19 Jun 2018  

KBH: Let skyet, 21 °C

Der skal råbes højt

Blogs

Nynne Nørup
Erhvervs ph.d.-studerende ved UFF-Humana og DTU Miljø
Uddannet Civilingeniør i Miljøteknologi med speciale i genbrug og genanvendelse af tøj og tekstil. Arbejder på frivillig basis med affaldsplanlægning i IUG og har været facilitator ved børne- og ungdomsklimatopmødet i 2009.
Blogindlæg af Nynne Nørup
fre. 04. maj - 2018
ons. 04. apr - 2018
tor. 14. dec - 2017

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 15. september, 2015, 09:34:21

Der skal råbes højt

Den borgerlige regering vil overlade det til forbrugerne og til virksomhederne selv at sikre en høj prioritering af klima- og miljøområdet.

Med den nye regering og det ændrede politiske flertal er der kommet mange ændringer på klima- og miljøområdet. Miljøministeriet er blevet stykket ud og lagt sammen med Fødevareministeriet.

Samtlige ministre har været ude for at sige, at Danmark ikke længere skal være foregangsland på en række miljøområder.

Samtlige ministre og politikere har været ude for at sige, at Danmark ikke længere skal være foregangsland på en række miljøområder, men kun holde sig til EU's minimums-anbefalinger. Og allerede inden finanslovsforhandlingerne for alvor går i gang, er der lækket et papir, der varsler om nedskæringer på klimaområdet.

Nedskæringer på vej

Det er for dyrt at reducere CO2-udslippet med 40 procent, der skal spares 340 millioner kroner, står der i papiret.

Begrundelsen for mange af disse ændringer lyder, at det er for dyrt, og at det skader vores virksomheders konkurrenceevne at gøre noget ekstra for klimaet og miljøet. Argumenter, der virker forældede, og også ude af trit med virkeligheden.

For det første, fordi samtlige miljøorganisationer og virksomheder som Grundfos med flere allerede har kritiseret regeringen for disse forslag. 

For det andet fordi det helt enkelt mere er et spørgsmål, om vi har råd til at reducere vores indsats på miljøområdet.

Behovet for at sikre en bedre og mere bæredygtig udnyttelse af ressourcerne har aldrig været større. Allerede den 13. august faldt skæringsdatoen, Earth Overshoot Day, dagen der indikerer, at vi har forbrugt de ressourcer, der er til rådighed for Jordens befolkning i år.

Årets forbrug overskredet

Det er seks dage tidligere end sidste år, og det er tidligere end nogensinde før. Selvom en stor del af løsningen ligger i at sænke forbruget, kommer vi ikke uden om, at det stadig er nødvendigt at kigge på, hvordan vi håndterer ressourcerne, når de ender i affaldsstrømmen.

Nedprioriterer vi indsatsen for at effektivisere udnyttelsen af ressourcerne, risikerer vi at gå glip af mulighederne for relative nemme CO2-besparelser. Specielt på nye affaldsområder som tøj og tekstiler, hvor potentialet for at opnå forbedringer er høj, er det væsentligt, at området ikke nedprioriteres eller overses. 

Selv om vi gennem EU er sikret, at ressourcedagsordenen ikke helt forsvinder, ser det ud til, at den danske regering vil overlade det til forbrugerne og til virksomhederne selv at sikre en høj prioritering af området.

Derfor skal opråb fra miljøorganisationer, virksomheder og ikke mindst vi borgere være flere og højere for at få regeringen til at fokusere på, at klima- og miljøområdet er et område med muligheder, et område, som er vigtigt også i forhold til at sikre udvikling og flere arbejdspladser.

Nyeste: Idekamp

15. jun. 2018 - 08:37
15. jun. 2018 - 08:26
13. jun. 2018 - 08:48
13. jun. 2018 - 08:27

Nyeste: Kultur