26 Apr 2018  

KBH: Let skyet, 7 °C

Deltidsjob er vejen til working poor

Boost til kampagne

Deltidsjob er vejen til working poor

FOA Ungdom har benyttet den igangværende kongres til at slå et slag for kampen for arbejde på fuld tid og et job til en løn, man kan leve af.

Sascha Madsen fra FOA Ungdom opfordrede fra talerstolen afdelingerne til at trække i arbejdstøjet og støtte #FuldtidJaTak.
FOTO: PN
1 af 1

En halv Yankiebar - pakket fint ind i cellofan og påklistret et mærke med teksten: "Halv løn = halv fornøjelse #FuldtidJaTak."

Vi nærmer os tilstande, der minder om working poor, som vi har set i Tyskland og andre lande.
Sascha Madsen, FOA Ungdom

Med det søde islæt forsøgte FOA Ungdom at minde de 600 delegerede på den igangværende FOA-kongres på Radisson Blu i Aarhus om den kampagne, som de unge søsatte tilbage i februar måned.

– Hvorfor kun en halv Yankiebar spørger nogen af jer sikkert. Jo med en deltidsstilling følger deltidsøkonomi, forklarede Sascha Madsen fra FOA Ungdom fra talerstolen og opfordrede de lokale afdelinger til at spille mere aktivt med i kampagnen.

En fælles kamp

Hun forklarer efterfølgende til Arbejderen, at kampen for at komme deltidskulturen til livs ikke kan overlades til de unge alene - det er en fælles opgave.

– Desværre er det mere reglen end undtagelsen, at ledige stillinger er deltid. Vi ønsker et job, man kan leve af, derfor håber vi, at afdelingerne trækker i arbejdstøjet og kaster sig ind i kampen for, at kommunerne opretter flere fuldtidsstilinger, opfordrer den unge FOA-kvinde.

Baggrunden for #FuldtidJaTak-kampagnen er et arbejdsmarked, der efter de unges opfattelse er ved at udvikle sig i en forkert retning. Og en protest imod, at man skal have flere jobs for at have en indtægt, man kan leve af.

– Når man er tvunget til at have flere forskellige jobs for at få hverdagen til at hænge sammen økonomisk, så nærmer vi os tilstande, der minder om working poor, som vi har set i Tyskland og andre lande, siger Sascha Madsen til Arbejderen.

Myter holder ikke

Hvor greelt, det står til på FOA's områder, dokumenterer følgende tal: Inden for social- og sundhedsområdet i FOA er kun 29 procent ansat i stillinger på fuld tid altså 37 timer om ugen. Eller sagt på en anden måde: På hele sygehusområdet, i ældreplejen, psykiatrien og socialpsykiatrien er 71 procent af de ordinære jobs besat med deltidsansatte.

Udviklingen på arbejdsmarkedet kan ikke begrundes med, at FOA's medlemmer helst vil arbejde på deltid. En undersøgelse foretaget på tværs af FOA's sektorer viser, at næsten halvdelen arbejder deltid. Ud af dem vil hver femte gerne gå op i tid.

Heller ikke myten om, at kvinder i omsorgssektoren foretrækker deltid, holder vand. En undersøgelse viser, at hele 76 procent af FOA's medlemmer under 31 år ønsker ansættelse i en fuldtidsstilling.

Det er dog langt fra alle, der har mulighed for det, men FOA Ungdom mener, at hvis folk gerne vil have et fuldtidsarbejde, skal de have mulighed for at få det. 

Anstændige arbejdsvilkår

FOA-Ungdom forklarer, at unge konstant står standby for at få arbejde eller flere timer, eller har flere jobs for at kunne forsøge sig selv og en eventuel familie. Det betyder en hverdag præget af usikkerhed, stress og ofte økonomiske vanskeligheder. På sigt har det også konsekvenser for indbetalingen til pensionsopsparingen, ligesom det betyder forringede barselsvilkår, og at det er sværere at optjene ret til dagpenge.  

– Dybest set handler det jo om anstændige arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet, slår Sascha Madsen fast.

16. nov. 2016 - 14:55   17. nov. 2016 - 14:44

FOA-kongres

noc@arbejderen.dk
Fakta om FOA
  • Fagforbundet FOA har 183.000 medlemmer, hvoraf godt 153.000 er erhvervsaktive. Det sidste år er antallet af medlemmer faldet med to procent.

  • FOA er opdelt i fire sektorer. De største er Social-Sundhed med 92.400 medlemmer og Pædagogisk med 43.400 medlemmer, mens Kost-Service og Teknik-Service har henholdsvis 9500 og 7300 medlemmer.

  • FOA holdt sin 4. ordinære kongres 16.-18. november på Hotel Radisson i Aarhus. Der var 600 delegerede.