27 May 2018  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

3F samler erfaringer med organisering af metroarbejdere

Efter succeshistorie

3F samler erfaringer med organisering af metroarbejdere

Ny rapport samler erfaringerne fra indsatsen for at organisere udenlandske arbejdere på metrobyggeriet. Det er vigtigt, at fagbevægelsen lærer af det store stykke arbejde, der er blevet lavet, mener forfatteren bag.

3F har gjort mange vigtige erfaringer på metrobyggeriet i København, hvor man for første gang for alvor er lykkedes med at få udenlandske kollegaer på en byggeplads stort set uden danskere til at melde sig i fagforening.
FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Den 27. april modtog 3F's Byggegruppe en rapport, som gruppen havde bestilt et år før. Forfatter og betonarbejder Jakob Mathiassen havde fået til opgave at opsamle erfaringerne fra den lokale fagforenings arbejde med at få de ansatte på metrobyggeriet i København til at melde sig i fagforening.

Finder vi ikke ud af, hvordan vi får udenlandske kollegaer til at komme med i det faglige fællesskab, vil det betyde en katastrofe.
Jakob Mathiassen, forfatter

Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) har nemlig som den første 3F-afdeling for alvor fået hul på udfordringen med at organisere udenlandske arbejdere på et byggeri, hvor der stort set ikke går en eneste dansker.

– 3F's Byggegruppe vil gerne lære af BJMF's erfaringer, og man vil gerne dele ud af erfaringerne til andre afdelinger, siger Jakob Mathiassen om baggrunden for den omfattende rapport.

Han er overbevist om, at der nok skal blive brug for at lære af både de negative og positive erfaringer fra organiseringsarbejdet på metrobyggeriet.

– Globaliseringen af vores arbejdsmarked er et faktum og vil ganske givet forblive et faktum i de kommende årtier. Finder vi ikke ud af, hvordan vi får udenlandske kollegaer til at komme med i det faglige fællesskab, vil det betyde en katastrofe for dansk fagbevægelse.

Succeshistorien

Det gigantiske metrobyggeri tegnede da også fra første spadestik i 2011 til at blive en katastrofe. Med et enormt antal af udenlandske, uorganiserede arbejdere, fagforeningsfjendske firmaledelser, massiv underbetaling, snyd og elendige arbejdsforhold udgjorde byggeriet et sandt mareridtsscenarie for fagbevægelsen. 

Alligevel lykkedes det i starten af 2015 for københavnske BJMF at vende fortællingen til en succeshistorie. Fra stort set ikke at have nogen medlemmer blandt de mange portugisiske, polske, italienske, irske og afrikanske arbejdere, organiserer fagforeningen i dag over 1000 metroarbejdere.

>> LÆS OGSÅ: 3F organiserer udenlandske metroarbejdere

– Det er jo noget, som andre fagforeninger kan lære af. For eksempel når der skal bygges en Femern-forbindelse. Der kommer vi til at stå med nogle lokale fagforeninger med stort set ingen erfaringer for den her slags arbejde, siger Jakob Mathiassen.

Han er glad for, at han har fået lov til at lave rapporten, som blandt andet baserer sig på interviews med metroarbejderne selv, repræsentanter for ledelsen i en række metro-firmaer samt en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 627 ansatte på metrobyggeriet.

Godt og skidt

– Det har været en interessant proces. Og jeg vil gerne sige, at det kommer 3F til ære, at de også ønskede at modtage kritik. Ville man undgå kritik, kunne man nemt have fundet en anden til at udføre jobbet. Men det har været tydeligt, at man ønsker at lære af både de negative og positive erfaringer. Man ønsker at blive klogere på, hvordan det gik til, at BJMF lykkedes med at få udenlandske kollegaer til at melde sig ind, når det andre steder har vist sig nærmest umuligt, siger Jakob Mathiassen.

Den 38 årige betonarbejder, som har udgivet bøgerne Beton – historier fra skurvognen og Kamppladser, har selv arbejdet på metrobyggeriet tilbage i 2012, hvor han også blev valgt som tillidsrepræsentant for de ansatte i det italienske entreprenørfirma Trevi. Han blev imidlertid fyret i december samme år efter at have startet et nyhedsbrev for Trevi-arbejderne, som ledelsen i månederne op til fyringen forsøgte at få stoppet.

>> LÆS OGSÅ: Tillidsmand fyret for at oplyse

I 3F's Byggegruppe - som har bestilt rapporten - er næstformand Palle Bisgaard ikke i tvivl om, at Jakob Mathiassens fortid på metrobyggeriet har været en fordel i arbejdet med rapporten.

– Det er jo en klar fordel, fordi der er så mange ting, han ved i forvejen. Men jeg tror også, det handler om den måde, Jakob formår at snakke med almindelige bygningsarbejdere på. Altså der er ikke så mange, der formår at gå ind og få den snak med folk på den måde, han kan, siger Palle Bisgaard.

En kilde til inspiration

I 3F's Byggegruppe er man i det hele taget meget tilfredse med den endelige rapport, selvom den ikke er fyldt med lutter roser og indeholder en del overraskelser for de garvede fagforeningsmænd.

– Der er mange øjenåbnere i rapporten, hvor nogle af de gængse forestillinger blandt etablerede fagforeningsfolk bliver udfordret, hvis man kan sige det sådan, siger Palle Bisgaard.

Blandt andet viser rapporten, at de store fagretslige sager, som har hentet historiske summer hjem til mange metroarbejdere, har haft langt mindre betydning for organiseringen, end man hidtil har troet.

– Der er jo ingen tvivl om, at de store sager, hvor man hiver penge hjem til de ansatte, har en stor betydning, men betydningen er bare væsentligt mindre, end vi går og forestiller os. Det er slet ikke det, der i sidste ende er afgørende for, om folk organiserer sig eller ej, siger Palle Bisgaard.

Nu skal rapporten rundt i 3F's mange afdelinger og studeres grundigt. Og så skal erfaringer og konklusioner deles med de øvrige byggefagforeninger i BAT-kartellet, som samler 90.000 medlemmer beskæftiget i bygge- og anlægssektoren.

18. maj. 2016 - 05:30   18. maj. 2016 - 05:40

Fagbevægelse

as@arbejderen.dk
Faglig organisering

Med globaliseringen af arbejdsmarkedet står fagbevægelsen i dag overfor helt nye udfordringer. Fra midten af 1990'erne har antallet af udenlandske arbejdere i Danmark været støt stigende. Siden EU's østudvidelse i 2004 er antallet eksploderet.

Importen af uorganiseret arbejdskraft fra udlandet har forrykket den balance i styrkeforholdet mellem arbejdsgivernes organisationer og fagbevægelsen, som er afgørende for den danske aftalemodel.

Arbejderen sætter i en artikelserie fokus på fagbevægelsens kamp for at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold for både danske og udenlandske arbejdere.

Læs artiklerne her