18 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Faglig kamp for fremtidens arbejdsmarked

Ny artikelserie

Faglig kamp for fremtidens arbejdsmarked

Metrobyggeriet i København har i den grad bidraget til at sætte fokus på organisering af udenlandske arbejdere. I den kommende tid stiller Arbejderen skarpt på fagbevægelses indsats og resultater.

I efteråret 2014 var der blot et par håndfulde udenlandske metroarbejdere, der betalte kontingent til 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening. I dag er tallet tæt på 1000.
FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

Antallet af udenlandske arbejdere i Danmark er siden 1990'erne steget eksplosivt og har været med til at sætte kampen mod social dumping højt på fagbevægelsens dagsorden.

3F har sikret bedre løn og arbejdsforhold på metrobyggeriet. Nu skal vi have metroarbejderne til selv at forsvare resultaterne.
Bo Riis- Nielsen, 3F

Arbejderen sætter derfor i en ny artikelserie fokus på fagbevægelsens arbejde med at organisere de mange udenlandske kolleger.

For på trods af den høje prioritering af kampen mod underbetaling af især østeuropæiske kolleger er det først de seneste år, at større grupper af udenlandske arbejdere har meldt sig ind i danske fagforeninger.

3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) er en dem, der nu høster frugterne af flere års organiseringsindsats på det københavnske metrobyggeri. Siden efteråret 2014 er antallet af udenlandske metroarbejdere steget fra nogle få håndfulde til i dag at være i nærheden af 1000 medlemmer.

Vigtige brikker

Resultatet er opnået gennem et målrettet arbejde fra 3F's side, hvor en række faglige sager, opsøgende arbejde, sociale aktiviteter og kurser om det danske arbejdsmarked, indgår som vigtige brikker.  

Bo Riis-Nielsen er tovholder på 3F-kurserne, hvor metroarbejderne får indsigt i, hvordan det danske arbejdsmarked er skruet sammen.

– Det er vigtigt, at de udenlanske arbejdere ved, hvad en overenskomst er, og hvilke rettigheder de har. På den måde bliver det sværere for arbejdsgiverne at løbe om hjørner med dem, siger han.

Efter at have undervist på fem af foreløbig otte planlagte kurser, er han overbevist om, at uddannelse, sammen med den faglige indsats på metroen i øvrigt, er den rigtige vej at gå.

Når året er omme, vil næsten 200 ikke-dansktalende tillidsfolk på det københavnske metrobyggeri vide, at den danske model intet har at gøre med catwalk og modeshow, men derimod dækker over de overenskomster, politisk vedtagne love og et retssystem, som regulerer løn og arbejdsforhold.

Kæmpe udfordring

Det har været en kæmpe udfordring for 3F alene at få kontakt til metroarbejderne, som der for tiden er omkring 1500 af. 95 procent er udlændinge, og de fleste kommer fra Italien, Portugal, Rumænien og Polen - lande hvor der er en langt mere udbredt skepsis og en til tider direkte fjendtlig indstilling overfor fagbevægelsen end generelt i Danmark. Oveni den medbragte fagforeningsskepsis har metroarbejderne været bange for at blive fyret, hvis de blev set sammen med en fagforeningsrepræsentant.

Michael Severinsen er ansat af Opmålerforeningen København til opgaven at få de udenlandske arbejdere på store byggerier  - især metrobyggeriet - til at melde sig i fagforening.

– Da jeg startede for godt fire år siden, var det næsten umuligt for fagbevægelsen bare at komme ind på metro-pladserne, husker den 36-årige tømreruddannede.

Nu kan Michael Severinsen og den håndfuld ildsjæle fra BJMF, der står til rådighed stort set døgnets 24 timer, se, at indsatsen har været det hele værd: Respekten for 3F vokser, og metroarbejderne vælger at blive medlem af fagforeningen.

Fremtiden

Organiseringen har givet metroarbejderne mod på at stå frem med rystende historier om grov underbetaling og utallige brud på sikkerheden. Med baggrund i dem har 3F rejst faglige sager - og vundet.

Bo Riis-Nielsen og Michael Severinsen, der er undervisnings-makkere på 3F-kurserne, gør da også meget ud af at forklare kursisterne, at fagforeningen intet er uden medlemmerne.

– 3F har sikret bedre løn og arbejdsforhold på metrobyggeriet. Nu skal vi have metroarbejderne til selv at forsvare resultaterne og sætte hælene i, når nye firmaer kommer til og spiser de ansatte af med lønninger under overenskomsten, siger Bo Riis-Nielsen, der selv har arbejdet i næsten halvdelen af sit arbejdsliv i byggebranchen.

Han og Michael Severinsen håber, at det lykkes at etablere netværk af udenlandske arbejdere på tværs af Danmark. Netværk som kan bruges af en italiensk eller rumænsk bygningsarbejder, der kommer til landet for at arbejde, til at få svar på en masse spørgsmål

30. apr. 2016 - 05:24   17. maj. 2016 - 11:07

Organisering

noc@arbejderen.dk
Ansatte på metrobyggeriet
  • Copenhagen Metro Team (CMT) er hovedentreprenør på metrobyggeriet. Det er et italiensk konsortium, der består af firmaerne Salini, Tecnimont og Seli. 

  • Imellem 1.500 og 2.000 personer udfører det manuelle arbejde på metrobyggeriet.

  • Cirka 95 procent af de ansatte kommer fra udlandet, og der tales 22 sprog på pladserne

  • CMT har omkring 260 arkitekter, ingeniører og andet administrativt personale ansat.

  • Bygherre på projektet er det offentligt ejede Metroselskabet.

Kilde: 3F