21 Apr 2018  

KBH: Spredte skyer, 15 °C

Grundlag for »Forandring Nu«

Grundlag for »Forandring Nu«

Tirsdag, 24. januar, 2012, 10:11:06

NGO’ere og folkelige bevægelser er gået sammen i initiativet »Forandring Nu«.

Initiativet »Forandring Nu« ønsker i forbindelse med det danske EU-formandskab at skabe forandring i den politiske udvikling i Europa.

Initiativet stiller følgende krav til det danske EU-formandskab og ministerrådet i EU:

• Der skal sættes aktivt ind mod arbejdsløshed. Unge skal sikres job og uddannelse.

• Der skal gennemføres en ambitiøs miljø- og klimapolitik, som øger beskæftigelsen gennem omstilling til grønne jobs.

• Det er den finansielle sektor, der har ansvaret for den økonomiske krise. Derfor skal der indføres en finansskat, som bidrager til, at vi kommer ud af krisen.

• Der skal gennemføres et effektivt stop for social dumping gennem vedtagelsen af en social protokol.

 

Initiativet inviterer alle, som ønsker at støtte ovennævnte krav, til at deltage i konferencen »Forandring Nu«, hvor der vil være international deltagelse. Konferencen afholdes den 28. marts 2012 i København.

Ligeledes opfordres interesserede til at deltage i en manifestation den 29. marts. Det er initiativets ambition at levere vores krav til det danske formandskab i forbindelse med økonomi- og finansministrenes europæiske topmøde (ECOFIN), som finder sted den 30. marts 2012.

 

Initiativgruppen arbejder på at oprette et sekretariat for tilmelding med mere.

 

Følgende organisationer og bevægelser er foreløbig med i »Forandring Nu«:

LO-Storkøbenhavn, Byggefagenes Samvirke, Netværk for Velfærd og Demokrati, Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling (GNBO), Miljøorganisationen NOAH, Klimaforum og Det Økologiske Råd.

Der arbejdes med at udvide kredsen af arrangerende organisationen.

»Forandring Nu« anbefales desuden af LO-Storbyerne.

 

Kontaktpersoner:

Anders Olesen, 3F BJMF; Peter Kay Mortensen, LO-Storkøbenhavn; Hans Henrik Samuelsen, GNBO.

24. jan. 2012 - 10:11   03. sep. 2012 - 12:37

Indland