26 May 2018  

KBH: Let skyet, 14 °C

Der er brug for en ny socialreform

Blogs

Peter Kay Mortensen
Formand for Faglige Seniorer Nordsjælland
Tidligere formand for LO Hovedstaden. Suppleant til Hovedstadens regionsråd for Socialdemokraterne.
Blogindlæg af Peter Kay Mortensen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 22. september, 2016, 07:36:13

Der er brug for en ny socialreform

En kommende regering skal som den første opgave igangsætter arbejde med en ny socialreform, der skal styrke retssikkerheden, genoprette førtidspensionssystemet og måske overveje borgerløn.

Først på ugen kunne jeg læse i avisen, at der var et jobcenter, som i et ressourceforløb havde sat en handicappet ud i arbejdsprøvning fem minutter om ugen.

Vi har helt opgivet solidariteten over for de svageste og socialt dårligt stillede. 

Hændelsen er et meget godt udtryk for, hvordan samfundet har det ud fra et socialt synspunkt.

På mig virker det som om, vi helt har opgivet solidariteten over for de svageste og socialt dårligt stillede. Alt det, vi har opbygget af socialt sikkerhedsnet gennem mange års socialpolitik, er det borgerlige Danmark nu ved at bryde ned, samtidig med at uligheden stiger.

2025-plan giver nye forringelser

Der er ikke tale om forbedringer på det sociale område, når man læser regeringens 2025-plan. Tværtimod så står det tydeligt og klart, at der skal spares, og det er de dårligst stillede, der skal sikre, at topskatten kan sænkes.

Bare et eksempel: Regeringen foreslår at afskaffe revalideringen. Et sådant forslag rammer rigtig mange og kan fastholde dem, der rammes, i en social gabestok, de ikke kan komme ud af.

Med ændringerne i førtidspensionsloven og med indførelse af ressourceforløb fastholdes rigtig mange også i en social situation, hvor de er blevet kastebold mellem systemerne uden udsigt til at få formet en fremtid.

Ikke nok med at man kaster de syge og svage rundt mellem de offentlige systemer indenfor sundhed og arbejdsmarked uden resultater, så koster det samfundet en hulens masse penge, som kunne være brugt på en bedre måde.

Den 1. oktober træder det borgerlige kontanthjælpsloft i kraft. Mere end 30.000 personer vil blive ramt på deres økonomi. Omkring 12.000 kommer under fattigdomsgrænsen (som de borgerlige har afskaffet). Flere familier bliver ude af stand til at betale deres husleje og risikerer at blive sat ud af deres lejlighed.

Social katastrofe

Det værste er dog, at denne fattigdom vil ramme børnene hårdt. Mange børn vil som følge af den indskrænkede økonomi miste deres muligheder for at være med i normale sociale sammenhæng som i sportsklubber og andre fritidstilbud.

Det er og bliver en katastrofe for mange. Man kan undre sig over, at der er politikere både nationalt og lokalt som mener, det er helt i orden, at det sociale sikkerhedsnet bliver svagere og svagere.

Det bliver heller ikke bedre af, at der er personer som Karina Pedersen, der i en ikke særlig dokumenteret bog "Helt ude i hampen" forsøger at gøre de socialt dårligt stillede i det danske samfund, nærmest personligt ansvarlige for den situation, de befinder sig i.

Der er brug for en ny retning i socialpolitikken. Socialreformen fra 1933 havde den rigtige retning. Der er med de seneste ændringer herunder den lille socialreform fra 1998 sket præciseringer, men det har, med aktivloven og serviceloven, ikke fastholdt retssikkerheden.

Derfor er der brug for at en kommende regering, som den første opgave igangsætter arbejde med en ny socialreform, som skal styrke retssikkerheden, genoprette førtidspensionssystemet og måske overveje borgerløn.      

Nyeste: Idekamp

24. maj. 2018 - 08:59
24. maj. 2018 - 08:13
23. maj. 2018 - 08:34
23. maj. 2018 - 08:00
22. maj. 2018 - 08:29
18. maj. 2018 - 08:36

Nyeste: Kultur