26 May 2018  

KBH: Let skyet, 14 °C

Liberalt kvælertag på det kollektive Danmark

Blogs

Carl-Aage Jensen
Civiløkonom og marxist
Uddannet murer, ingeniør og civiløkonom. Har gennem mere end 30 år været aktiv i den kommunistiske bevægelse, specielt i forhold til økonomi.
Blogindlæg af Carl-Aage Jensen
fre. 05. jan - 2018
fre. 10. nov - 2017
fre. 22. sep - 2017

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 02. december, 2016, 07:30:52

Liberalt kvælertag på det kollektive Danmark

Regeringsgrundlaget er gennemsyret af, at det private erhvervsliv har forrang frem for samfundets selvstændige interesser. Vi skal alle agere som individuelle forbrugere.

"Kort sagt: Det skal være både billigere og nemmere at drive virksomhed og være selvstændig i Danmark".

Det er den nye Løkke-regerings mål i forhold til erhvervslivet og i realiteten dens kernemålsætning, som gennemsyrer hele det nye regeringsgrundlag. Målet er at skabe vækst i den private sektor i Danmark, hvilket skal ske ved at skræddersy den offentlige sektor til erhvervslivets behov.

 Regeringen varsler øget udlicitering og udsalg af offentlige virksomheder som eksempelvis TV2.

Erhvervslivet skal bidrage mindre til samfundet gennem skattelettelser og fritagelse for en række afgifter, mens samfundet skal understøtte det private og dermed også den private tilegnelse af de værdier, vi skaber i landet.

Danmarks 1000 største virksomheder havde ellers i 2015 et rekord stort overskud efter skat på 145 milliarder kroner ifølge Berlingske Business Magasin. Virksomhederne investerer imidlertid i stigende grad i udlandet frem for i Danmark, for det er i udlandet, at væksten i varesalget er størst, som følge af den øgede frihandel og væksten i de folkerige stater.

Løkke-regeringen mener imidlertid, at blot de danske virksomheder får endnu bedre vilkår og endnu større overskud, så vil de investere i Danmark og derigennem skabe flere arbejdspladser og vækst til gavn for alle.

Skattelettelser til erhvervslivet og til de rige skal betales ved, at den offentlige sektor skal fylde mindre i samfundsøkonomien, men samtidig skal en større del af de offentlige udgifter gå til offentligt forbrug og investeringer.

Hvad betyder det? Regeringen nævner to eksempler. Den vil omlægge SU’en og overfører penge til andet formål, ligesom den vil bruge mindre på udviklingsbistand for at bruge pengene på sundhedssektoren og ældre i Danmark.

Den stramme offentlige økonomi er suppleret med en plan for at øge de private virksomheders rolle som leverandører til de offentligt betalte ydelser. Regeringen varsler øget udlicitering og udsalg af offentlige virksomheder som eksempelvis TV2.

Derudover taler regeringen om "fair konkurrence", men som kun rammer det offentlige som leverandører. Statslige selskaber må ikke være i direkte konkurrence med private. Ligesom regeringen vil kontrollere det offentliges bud ved udliciteringer.

Det hele skal ses i sammenhæng med, at regeringen vil øge danskernes frie valg, hvor det offentlige betaler for ydelserne, samt vil styrke muligheden for tilkøb. Er du utilfreds med det offentlige tilbud, kan du bare betale for ekstra ydelser hos den samme leverandør. Hvis du har råd vel at mærke.

Regeringsgrundlaget er gennemsyret af, at det private erhvervsliv har forrang frem for samfundets selvstændige interesser. Den demokratiske indflydelse, vi som borgere har i samfundet, bliver på markant vis skubbet i retning af, at vi skal agere som individuelle forbrugere.

Den stigende ulighed i Danmark vil tage yderligere fart.

Nyeste: Idekamp

24. maj. 2018 - 08:59
24. maj. 2018 - 08:13
23. maj. 2018 - 08:34
23. maj. 2018 - 08:00
22. maj. 2018 - 08:29
18. maj. 2018 - 08:36

Nyeste: Kultur