18 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

En helt ny socialpolitik

En helt ny socialpolitik

Onsdag, 01. februar, 2012, 10:57:36

Her er en gennemgang af foreningens mest centrale synspunkter og forslag:

Her taler deltagerne i deputationen med socialudvalgets formand Özlem Cekic inden mødet. Fra højre ses Børnerådets formand Lisbeth Zornig Andersen, Bo Heide-Jochimsen fra Projekt Udenfor, Özlem Cekic og Knud Vilby, formand for Socialpolitisk Forening.
Aage Christensen

En deputation fra Socialpolitisk Forening mødtes torsdag i sidste uge med Folketingets socialudvalg for at fremlægge en række ideer til den socialreform, som regeringen har bebudet. Her er en gennemgang af foreningens mest centrale synspunkter og forslag:

· På mange områder fungerer socialpolitikken ikke i dag. Der mangler helhedssyn, sammenhæng og koordination. Det uoverskuelige og siloopdelte system kommer til at virke ekskluderende frem for inkluderende. Der er behov for at revitalisere hele socialpolitikken?

· Man kunne starte med at få en sammenhængende børnepolitik i stedet for at lovgive ud fra enkeltsager? Det ville være godt at inddrage Børnerådets visioner for det gode børneliv i den kommende socialreform?

· Borgere med flere problemer har alt for mange forskellige sagsbehandlere, og den enkelte sagsbehandler har for mange sager?

· Den nye regering må ikke begå den fejl at fortsætte en politik, der alene sigter mod arbejdsmarkedet. Vi skal gøre øget brug af revalidering og rehabilitering men ikke kun af hensyn til arbejdsmarkedet. Vi skal se rehabiliteringsbegrebet langt bredere. Det handler også om, at mennesker bliver i stand til at mestre deres liv. Rehabilitering skal også omfatte mennesker, der ikke kan finde en plads på arbejdsmarkedet.

· Kommunerne har brug for en fælles faglig standard og en overordnet myndighed, der kan sikre kvalitet og sammenhæng, og som kan vende tommelfingeren op eller ned i forhold til den praksis, der har udviklet sig.

· Forebyggelsen skal styrkes?

· Udenlandske hjemløse skal sikres et sted at sove, mad og lægehjælp?

· Når hjemløsestrategien udløber om 11 måneder, skal det sikres, at de mange gode tiltag i strategien kan blive videreført? Og samtidig skal der gøres noget i forhold til de mange unge hjemløse og med opfølgningen på de hjemløse, som får deres egen bolig, men har behov for støtte, hvis de ikke skal ryge ud igen?

01. feb. 2012 - 10:57   03. sep. 2012 - 12:37

Indland