21 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 13 °C

Arbejdsretten afgør om portører kan fyres

Hastebehandling af fyringsvarsler

Arbejdsretten afgør om portører kan fyres

Mens 200 portører i Region Sjælland fortsætter med at strejke, afgør Arbejdsretten, om det er i orden, at regionen fyrer de portører, som afviser at uddanne sig til serviceassistenter.

FOTO: Carl Redhead/Scanpix
1 af 1

Er det i orden, når Region Sjælland vil fyre 21 portører, fordi de ikke ønsker at uddanne sig til serviceassistenter?

Vi kan godt lide vores portørarbejde og vil gerne være dygtigere, men serviceassistentuddannelsen giver ingen mening.
Mikael Andersen, talsperson

Det spørgsmål skulle Arbejdsretten på foranledning af portørernes forbund FOA hastebehandle torsdag eftermiddag.

– Det bliver fremstilliet som om, vi er imod uddannelse, og at konflikten skulle handle om, at vi ikke vil gøre rent. Det passer ikke, siger Mikael Andersen, talsperson for portørerne på Slagelse Sygehus, til Arbejderen.

Både i sidste uge og i denne uge har Mikael Andersen og cirka 200 andre portører på sygehusene i Holbæk, Roskilde, Slagelse, Næstved og Nykøbing Falster strejket i protest mod Region Sjællands fyringsvarsler. Heller ikke torsdag blev der udført andet end akutopgaver på de nævnte sygehuse.

– Vi kan godt lide vores arbejde og vil gerne være endnu dygtigere portører, men serviceassistentuddannelsen giver ingen mening. Portørdelen fylder alt for lidt, og vi mener uddannelsen svækker fagligheden, lyder det fra Mikael Andersen.

For lidt praktik

I dag varer det et år at tage en uddannelse til portør og en overvejende del af uddannelse foregår i praktik. Den serviceassistentuddannelse, som Region Sjælland har krævet, at i alt 102 portører og rengøringsassistenter skal påbegynde i foråret 2018, indeholder blot fire ugers praktik, fortæller Mikael Andersen.

Portørernes forbund FOA mener, de varslede fyringer er i strid med hovedaftalens bestemmelser om loyalitet mod de overenskomster, som parterne indgår. Regionerne har givet portørerne valget mellem at uddanne sig til serviceassistent – og dermed skifte overenskomst og risikere at gå ned i løn – eller at blive opsagt.

– Regionens handlinger er på flere områder i strid med Hovedaftalen. Man er ikke loyal mod en overenskomst, når man tømmer den for medarbejdere – og dermed for indhold. Regionen har klart tilkendegivet, at det er meningen, at andre portører skal følge efter de nu varslede portører, siger FOA's forbundsformand Dennis kristensen og fortsætter:

– Vi mener også, at regionens handlinger i sagen bekræfter påstanden. Ledelsen i Region Sjælland har konsekvent nægtet at tage individuelle samtaler med portørerne om, hvad de skal bruge uddannelsen til. Skal de gøre rent? Skal de udføre andet arbejde. Eller skal de fortsat være klassiske portører, for arbejdet forsvinder jo ikke.

1:0 til FOA

FOA og LO har tidligere ført en arbejdsretssag mod Region Sjælland, der minder om den igangværende. Her blev regionen i 2014 idømt en bod på 100.000 kroner for brud på overenskomsten.

Ansatte fik forud for en afskedigelsesrunde tilbudt nye stillinger, hvis de gav afkald på deres opsigelsesvarsler, og dermed også dengang skulle stilles ringere i en fremtidig ansættelse. Den gik ikke. Det var misbrug af ledelsesretten, sagde arbejdsretten. Og skatteyderne i Sjælland skulle så finansiere boden.

Udfaldet af Arbejdsrettens behandling, dels af sagen om fyringsvarslerne, dels Region Sjællands ønske om at få de strejkende portører idømt en bod med pålæg om at genoptage arbejdet, kommer efter Arbejderens deadline.

De strejkende portører mødes fredag morgen klokken 8 for at snakke om, hvad der er sket i Arbejdsretten og tage stilling til, om de fortsætter strejken eller indstiller den.

15. jun. 2017 - 09:42   15. jun. 2017 - 14:22

Strejke

noc@arbejderen.dk
Portørsagen kort
 • De cirka 200 sygehusportører på Region Sjællands sygehuse får at vide, at de inden 11. maj skal melde sig til en serviceassistentuddannelse.

 • 8. juni: Portørerne nedlægger arbejdet, fordi 21 portører og en rengøringsassistent har fået at vide, at de bliver fyret, hvis de ikke lader sig uddanne.

 • 9. Juni: Portørerne på sygehusene i Nykøbing Falster, Slagelse, Holbæk, Roskilde og Næstved fortsætter strejken. 
  Senere samme dag breder strejken sig til Region Hovedstadens sygehuse i Bispebjerg, Frederiksberg og Rigshospitalets afdelinger på Blegdamsvej og i Glostrup. På Riget alene gælder det 450 portører.
  Portørerne genoptager dog arbejdet, som dagen skrider frem. 

 • 12. juni: Portører nedlægger igen arbejdet fra morgenstunden. 
  FOA og LO kræver, at regionen omgående trækker de varslede fyringer tilbage, ellers trækker de Region Sjælland og Danske Regioner i Arbejdsretten.

 • 14. juni: Portørerne nedlægger arbejdet igen.

 • 15. juni: Arbejdsretten hastebehandler sagen.

Kilde: TV ØST