18 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Første skridt mod samlet trepartsaftale

Delaftale om integration

Første skridt mod samlet trepartsaftale

Den første delaftale i de igangværende trepartsforhandlinger om bedre integration af flygtninge faldt på plads fredag eftermiddag. Dermed er vejen banet for en samlet trepartsaftale, vurderer parterne

Flygtninges vej ud på det danske arbejdsmarked skal være mere direkte, mener arbejdsmarkedets parter og regeringen.
FOTO: Sara Gangsted / Scanpix
1 af 1

Den første af tre forventede delaftaler om bedre integration af flygtninge på det danske arbejdsmarked faldt fredag eftermiddag på plads. Om bordet sad repræsentanter for fagbevægelsen, offentlige og private arbejdsgivere samt regeringen.

Aftalen slår fast, at kommunerne har ansvaret for en effektiv integrations-indsats.
Steen Nielsen, Dansk Industri

Aftalen består af 21 punkter og beskriver, hvordan asylmyndigheder og kommuner skal målrette deres arbejde mod at sikre, at de mange nye flygtninge kommer ud på danske arbejdspladser. Målet er bedre integration og færre udgifter til overførselsindkomster.

– Kommunerne skal fra nu af bruge alle deres kræfter på, at mennesker får fodfæste i job af en eller anden karakter, og så skal øvrige aktiviteter, for eksempel danskundervisning, indrette sig derefter, siger beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) ifølge dr.dk.

LO's formand Lizette Risgaard er godt tilfreds med udfaldet af forhandlingernes første runde. Hun mener, at delaftalen øger sandsynligheden for, at parterne i sidste ende når frem til en samlet trepartsaftale.

– Vi skal have flere flygtninge til at blive selvforsørgende, uden at det sker på bekostning af de ledige, der allerede i dag står og mangler et arbejde eller en uddannelse, siger Lizette Risgaard.

Et godt afsæt

Også formanden for fagforbundet FOA Dennis Kristensen ser aftalen som et godt afsæt for de videre forhandlinger:

– Nu er vi godt på vej. Kvaliteten ved enigheden om de 21 punkter er, at der nu er fokus på, at beskæftigelse er vejen til integration. Flygtninge er som udgangspunkt jobparate, som det hedder - og det udgangspunkt er vi enige i. Den nye aftale baner også vejen for, at flygtninge i højere grad boligplaceres der, hvor der er arbejde. Denne tanke har kommunerne været nervøse for, men virker systemet, så er det sørme også med at bruge det, siger forbundsformanden.

Hos de kommunale arbejdsgivere i Kommunernes Landsforening roser formand Martin Damm aftalen for at rumme ”gode principper”. Han understreger dog, at effekten i høj grad afhænger af, hvorvidt det private arbejdsmarked kan skabe jobåbninger til flygtninge.

– Det er helt afgørende, at arbejdsmarkedets parter bidrager til at løse de kæmpemæssige udfordringer, som det danske samfund står overfor. Og vi ser derfor forventningsfuldt frem til næste fase, hvor arbejdsmarkedets parter påtager sig et stort ansvar for at bidrage til at løfte opgaven. Der skal udvikles nye redskaber og løsninger på arbejdsmarkedet. Det er helt nødvendigt, siger Martin Damm.

Kommunernes ansvar

I den stærkeste private arbejdsgiverorganisation Dansk Industri er man glad for, at delaftalen slår fast, at kommunerne i højere grad skal være opsøgende overfor virksomhederne, så det bliver nemmere for arbejdsgivere at ansætte flygtninge.

– Aftalen slår fast, at kommunerne har ansvaret for en effektiv integrationsindsats og for at opsøge de muligheder, der er på virksomhederne. Derfor er det godt, at vi er blevet enige om at forbedre den indsats, siger underdirektør Steen Nielsen.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter fortsætter forhandlingerne om en samlet integrationsaftale. de næste temaer, der kommer på bordet er: "Bedre rammer for virksomheder til at ansætte flygtninge" og "Enklere og mere fleksibel virksomhedsrettet indsats."

29. feb. 2016 - 09:58   29. feb. 2016 - 15:56

Trepartsforhandlinger

as@arbejderen.dk