19 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 21 °C

København Lufthavn torpederer Parisaftalen

Blogs

Thomas Meinert Larsen
lektor og talsperson for Klimabevægelsen
Klimabevægelsen er en partipolitisk uafhængig bevægelse

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 22. februar, 2017, 08:50:21

København Lufthavn torpederer Parisaftalen

En skelsættende klima-dom i Østrig og klima-retssager i USA, Holland og Norge antyder, at en retssag mod Københavns Lufthavns udvidelse bør overvejes.

Udvidelse af København Lufthavn torpederer målsætningen i Parisaftalen. Og en klimaretssag kan blive nødvendig for at sikre Danmarks bidrag i de fælles internationale bestræbelser på at indfri målet i den globale klimaaftale.

Når Københavns Lufthavn melder ud, at man planlægger en udvidelse, der skal øge antallet af passagerer fra 24 til 40 millioner årligt, samt øge antal flyforbindelser fra 78 til 124, møder det tilsyneladende ingen løftede øjenbryn blandt de politiske beslutningstagere. 

En tredje landingsbane i Wiens lufthavn vil være ulovlig på grund af den øgede CO2-udledning.

Men en sådan udvidelse vil torpedere de målsætninger, der ligger i den klimaaftale, som Danmark i fællesskab med 192 lande har indgået i Paris.

At en fortsat øgning af lufttransportens CO2-udledninger er uforenelig med Paris-aftalens klimamålsætninger, er netop hvad en østrigsk domstol har konkluderet. De tre dommere slog med en dom fra 3. februar fast, at opførelsen af ​​en ny og tredje landingsbane i Wiens lufthavn vil være ulovlig, eftersom skadevirkningerne fra den øgede CO2-udledning overstiger samfundsgevinsten, og fordi en ny landingsbane vil arbejde imod landets løfte i Paris.

At en domstol på den måde vægter hensynet til klima- og miljø ved etablering af nye større offentlige infrastrukturprojekter er en relativt ny udvikling, men beslutningen ses som en bekræftelse af østrigernes forfatningsmæssige ret til et rent miljø, herunder beskyttelse mod virkningerne af klimaforandringer. Dommerne medgav, at en ekstra landingsbane og den øgede flytrafik ville have positive økonomiske aspekter, men at man efter rettens opfattelse ikke kunne retfærdiggøre det ekstra CO2-udslip. En øget partikel-luftforurening og tab af produktivt landbrugsjord blev også nævnt i afgørelsen. 

En lignende klima-retssag, med fokus på borgernes forfatningsmæssige rettigheder til et rent miljø og en beboelig fremtid omfatter også den såkaldte ”Urgenda sag” fra 2015 i Holland, hvor en domstol beordrede den hollandske regering til at reducere udledningen af ​​drivhusgasser for at beskytte borgerne.

Af andre sager kan nævnes en retssag indgivet af 21 børn i USA, der hævder, at den føderale regering overtræder forfatningen ved ikke at gøre nok for at beskytte kommende generationer mod global opvarmning. For nyligt er en tilsvarende retssag rejst i Norge, hvor sagsøgerne beder en domstol om at blokere for regeringens tilladelse til offshore olieboring.

En retssag mod lufthavnsudvidelsen i Københavns Lufthavn kan måske på lignende måde være nødvendig for at sikre, at Danmark kan indfri sine forpligtelser i forhold til Parisaftalen. Når ikke den udøvende og lovgivende magt har modet og evnen til at sikre en beboelig klode, så kan retssystemet benytte sin dømmende magt til at gribe ind.

Nyeste: Idekamp

15. jun. 2018 - 08:37
15. jun. 2018 - 08:26
13. jun. 2018 - 08:48
13. jun. 2018 - 08:27

Nyeste: Kultur