23 Oct 2017  

KBH: Spredte skyer, lette byger, 8 °C

Asbest er livsfarligt

Arbejdsmedicinere advarer:

Asbest er livsfarligt

Hvert år dør 130 personer af lungehindekræft, der kan forårsages af arbejde med asbest. Især håndværkere vil i mange år frem støde på det livsfarlige stof, der tidligere var indeholdt i mange byggematerialer.

Asbest er indeholdt i mange byggematerialer, som blev brugt for år tilbage. Håndværkere støder derfor tit på asbest, når de arbejder med renovering af gamle bygninger og installationer.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

30-40 år efter at asbest er blevet forbudt, registrerer de arbejdsmedicinske klinikker i Danmark hvert år personer, der har pådraget sig lungesygdomme som følge af arbejde med asbest.

Da der fortsat sker udsættelse for asbest ved især nedrivningsarbejde, vil der sandsynligvis også komme nye tilfælde af især lungehindekræft.
Sigve W. Christensen, overlæge.

– Antal med lungehindekræft har været stigende gennem årene og topper først om nogle år. Her i Aalborg så vi sidste år 28 personer med lungehindekræft, 13 med asbestose og 25 med pleurale plaques (godartede lungehindefortykkelser, red.). Herudover så vi 26 med lungekræft, hvoraf en del skyldes asbest, siger Sigve W. Christensen, ledende overlæge på Aalborg Universitetshospitals Arbejdsmedicinske enhed, til Arbejderen.

Fortidens synder

Samme udvikling bekræftes på Arbejdsmedicinsk Klinik i Aarhus og Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Arbejdsmedicinerne peger samstemmende på byggematerialer, hvoraf mange tidligere indeholdt asbest, som den helt store syndebuk, når det gælder alvorlige lungesygdomme.

– De fleste tilfælde handler om fortidens synder, men da der fortsat sker udsættelse for asbest ved især nedrivningsarbejde, vil der sandsynligvis også komme nye tilfælde af især lungehindekræft, siger Sigve W. Christensen.

Fra en person har været udsat for asbest og begynder at mærke det på helbredet, går der mellem 10 og 40 år. Asbest kan være farligt selv i meget små mængder. Hvad angår lungehindekræft, så findes der ingen nedre grænse for, hvor meget asbeststøv en person skal være udsat for, før vedkommende pådrager sig lungeskader.

En af dem, der har fået lungehindekræft, fordi han har arbejdet med asbest, er Dan Hendirksen. Den i dag 41-årige VVS'er arbejdede for 14 år siden i nogle få dage med at udskifte gamle rørinstallationer på et kursuscenter. Sidste år dagen før juleaften fik han beskeden: Du har lungehindekræft.

>>LÆS OGSÅ: "Jeg håber at kunne hjælpe andre"

Dødelig sygdom

– Med hensyn til lungekræft og asbestose er anerkendelseskriterierne 25 fiberår. Det vil sige for eksempel udsættelse for et asbestfiber pr. ml. luft i 25 år eller 25 asbestfibre pr. ml. luft i 1 år. Vor seneste gennemgang af litteraturen tyder på, at grænsen for asbestose er væsentlig lavere. Grænseværdien for asbest er nu 0,1 fiber pr. ml., forklarer den nordjyske overlæge.

Kun de færreste overlever lungehindekræft, som rammer cirka 130 hvert år. Ligeså mange dør hvert år af sygdommen. Den gennemsnitlige levetid er cirka et år.

11. okt. 2017 - 06:00   11. okt. 2017 - 09:03

Asbest

noc@arbejderen.dk
Sundhedsfaren ved asbest

Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler, der kan spaltes i fibre. 

Ved arbejde med asbest og asbestholdigt materiale kan der opstå støv. Støvet indeholder fibre i form af meget tynde nåle. På grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes på langs og blive meget tyndere end 3 mikrometer (1 mikrometer er 1/1000 millimeter). Når diameteren er under 3 mikrometer, kan fibrene trænge helt ud i de allermindste forgreninger i lungerne. Fibrene bliver "respirable". Dette støv er så fint, at det ikke kan ses med det blotte øje. 

Indånding af asbestfibre kan give anledning til følgende sygdomme:

  • Asbestose, som er en kronisk lungesygdom. Symptomerne er åndenød, som forværres ved anstrengelser. Sygdommen kan forværres, selv om udsættelsen for asbestfibre stoppes. Sygdommen viser sig typisk 10-20 år efter udsættelsen for asbest.

  • Lungekræft, som typisk optræder 10-30 år efter udsættelse for asbest.

  • Lungehindekræft, som typisk opstår 15-50 år efter udsættelse for asbest.

  • Fortykkelse af lungehinden (pleura plaqes). Sådanne fortykkelser kan også opstå af anden årsag og giver oftest ingen symptomer.

​I sjældnere tilfælde kan der opstå kræftsygdomme i mave og tarm, hvis man har været udsat for asbest. 

Asbest og tobaksrygning forstærker hinandens virkninger kraftigt og øger risikoen for lungekræft.

Kilde: Arbejdstilsynet