24 Jun 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Forbund i CO-industri godkender forlig

Langt mellem kritikerne

Forbund i CO-industri godkender forlig

De største forbund har godkendt industriforliget, der omfatter cirka en tredjedel af de privatansatte lønmodtagere, der skal have fornyet overenskomsterne. Linjen er lagt for alle øvrige områder.

Claus Jensen (tv) og Mads Andersen, topforhandlerne i CO-industri, har fået opbakning i Dansk Metals Hovedbestyrelse og 3Fs Industrigruppe til det forlig, som de søndag blev enige med arbejdsgiverne om.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

3F's Industrigruppe, Dansk Metals hovedbestyrelse og sektorbestyrelsen i HK/Privat har med stort flertal godkendt det industriforlig, som CO-industri og arbejdsgiverne i DI underskrev i søndags.

De 200 millioner, der sættes i sving til uddannelse, er taget ud af de eksisterende kompetencefonde. Det er ikke ekstra penge. 
Hans Sørensen, 3F Horsens

I 3F's industrigruppe, der var indkaldt mandag for at gennemgå forliget, stemte blot to imod. Hans Sørensen, formand for 3F Horsens vedstår gerne, at han afgav den ene stemme, mens kollegaen Stanley Bach Mortensen fra 3F Viborg var den anden, der "trykkede på nej-knappen". 

Aftalen har fået særlig opmærksomhed, fordi parterne afsætter 200 millioner kroner til et uddannelse. Ufaglærte skal løftes til faglærte og skrive- og læsesvage lønmodtagere skal have hjælp til at dygtiggøre sig.

Gamle penge

Hans Sørensen har da heller intet mod uddannelse.

– Tværtimod. Men man glemmer at fortælle, at de 200 millioner, der sættes i sving, er taget ud af de eksisterende kompetencefonde. Det er ikke ekstra penge. Beløbet svarer til 300 kroner årligt, hvis alle, der er omfattet af overenskomsten, skal bruge det. Det er naturligvis et skub til uddannelsesaktiviteter, men pengene var der i forvejen – det var viljen og mulighederne, der har manglet, siger Hans Sørensen til Arbejderen og tilføjer, at fremtiden må vise om støvet bliver børstet af uddannelsesmidlerne.

Den faglige nabo Bjarne Sørensen, der er formand for Dansk Metal Horsens, stemte alene mand imod Dansk Metals anbefaling af forslaget til ny industrioverenskomst.

– Overordnet set er resultatet for magert, udtaler han til Arbejderen.

I en udtalelse fra forbundets pressesekretariat, der leverer argumenterne for at anbefale forliget, kan man intet læse om én af de tidsler, der har fået den jyske metal-formand til at vende tommelen nedad, nemlig den del af overenskomstforslaget som giver arbejdsgiverne ret til ensidigt at varsle systematisk overarbejde for at opfylde virksomhedens behov.

Tvunget overarbejde

– Hidtil har der skulle være enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte, hvis den ugentlige arbejdstid skal varieres. Men nu kan arbejdsgiverne tvinge det ned over hovedet på folk. Det kan komme til at give mange problemer, mener Bjarne Sørensen.

HK/Privat er det tredjestørste forbund i forhandlingsfællesskabet CO-industri, der ialt består af ni forbund. Også her anbefaler et overvejende flertal i sektorbestyrelse nu medlemmerne at stemme ja til industriforliget. Efter sektorformand Simon Thøgerns opfattelse er der opnået solide forbedringer til medlemmerne hele vejen rundt. Han fremhæver de 200 milioner kroner som er sat af til mere efter- og videreuddannelse, større indflydelse på arbejdstiden og større fleksibilitet for blandt andet børnefamilier og seniorer. 

Tre år mere med 50%-reglen

Som i 3F's Industrigruppe og Dansk Metals Hovedbestyrelse var der langt mellem de kritiske røster i HK's sektorbestyrelse.

Ulla Jeppesen, Formand for HK it, medie & industri Hovedstaden, kunne som den ene ud af tre ikke anbefale overenskomstforslaget.

Hun indrømmer, at der er gode ting i forliget, men i lyset af endnu en tre-årig overenskomst, så synes hun, det er længe at HK'erne skal fortsætte med den omstridte 50 %-regel.

– Vi har ikke fået indrømmelser, der gør indhug i 50 %-reglen. Vi har fået udvidet overenskomstens dækningsområde med nogle professionsbachelorer, hvilket isoleret set er godt, men det gør det til gengæld kun vanskeligere at opfylde 50 %-reglen, fordi de nu tæller med og ikke er så nemme at organisere, siger hun til Arbejderen.

Den omstridte 50%-regel forhindrer HK i at tegne overenskomst på en virksomhed, med mindre halvdelen af de ansatte på HK's område er organiseret.

– Dertil kommer de nye regeler om systematisk overarbejde, som giver arbejdsgiverne mulighed for at tvinge folk til at arbejde over fem timer per uge i op til halvdelen af året. Det er skidt – meget skidt, mener Ulla Jeppesen.

Industriforliget omfatter cirka 230.000 privatansatte, og de tre nævnte forbund har tilsammen mere end 200.000 af dem som medlemmer.

14. feb. 2017 - 15:26   04. apr. 2017 - 15:54

OK 2017

noc@arbejderen.dk
CO-industris medlemsforbund

Følgende ni fagforbund er med i forhandlingsfællesskabet CO-industri, der pr. 1.5. 2016 havde ialt 229.326 medlemmer:

3F: 98.500 medlemmer

Dansk Metal: 85.050 medlemmer

HK/Privat: 30.115 medlemmer

Teknisk Landsforbund: 7.310 medlemmer

Dansk El-Forbund: 6.985 medlemmer

Blik- og Rørarbejderforbundet: 600 medlemmer

Dansk Jernbaneforbund: 415 medlemmer

Serviceforbundet: 250 medlemmer

Malerforbundet i Danmark: 101 medlemmer