18 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Regeringen bør styrke succesfuld forebyggelse

Blogs

Majbrit Berlau
Formand for Dansk Socialrådgiverforening
Formand for socialrådgiverne siden 2012. Har siddet i forbundets hovedbestyrelse siden 2004. Født i 1977.
Blogindlæg af Majbrit Berlau

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 27. april, 2017, 07:29:16

Regeringen bør styrke succesfuld forebyggelse

Folketingets bandepakke savner fokus på, hvordan vi bekæmper ungdomskriminalitet. Der er brug for at sætte massivt ind med forebyggelse. Vi har masser af viden om, hvad der skal til.

Folketingets bandepakke skal komme de kriminelle bander til livs. Men pakken savner fokus på, hvordan vi får unge mennesker, der er på vej ind i en negativ livsbane, tilbage på rette spor.

Vi opfordrer til en indsats mod ungdomskriminalitet med fokus på forebyggelse og resocialisering.

Derfor venter jeg spændt på den bebudede reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet og håber, den vil spille sammen med bandepakken, så vi kan forebygge, at udsatte unge ender i hænderne på banderne.

Vi har masser af viden fra både praksis og forskning om, hvilke forebyggende indsatser, der virker. Viden og indsatser, der har været stærkt medvirkende til, at ungdomskriminaliteten siden 2006 er faldet år efter år.

Krævende opgave

Men god forebyggelse er krævende. Opgaven starter hos forældrene, der – så vidt overhovedet muligt – skal tage ansvar for deres børn. Om nødvendigt skal de støttes til at håndtere denne opgave.

Samtidig skal der handles hurtigt og koordineret, så snart et barn eller en ung er i en dårlig udvikling. For forebyggelse kræver sammenhæng, tydelighed og vedholdenhed fra alle de aktører, som er omkring den unge. Det gælder familien, myndigheder og fagfolk samt frivillige i lokalområdet.

Skolen skal sætte ind for at få undervisningen til at fungere, gadeplansarbejderen skal modvirke dårligt selskab i fritiden, socialrådgiveren skal ind og hjælpe familien med at få styr på forholdene og finde en god mentor til barnet, politiet skal forklare familien, at barnets adfærd skal ændres, fritidsklubben skal give barnet gode oplevelser, og så videre.

Og så er det afgørende, at uddannelsesrådgivning og jobcenter finder uddannelse, praktik eller læreplads til de unge. Alle disse indsatser skal skræddersys til det enkelte barn og koordineres tæt – og barnet eller den unge skal inddrages i beslutningerne.

Flere medier spår om, at regeringen ikke vil sænke den kriminelle lavalder. Det er utroligt vigtigt, for en sænkelse har mange skadelige konsekvenser: Stigmatisering, kontakt med det kriminelle miljø under varetægt og afsoning samt færre muligheder senere i livet, hvis straffeattesten er plettet.

Ny metode

Til gengæld anbefaler vi – på linje med blandt andet Det Kriminalpræventive Råd – at inddrage et nyt redskab, som har vist gode resultater i Norge og Nordirland. Det er metoden »genoprettende ret.«

Her skal den unge – som en del af sanktionen – efter aftale med de skadelidte reparere skaderne eller yde samfundstjeneste. Mægling og offerkonfrontation indgår også, så offeret kan få en reel undskyldning og større sikkerhed for, at tingene ikke gentager sig. Samtidig kan den unge rette op på skaden og få syn for konsekvenserne af kriminaliteten.

Problemerne med ungdomskriminalitet er komplekse og berører en bred målgruppe. Det betyder, at der skal en helhedsorienteret strategi til for at imødegå dem. Oven på bandepakken opfordrer vi Folketinget til at gennemføre en indsats mod ungdomskriminalitet med fokus på mere forebyggelse, bedre resocialisering og tættere koordinerede sociale indsatser.

Nyeste: Arbejde & Kapital

Nyeste: Idekamp

15. jun. 2018 - 08:37
15. jun. 2018 - 08:26
13. jun. 2018 - 08:48
13. jun. 2018 - 08:27
12. jun. 2018 - 08:51