25 Apr 2018  

KBH: Spredte skyer, 8 °C

Ønsker en åben debat om fagpolitiske spørgsmål

Nye klummeskrivere i Arbejderen

Ønsker en åben debat om fagpolitiske spørgsmål

LO's formand og tre forbundsformænd glæder sig til at skrive i Arbejderen - for læsere der interesserer sig for arbejdsmarkedet og arbejdslivet.

I foråret 2015 var Lizette Risgaard i aktion ved Nørreport Station i København, da LO og FTF skød den fælles kampagne - Sammen skaber vi værdi - i gang.
FOTO: LO Danmark
1 af 1

I dag kan du her på arbejderen.dk læse en faglig kommentar af Lizette Risgaard. LO-formanden får med den sin debut som fast klummeskriver i Danmarks røde dagblad.

Det er ren luksus at komme til orde i et medie, hvor læserne er optaget af arbejdsmarkedet.
Lizette Risgaard, LO

Senere følger kommentarer fra Per Christensen, Dennis Kristensen og Anders Bondo Christensen, der står i spidsen for henholdsvis 3F, FOA og Danmarks Lærerforening (DLF).

De slutter sig hermed til striben af faglige debattører fra en bred vifte af fagforeninger og arbejdspladser, som Arbejderens læsere kender i forvejen.

Lizette Risgaard blev valgt til formand for LO på kongressen sidste år i oktober, og er den første kvinde i spidsen for landets største faglige hovedorganisation. Som repræsentant for rundt regnet 1,1 million lønmodtagere har hun nok at se til. Alligevel takkede hun ja, da Arbejderen spurgte, om hun vil indgå i avisens kommentarpanel.

– Det er ren luksus at få muligheden for at komme til orde i et medie, hvor læserne er optaget af arbejdsmarkedet, overenskomster, faglige fællesskaber, arbejdsmiljø, ja - stort set alt det lønmodtagerne i Danmark er optaget af. Og som det i øvrigt blandt andet er min opgave at italesætte, og skabe debat om og opbakning til, siger Lizette Risgaard.

Aktuelt og relevant

Det største fagforbund i LO er 3F med næsten 300.000 medlemmer. Forbundsformand Per Christensen har også takket ja til at skrive sin mening sort på hvidt i Arbejderen.

– Jeg leverer gerne aktuelle kommentarer til medierne. Som forbundsformand er det vigtigt at have mulighed for at videregive 3F's holdninger til de faglige og politiske spørgsmål, som optager vores medlemmer og tillidsvalgte, lyder det fra Per Christensen, hvis medlemmer i hundredevis abonnerer på Arbejderen i dag.

Da de kommunale arbejdsgivere lockoutede flere end 60.000 folkeskolelærere og voksenundervisere i 25 dage under overenskomstforhandlingerne i 2013, var Arbejderen på med seneste nyt - op til, under og efter den langvarige konflikt.

Danmarks Lærerforening er et stort og vigtigt forbund i forhold til debatten om de udfordringer, fagbevægelsen og velfærdssamfundet står overfor. Det var med i overvejelserne, da folkeskolelærernes formand Anders Bondo Christensen blev tilbudt og sagde ja til spalteplads i Arbejderen.

Medlemmerne af FOA, Danmarks tredjestørste fagforbund, mærker om nogen konsekvenserne, når skiftende regeringer svinger sparekniven. 

Forbundsformand Dennis Kristensen kommenterer altid gerne spørgsmål fra pressen, som falder indenfor FOA's områder, og han sagde uden nærmere overvejelser ja til at blive blogger i Arbejderen.

– Pressen er den hurtigste kommunikationskanal til medlemmerne. Derfor vil jeg naturligvis gerne præsentere FOA-synspunkter, når lejligheden byder sig, siger Dennis Kristensen.

Konstruktiv kritik - tak

De fire repræsentanter fra toppen af dansk fagbevægelse har intet mod kritik, når blot den er konstruktiv. De er ikke altid indbyrdes enige - og de indrømmer, at de ikke altid deler Arbejderens synspunkter. Det gælder eksempelvis avisens kritik af fagtoppens rolle i Dagpengekommissionen, og den kritiske tilgang til politiske partier, inklusiv Socialdemokraterne.

– Af og til kan jeg da godt tænke, at jeres kritik er lidt letkøbt. Det er nemt nok at angribe LO's deltagelse i for eksempel Dagpengekommissionen, men hvis alternativet er, at vi bliver væk, bliver resultatet i alle fald slet ikke til lønmodtagernes fordel, mener Lizette Risgaard.

Dennis Kristensen betrager både fagbevægelsen og de politiske partier som vigtige samfundsinstitutioner, der derfor skal tjekkes og ses efter i sømmene af en kritisk presse:

– Det gælder i sagens natur også de, der vælges til at stå i spidsen for kollegerne, mig selv inklusiv. Det gælder uanset om jeg - som i tilfældet med Dagpengekommissionen - deler kritikken eller ej. 

FOA-formanden mener, at pressen mister troværdighed, hvis den alene vælger at være mikrofonholder.

22. jan. 2016 - 05:10   22. jan. 2016 - 12:55

Bloggere

noc@arbejderen.dk
Om de nye klummeskrivere
 • Lizette Risgaard, formand LO: 
  Født i 1960. Valgt som LO-formand i oktober 2015. Havde været næstformand i LO siden 2007. LO repræsenterer cirka 1,1 millioner lønmodtagere.

 • Per Christensen, formand 3F:
  Født i 1957. Valgt som forbundsformand i september 2013. Kom fra en stilling som forbundssekretær i forbundet. 3F har 298.476 medlemmer. Medlem af LO's daglige ledelse.  

 • Dennis Kristensen, formand FOA:
  Født i 1953. Valgt som forbundsmand i 2002. Havde siden 1996 været afdelingsformand for FOA afdeling 1. FOA har 186.000 medlemmer. Medlem af LO's daglige ledelse.  

 • Anders Bondo Christensen, formand DLF:
  Født i 1956. Valgt som forbundsformand i 2002. Havde været formand for Sønderborg Lærerforening siden 1987. DLF har 88.400 medlemmer. Medlem af FTF's forretningsudvalg.