24 May 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Industriforhandlere præsenterer forlig

Overenskomstforlig i hus

Industriforhandlere præsenterer forlig

Søndag slog de fire topforhandlere søm i en treårig overenskomst på industriens område. Der afsættes 200 millioner til efter- og videreuddannelse, og arbejdsgiverne får adgang til mere fleksibel arbejdstid.

Disse fire mænd har forhandlet overenskomst, som får direkte indflydelse på 230.000 ansatte i industrien og indvirkning på yderligere næsten 400.000 privatansatte lønmodtagere. Fra Venstre ses: Kim Graugaard, Karsten Dybvad - begge DI, Claus Jensen og Mads Andersen fra CO-industri.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Søndag blev der slået søm i et forlig på det toneangivende industri-omåde, der omfatter cirka 230.000 ansatte fordelt på 6.000 virksomheder.

Vi har aftalt bedre rammer for, at virksomheder og medarbejdere lokalt kan tilrettelægge arbejdstiden efter netop deres behov.
Karsten Dybvad, ​adm. direktør i DI. 

Forslaget til en ny treårig overenskomst blev præsenteret på et pressemøde i Industriens Hus af de fire topforhandlere: Claus Jensen og Mads Andersen fra forhandlingsfællesskabet CO-industri samt Karsten Dybvad og Kim Graugaard fra arbejdsgiverorganisationen DI.

– Jeg synes, det er lykkedes os at lande en god aftale for begge parter. Blandt andet har vi aftalt bedre rammer for, at virksomheder og medarbejdere lokalt kan tilrettelægge arbejdstiden efter netop deres behov, siger administrerende direktør i DI, Karsten Dybvad.

Uddannelse

Der var på forhånd lagt op til, at spørgsmålet om efter- og videreuddannelse ville blive et centralt emne i forhandlingerne. CO-industri ud fra ønsket om at medlemmerne gennem løbende uddannelse bedre kan fastholde en plads på arbejdsmarkedet og øge mulighederne for jobskifte. DI med argumentet om, at kvalificeret arbejdskraft øger dansk industris konkurrence.

Parterne er blevet enige om, at der i den kommende overenskomstperiode sættes 200 millioner kroner af til et uddannelsesløft af de ansatte. 

– Det bliver et løft, som skal flytte hele uddannelsesniveauet på de danske industriarbejdspladser, hvilket er helt afgørende for Danmarks fremtid. Den teknologiske udvikling på industriarbejdspladserne kræver et væsentligt kompetenceløft. Med denne aftale sikrer vi trygheden og fremtiden for vores medlemmers beskæftigelse, siger formand for CO-Industri, Claus Jensen.

Forhandlingerne er foregået på et tidspunkt, hvor produktionen i Danmark buldrer derudaf, og det kan ses på firmaernes bundlinjer.

Ifølge en analyse, foretaget af FSR Danske Revisorer for DR har danske virksomheder næsten fordoblet deres overskud siden 2010. Mens danske aktie- og anpartsselskaber i 2010 gav et samlet overskud efter skat på 125 milliarder kroner, så var det i 2015 steget til svimlende 227 milliarder kroner.

Løn og egenbetaling

Lønstigningen til de 230.000 ansatte i industrien er imidlertid til at oveskue. Mindstelønnen stiger i løbet af de tre år med i alt seks kroner - fra 113 kroner i timen til 119 kroner.

Aftalen omfatter desuden bedre vilkår børnefamilier og seniorer. Men både når det gælder seniordage og omsorgsdage er der egenbetaling inde over. Fem år før pensonsalderen får seniorer ret til 32 fridage om året, betalt gennem fritvalgsordningen og pensionsindbetaling. Og forældre, der gør brug af muligheden for to børneomsorgsdage per år kan i forbindelse med disse få udbetalt et beløb fra deres fritvalgskonto.  

Ud over 230.000 ansatte i industiren, så skal også 110.00 beskæftiget i byggebranchen, 80.000 i transportsektoren, 64.000 i finanssektoren og 45.000 indenfor handel og service have nye overenskomster

Det ventes, at overenskomsten på industriens område i stort omfang kopieres i de andre forhandlinger. 

Arbejderen vil de kommende dage se nærmere på indholdet i industriforliget. Følg med på arbejderen.dk

12. feb. 2017 - 14:23   04. apr. 2017 - 15:56

Industriforlig

noc@arbejderen.dk
Industriforlig 2017
  • Der afsættes 200 millioner kroner til uddannelse, dels til at hæve ufaglært til faglært, dels til at hjælpe ansatte med læse- og skriveproblemer.

  • Mindstelønnen, der i dag er på 113,65 kroner i timen, forhøjes med to kroner i 2017, 2018 og 2019. 

  • Satserne for lærlinge og elever forhøjes med et gennemsnit på 1,7 procent.

  • Genetillæg reguleres med 1,6 procent i hvert overenskomstår.

  • Fem år før pensionsalderen får seniorer ret til at købe sig til 32 fridage om året gennem fritvalgsordningen og pensionsindbetaling.

  • To børneomsorgsdage om året betalt fra fritvalgskontoen.

  • Udvidet mulighed for at holde fri ved barns sygdom.

  • Fuld løn under forældreorlov.

  • Vikarer i vikarbureauer får bedre mulighed for at bevare deres anciennitet.