24 Jun 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

I en tid med usikkerhed: Der er brug for mere Norden

Blogs

Lave K. Broch
1. suppleant til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU
Cand.scient.pol. Kampagnekoordinator og organisationssekretær i Folkebevægelsen mod EU. Bestyrelsesmedlem i tænketanken NyAgenda. Medlem af Radikale Venstre samt en af initiativtagerne bag Radikalt EU-kritisk Netværk.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 31. januar, 2017, 07:54:49

I en tid med usikkerhed: Der er brug for mere Norden

Det er på tide, at Norden igen kommer til at spille en sådan rolle på den globale scene. Vi kan gøre en positiv forskel i stedet for at være halehæng til andre lande og EU.

I en tid hvor Donald Trump er præsident i USA, og hvor EU er i opløsning, giver det rigtig god mening, at styrke det nordiske samarbejde. Et tættere nordisk samarbejde vil være til gavn for os i Norden, men også for resten af verden. Mere Norden kan give os vigtig stabilitet i en usikker verden, og vi kan i fællesskab forsvare vigtige værdier i en brydningstid. 

Norden kan gøre det muligt at skabe et mere socialt retfærdigt samfund.

Jeg tror ikke på, at vi kan få EU’s elite til at forstå, hvor store og grundlæggende forandringer der er nødvendige for at vende udviklingen i EU, og når man ser på reaktionerne efter den britiske folkeafstemning, hvor der tales om at straffe briterne, må jeg sige, at jeg er blevet endnu mere overbevist om, at Danmark bør forlade EU. 

Foretrækker EFTA

Personligt ønsker jeg, at Danmark efter et farvel til EU skal genindtræde i EFTA, og at vi inden for EFTA vælger den schweiziske model, så vi stadigvæk kan handle og samarbejde med de resterende EU-lande, men uden at give EU og EU-Domstolen magt. Mit hjerte banker desuden for et tættere nordisk samarbejde.

Norden kan på mange måder give os noget helt andet end EU. Jeg ser gerne, at vi udvikler et nordisk statsforbund. Og nej, min vision om et nordisk statsforbund er ikke en drøm om en nordisk centralistisk union.

Det nordiske alternativ skal på ingen måde være en dårlig kopi af EU. Et statsforbund er nemlig ikke det samme som en forbundsstat eller føderation.

Nordisk statsforbund

Et statsforbund – eller en konføderation, som det også kaldes – er et forbund af selvstændige stater eller lande med egne grundlove og parlamenter.

I statsforbundet vil der være en fælles ramme og nogle fælles institutioner, så vi der, hvor det giver mening, kan optræde i fællesskab, for eksempel i det internationale samarbejde i G20, som foreslået af de nordiske fagbevægelser.

Samtidig er der en stor grad af frihed til forskellighed, hvilket i modsætning til EU vil gøre, at samarbejdet udvikles der, hvor der er folkelig støtte til det.

Norden kan tilbyde os muligheden for at skabe et levende demokrati med stor decentralisering. Norden kan gøre det muligt at skabe et mere socialt retfærdigt samfund. Norden kan være rammen om en langt mere ambitiøs miljøpolitik. Og sidst, men ikke mindst kan Norden give os en markant og positiv stemme i verden. 

Norge, der ikke er med i EU, spiller en vigtig rolle som fredsmægler i mange af verdens konflikter, for eksempel i Colombia. Det ville ikke være muligt, hvis landet var med i EU.

Jeg synes, de andre nordiske lande bør bakke op om Norges arbejde for fred i verden. Norden har tidligere spillet en vigtig rolle for fred i verden og i kampen for menneskerettighederne. Tænk bare på indsatsen imod apartheid i Sydafrika.

Norden på den globale scene

Det er på tide, at Norden igen kommer til at spille en sådan rolle på den globale scene. Vi kan gøre en positiv forskel i stedet for at være halehæng til andre lande og EU. 

Et tættere nordisk samarbejde er også populært blandt befolkningerne i Norden. For eksempel viser meningsmålinger fra 2014, at danskere, svenskere og finner hellere vil have et nordisk forbund end et fortsat EU-medlemskab. Og andre målinger viser, at der er opbakning til mere nordisk samarbejde i alle nordiske lande.

Et nordisk statsforbund er derfor ikke en urealistisk drøm. Det er et alternativ til EU, som vi både i Norden og i resten af verden vil have gavn af. 

Ja til Norden – Nej til EU-staten! 

Nyeste: Arbejde & Kapital

Nyeste: Idekamp

Nyeste: Kultur