27 May 2018  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Faglige sager var ikke afgørende for metro-succes

Overraskende konklusion:

Faglige sager var ikke afgørende for metro-succes

De fagretslige sager, hvor 3F hentede historisk store beløb hjem til ansatte på metrobyggeriet, var ikke så afgørende som ventet for, at de udenlandske arbejdere valgte at melde sig ind i fagforeningen, viser rapport.

Hjælp til problemer med opholdstilladelser og sygesikringskort styrker ikke bare metroarbejdernes position i samfundet - det styrker deres selvtillid og giver dem mod på at organisere sig og gøre modstand, konkluderer ny rapport.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

I modsætning til hvad man hidtil har antaget, var 3F's sejre i de historiske fagretslige sager på metrobyggeriet slet ikke så afgørende for, at de udenlandske arbejdere valgte at melde sig ind i 3F.

De udstationerede kollegaer har en lang række behov, som ikke er almindelige for danske kollegaer.
Jakob Mathiassen, forfatter

Det viser en omfattende rapport udarbejdet for 3F's Byggegruppe af forfatter og betonarbejder Jakob Mathiassen. Derimod var den lokale 3F afdelings åbenhed og vilje til at hjælpe arbejderne og deres familier med rådgivning om problemer, der lå uden for arbejdet, afgørende for successen.

– Princippet, som BJMF brugte i mødet med ikke-medlemmerne, var, at de fik rådgivning på lige fod med medlemmer, bare med en salgstale om 3F oven i hatten, fortæller Jakob Mathiassen til Arbejderen.

Rådgivningen kunne handle om hjælp til at få et sygesikringskort, forstå skatteregler eller oprette et Nem-ID og har ifølge Jakob Mathiassen været med til at opbygge den tillid og respekt for 3F, som var en forudsætning for at folkene turde komme til fagforeningen og fortælle om deres arbejdsforhold og løn, og for at mange i sidste ende valgte at melde sig ind.

– Det er afgørende. Det havde været umuligt at opnå de resultater, vi i dag står med, uden de organiserede kollegaer. Uden dem havde der ikke været nogen succes på cityringen, siger han.

Andre behov

Det er den københavnske 3F afdeling Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF), der, som den første fagforening i landet, har knækket koden til, hvordan man organiserer udenlandske arbejdere ansat i firmaer eller på arbejdspladser uden danske kollegaer.

Fra en situation hvor fagbevægelsen stort set var forment adgang til et af Danmarkshistoriens største byggerier, står BJMF efter fem års arbejde med over 1000 organiserede metroarbejdere og over 200 tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter blandt metrobyggeriets arbejdere.

>> LÆS OGSÅ: 3F organiserer udenlandske metroarbejdere

– De udstationerede kollegaer har en lang række behov, som ikke er almindelige for danske kollegaer. BJMF lærte hurtigt at imødekomme de her behov, og understregede på den måde fagforeningens relevans, forklarer Jakob Mathiassen om 3F-afdelingens banebrydende succes.

Samtidigt var man i BJMF gode til at finde nye jobs til arbejdere, som blev fyret, fordi de var gået til fagforeningen. På den måde vidste man, at man trygt kunne gå til BJMF med sine problemer, uden at frygte for fremtiden.

Kollegaerne organiserer

Da først der var kommet hul igennem, og enkelte metroarbejdere begyndte at melde sig ind i fagforeningen, kom der for alvor gang i organiseringsarbejdet.

– Det er de ansatte i BJMF, der får kollegaerne til at organiserer hinanden, men det er kollegaerne, der organiserer kollegaer, forklarer Jakob Mathiassen.

Hans konklusion understøttes af besvarelserne fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de 3F-organiserede metroarbejdere. Her svarer 72 procent, at de vil anbefale kollegaer at melde sig ind i 3F, imens 16 procent er "Lidt" eller "Slet ikke" villige til at anbefale 3F.

Endnu tydeligere bliver de udenlandske 3F-medlemmers vilje til at organisere kollegaerne, når man spørger, hvor ofte de anbefaler deres kollegaer at melde sig ind i 3F. Her svarer 29 procent "Dagligt", 18 procent "Ugentligt", 15 procent "Månedligt" mens kun 9 procent svarer "Aldrig".

– Fagbevægelsens ansatte kan godt finde nogle enkelte personer på pladsen, der vil melde sig i fagforening, men hvis man vil organisere hele pladsen, så skal dé personer tage ansvaret for organiseringen af deres kollegaer.

Overrasket næstformand

I 3F's Byggegruppe er næstformand Palle Bisgaard overrasket over rapportens konklusion om, at det ikke er de store fagretslige sager, der har banet vejen for gennembruddet:

– Jeg synes, det er overraskende, at de store faglige sager ikke har haft større betydning. Der er ingen tvivl om, at det har haft en betydning på rigtig mange forskellige områder, men det er alligevel overraskende, at det har haft så begrænset betydning for organisering, som rapporten viser, siger han til Arbejderen.

19. maj. 2016 - 05:46   19. maj. 2016 - 05:50

Fagbevægelse

as@arbejderen.dk
Faglig organisering

Med globaliseringen af arbejdsmarkedet står fagbevægelsen i dag overfor helt nye udfordringer. Fra midten af 1990'erne har antallet af udenlandske arbejdere i Danmark været støt stigende. Siden EU's østudvidelse i 2004 er antallet eksploderet.

Importen af uorganiseret arbejdskraft fra udlandet har forrykket den balance i styrkeforholdet mellem arbejdsgivernes organisationer og fagbevægelsen, som er afgørende for den danske aftalemodel.

Arbejderen sætter i en artikelserie fokus på fagbevægelsens kamp for at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold for både danske og udenlandske arbejdere.

Læs artiklerne her