 2016 - 06:00

Fagbevægelse

as@arbejderen.dk
Sådan ledes LO

LO's kongres er den øverste myndighed i LO. Kongressen afholdes hvert fjerde år og her vælger de delegerede LO's Politiske Ledelse og udstikker arbejdsopgaverne frem til næste kongres.

Hovedbestyrelsen mødes 4-6 gange om året og er øverste besluttende myndighed imellem kongresserne. Hovedbestyrelsen består udover den LO's formand og fire næstformænd af:

  • Otte repræsentanter fra 3F
  • Seks repræsentanter fra HK
  • Seks repræsentanter fra FOA
  • Tre repræsentanter fra Dansk Metal
  • To repræsentanter fra Fødevareforbundet NNF
  • To repræsentanter fra Socialpædagogerne
  • To repræsentanter fra Serviceforbundet
  • To repræsentanter fra Teknisk Landsforbund

Samt de enkelte formænd for Dansk Artist Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Danske Elitesportsudøveres Forening, Fængselsforbundet, HKKF, Håndbold Spiller Foreningen, Dansk Jernbaneforbund, Malerforbundet i Danmark og Spillerforeningen.

Daglig Ledelse er besluttende organ i perioderne mellem møderne i Hovedbestyrelsen og mødes hver 14. dag. Daglig Ledelse består af LO's formand og de fire næstformænd samt formændene fra 3F, Dansk Metal, Dansk El-forbund, HK/Danmark, Socialpædagogerne, Fødevareforbundet NNF, FOA, Blik- og Rørarbejderforbundet, Teknisk Landsforbund og HKKF.

Den Politiske Ledelse i LO står for den daglige drift og består af formand Lizette Risgaard og de fire næstformænd Arne Grevsen, Ejner K. Holst, Nanna Højlund og Morten Skov Christiansen.