21 Jun 2018  

KBH: Overskyet, 13 °C

Trump kan ikke stoppe den grønne revolution

Blogs

Thomas Meinert Larsen
lektor og talsperson for Klimabevægelsen
Klimabevægelsen er en partipolitisk uafhængig bevægelse

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 25. november, 2016, 08:09:12

Trump kan ikke stoppe den grønne revolution

Set i det større perspektiv, vil Trump kun marginalt kunne forsinke den grønne omstilling, for på det lange stræk er kursen sat, og den er sat på grøn kurs.

Selvom Donald Trump forud for præsidentvalget har annonceret, at han vil annullere USA's tilslutning til den globale klimaaftale fra Paris, så vil han næppe kunne bremse den grønne omstilling nævneværdigt.

Kulkraft-værkerne har reelt ikke en chance. Allerede i dag er gas billigere i USA, og den vedvarende energi falder konstant i pris

Hele verden, og også USA, er nemlig allerede godt i gang med den grønne omstilling, og en lang række amerikanske byer og stater har både før og efter valget af Trump meldt ud, at de ufortrødent vil fortsætte deres satsning på de vedvarende energiformer, blandt andet fordi alt peger på, at prisen på de vedvarende energiteknologier vil fortsætte med at falde med stor hastighed.

Kulkraftværkerne har reelt ikke en chance. Allerede i dag er gas billigere i USA, og den vedvarende energi falder konstant i pris. Det betyder, at om ganske få år vil det af økonomiske grunde være udelukket at bygge nye kulkraftværker. Samtidig vil vi få enorme mængder grøn el til rådighed, når den kan lagres. 

Og selv hvis Trump for en stund ville kunne gøre investeringer i de fossile brændsler en anelse mere favorable, så bliver der ikke bygget flere kulkraftværker.

Langsigtede investeringer i ny infrastruktur til afbrænding af kul og gas er nemlig afhængig af gunstige markedsvilkår, også lang tid efter at Trumps første regeringsperiode udløber i slutningen af år 2020, og det vil være de færreste investorer, som tør satse på det.

Og både under og efter Trump, så vil verdenssamfundets beslutning om, at den globale temperatur maksimalt må stige to grader bestå, herunder med den implikation, at to tredjedele af alle kendte fossile reserver skal blive i jorden.

Derfor vil man både i USA og globalt forvente støt stigende priser på CO2-udledning, langt skrappere CO2-udledningskrav og hastigt stigende konkurrence fra vedvarende energiformer, som bliver konstant billigere. Alle nuværende og fremtidige investeringer i fossil energi risikerer derfor at ende som ”strandede investeringer”. 

Naturligvis vil Trump stadigvæk kunne bremse eller endog forpurre USA's ambitioner om at blive førende indenfor grøn teknologi, og endog på et meget kritisk tidspunkt, hvor verden for alvor sætter alle sejl til og investerer massivt i den grønne omstilling.

Men set i det større perspektiv, vil Trump kun marginalt kunne forsinke den grønne omstilling, for på det lange stræk er kursen sat, og den er sat på grøn kurs.

Nyeste: Arbejde & Kapital

Nyeste: Idekamp

Nyeste: Kultur