19 Apr 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 18 °C

Retsopgør om Iraktortur

Blogs

Christian Harlang
Advokat
Advokat i en række principielle sager, blandt andet grundlovssagen om Danmarks tiltrædelse af Maastricht-traktaten og Danmarks deltagelse i Irak-krigen og senest erstatningssagerne for de 23 irakiske fanger fra Operation Green Desert. Sidder i bestyrelsen for Retssikkerhedsfonden.
Blogindlæg af Christian Harlang
man. 04. sep - 2017
tir. 04. jul - 2017
tir. 16. maj - 2017
man. 27. mar - 2017

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Mandag, 27. marts, 2017, 09:35:11

Retsopgør om Iraktortur

Efter nu at have arbejdet med sagen i mere end seks år er det for mine medarbejdere og mig helt klart, at Forsvarsministeriets øverste ledelse gør alt for at undgå, at sandheden kommer frem.

Østre Landsret har nu afsat 54 retsdage –  et rekordantal – i sagen mod Forsvarsministeriet trods Kammeradvokatens destruktive forsøg.

Det sagsanlæg om de 23 irakiske torturofre, der blev indledt den 13. september 2011, er, efter nu i alt fem nederlag til det sagsøgte ministerium, ikke til at stoppe.

Det sagsanlæg om de 23 irakiske torturofre, der blev indledt den 13. september 2011, er, efter nu i alt fem nederlag til det sagsøgte ministerium, ikke til at stoppe.

Østre Landsret har i denne måned afsat de 54 dage fra tirsdag den 7. november i år frem til torsdag den 8 marts næste år.

Programmet indebærer, at der skal afhøres i alt 72 personer. Udover de 23 ofre for tortur bliver det vidner, som var ledende officerer under den militære operation, hvor de uskyldige, civile sunni-irakere blev overgivet til shiamilitsen af dansk militære styrker.

Også whistlebloweren Anders Kærgaard og menige tilstedeværende soldater samt naboer, der direkte overværede aktionen, skal afhøres. Endvidere afhøres med statsobducent, prof. dr.med. Jørgen Lange Thomsen i spidsen, de retsmedicinere, der har undersøgt torturofrene for både fysiske og mentale skader fra den umenneskelige behandling. Endelig skal to forhenværende danske ambassadører med viden om, hvad der var almindeligt kendt – også blandt dansk militær – om shiamilitsens praksis for tortur, afgive deres forklaring til retten.

Selvom sagen nu er blevet uundgåelig for Forsvarsministeriet forsøger Kammeradvokaten sig alligevel, stadig, med at kaste grus i maskineriet for sagens opklaring: Et helt centralt dokument, som vi har krævet fremlagt i sagen, er det danske militærs egen rapport på 23 sider om operationen. Rapporten er fremlagt for Østre Landsret forsynet med ca. 90 procent sort tusch overstregninger, som vi har krævet fjernet. Af Støtteforeningen for Irakiske torturofre er den tilsværtede rapport optrykt til et 16 meter langt banner, som der for nylig har kunnet læses om her i avisen, og som er benævnt ”Det Sorte Bayeux-Tapet”.

Østre Landsret tager inden for kort tid stilling til, om tuschen skal fjernes. Om nødvendigt afgøres spørgsmålet af Højesteret. Forhåbentlig inden sommerferien. Centralt for ansvaret i sagen er, hvad daværende forsvarsminister Søren Gade vidste, og hvornår, samt om han, direkte eller indirekte, deltog i beslutningen om at overgive irakerne til deres torturbødler. Kammeradvokaten fik i februar Østre Landsret med på, at Gade ikke skal møde op til afhøring. Dette del-spørgsmål angående retssagens substans forsøger vi at få afgjort af Højesteret, og første etape i dette labyrintiske system er, at Procesbevillingsnævnet skal tage stilling til vor ansøgning om såkaldt kæretilladelse.

Efter nu at have arbejdet med sagen i mere end seks år er det for mine medarbejdere og mig helt klart, at Forsvarsministeriets øverste ledelse (og formentlig S. Gade selv) gør alt for at undgå, at den egentlige sandhed om, hvad der gik galt, da danske styrker overlod irakerne til militsen, ikke kommer frem. Man har undveget undersøgelseskommissionen, som VK-regeringen selv nedlagde, men blokeringen overfor domstolssagen ser ud til at mislykkes.

Inskriptionen på domhuset i bygningen bag ved mig lyder: ”Med lov skal man land bygge”, der er den første sætning i nogen dansk grundlov, Jyske Lov fra 1241. Kan den også overholdes, når tortursagen behandles i første instans hos Østre Landsret og afgøres i 2018?

Nyeste blogindlæg

Nyeste: Arbejde & Kapital

18. apr. 2018 - 11:14
17. apr. 2018 - 10:00
17. apr. 2018 - 08:51
16. apr. 2018 - 09:41
13. apr. 2018 - 08:36

Nyeste: Idekamp

19. apr. 2018 - 08:49
19. apr. 2018 - 08:49
19. apr. 2018 - 08:13
18. apr. 2018 - 08:15