24 Jun 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

Taxibranchen bliver liberaliseret med ny lov

Blogs

Henning Hyllested
MF for Enhedslisten, 3F’er og tidligere havnearbejder
Medlem af Folketinget for Enhedslisten. Ordførerskaber: Transport, social dumping og landdistrikter. Havnearbejder fra 1981-2011. Var medlem af bestyrelsen for Havnearbejdernes Landsklub og bestyrelsen for 3F Esbjerg.
Blogindlæg af Henning Hyllested
ons. 23. maj - 2018
ons. 14. mar - 2018
ons. 18. okt - 2017

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 01. marts, 2017, 07:05:51

Taxibranchen bliver liberaliseret med ny lov

Aftalen om en ny taxilov betyder en ret kraftig liberalisering, selvom transportministeren ikke kom igennem med alle sine ønsker. Derfor er Enhedslisten ikke med.

Aftalen om en ny taxilov, som samtlige partier i Folketinget – undtaget Enhedslisten – indgik i februar, blev udskreget til at være et nederlag for den transportminister, Ole Birch Olesen fra LA, og hans forsøg på at deregulere taxibranchen og give plads til Uber og Uber-lignende taxiselskaber.

Der bliver en voldsom konkurrence på løn- og arbejdsforhold.

Omvendt mente transportministeren, at det var lykkedes ham at komme igennem med væsentlige liberaliseringer på taxiområdet.

Nu, hvor støvet har lagt sig, er det på sin plads med en nøgtern vurdering af aftalen. Som én, der var med i forhandlingerne, vil jeg forsøge mig.

Rigtigt er det, at aftalen ikke giver plads til Uber eller lignende selskaber. Om det er en sejr kommer an på, hvad man tager udgangspunkt i. Hvis man ser på den nugældende taxilov, er der ingen forskel. Den nuværende lov er krystalklar i definitionen af, hvad taxikørsel er, men også hvad samkørsel er.

Begrænsninger ophæves

Vigtigst er dog, at der i den nye aftale fortsat stilles krav til køretøjernes udstyr og til vognmænd og chauffører. Det gør det umuligt for Uber – med den forretningsmodel, de har, hvor der køres uden tilladelser og uden krav til biler og chauffører andet end kørekort – at virke inden for lovens rammer.

Men det er der ikke noget nyt i. Allerede efter den eksisterende taxilov er Uber-chauffører blevet anklaget og dømt for ulovlig piratkørsel. Og Uber som virksomhed står anklaget for ulovlig medvirken til piratkørsel.

Men selvfølgelig, forsøget fra Ole Birch Olesen på at deregulere, så der blev plads til Uber, blev afvist.

Alligevel lykkedes det ministeren at komme igennem med ret kraftige liberaliseringer. I aftalen ophæver man antalsbegrænsningen og den geografiske begrænsning, som hidtil har været knyttet til en tilladelse til at køre taxa.

Det betyder, at der ikke længere er loft på, hvor mange, der kan få tilladelse til at køre, hvis de opfylder betingelserne, ligesom man kan køre i hele landet på sin tilladelse. Det betyder selvfølgeligt, at taxaerne i hobetal fremover søger mod byerne, hvor der er noget at køre med. Og landdistrikterne vil fortsat være uden ordentlig taxibetjening.

Åbner for kapitalfonde

Der bliver en voldsom konkurrence om kunderne, og det bliver som altid en konkurrence på løn- og arbejdsforhold. Chaufførerne er provisionslønnede, så når der bliver mindre at køre med, falder indtjeningen. Der er kun én måde at kompensere på: længere vagter.

Samtidig bliver det muligt at danne egentlige selskaber, som kan sælges (og købes) og i øvrigt selv opnå tilladelser til taxikørsel. Store kapitalfonde, som investerer i taxibranchen, vil holde deres indtog, som det for eksempel er sket i Sverige. Vi kommer til at se alle mulige former for kreative ansættelser med falske selvstændige ”vognmænd” (de er billige, skal ikke have pension, sygeløn og barsel og så videre).

Så det lykkedes faktisk for den nye transportminister at liberalisere branchen. Samtidig er den henvisning til overenskomsterne i branchen, som er i den nuværende taxilovs §5, ikke med i den politiske aftale.

Nyeste: Arbejde & Kapital

Nyeste: Idekamp

Nyeste: Kultur