22 Apr 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

450 timelønnede strejker på Alfa Laval

Tilbudt 0 kroner i timen

450 timelønnede strejker på Alfa Laval

Ledelsen vil give et stort rundt 0 i lønstigninger. Men vi vækster og giver overskud, som vi vil have del i, lyder det fra de strejkende i Kolding. De møder først ind igen mandag morgen.

Siden tirsdag har produktionen ligget stille på Alfa Laval i Kolding.
FOTO: Alfa Laval
1 af 1

Utilfredsheden blandt 450 timelønnede på Alfa Lavals fabrikker i Kolding og Aalborg er til at tage og føle på.

Det, at kollegaerne først møder på mandag, siger mig, at de er meget utilfredse.
Monika Jessen, Fællestillidsrepræsentant

Arbejderne er så sure over resultatet af de lokale lønforhandlinger, at produktionen har ligget stille siden tirsdag. Og de strejkende har meddelt, at de først møder ind igen mandag morgen.

– Det kom helt bag på mig, at kollegaerne kom med den besked. De ved godt, at det koster både bod og skærpet bod, så når de strejker alligevel, kan jeg kun opfatte det som, at de er meget utilfredse, siger Monika Jessen til Arbejderen.

Nej til nulløsning

Hun er fællestillidsrepræsentant i Kolding for cirka 220 medlemmer af Dansk Metal og 180 3F'ere og har siddet til to lokale lønforhandlinger med ledelsen. Udfaldet af begge har været et tilbud om et stort rundt 0 i lønstigninger - dikteret af den svenske koncernledelse.

– Ledelsen i Sverige opfatter de fire fabrikker i Danmark som én samlet enhed og henviser til, at Danmark ikke har bidraget positivt i 2016. Men vi har gjort det godt her i Kolding. Fabrikken bliver udvidet. Vi vækster og skaber hele tiden bedre resultater. Det har leveret et overskud på over 200 millioner kroner. Det, har kollegaerne tydeligvis en forventning om, bliver honoreret, forklarer Monika Jessen.

Stilstand

Hun har da heller ikke kunnet overtale de strejkende til at genoptage arbejdet, fordi ledelsen fastholder nulløsningen.

Ud over fabrikkerne i Kolding og Aalborg har Alfa Laval produktion i Nakskov og Søborg. I Nakskov er der ifølge Arbejderens oplysninger indledt lokale lønforhandlinger, mens de endnu ikke er gået i gang i Søborg.

05. maj. 2017 - 11:45   05. maj. 2017 - 14:52

Strejke

noc@arbejderen.dk
Alfa Laval

Alfa Lavals primære forretningsområder er produktudvikling, produktion, distribution og salg af pumper, ventiler og tankudstyr til fødevareindustrien, bryggerier, mejerier, farmaceutiske - og kosmetiske industrier. 

Alfa Laval har 42 store produktionsenheder og 70 servicecentre fordelt over hele kloden.

I Danmark har Alfa Laval en omsætning på ca. 4,5 mia. danske kroner, og har over 1.800 ansatte.

Alfa Laval har på nuværende tidspunkt over 17.000 ansatte på verdensplan. De fleste er i Sverige, Kina, Danmark, Indien og USA. 

Kilde: Alfa Laval