20 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 14 °C

Frygt ikke Rantzaus sorte hær

Borgerkrigen under reformationen

Frygt ikke Rantzaus sorte hær

Den hellige kriger, kalder forfatteren Bramming hærføreren Johan Rantzau, som nedslagtede bønderne og deres leder, Skipper Klement.

Forfatteren Torben Bramming er præst ved Ribe Domkirke.
FOTO: Petra Theibel Jacobsen
1 af 1

Torben Bramming er præst ved Ribe Domkirke og har skrevet en meget spændende bog om Johan Rantzau. Johan Rantzau var krigeren som besejrede Skipper Klement og forhindrede, at Christian den Anden kom tilbage til tronen.

Både Luthers og Rantzaus grundlag var krig og magt - ikke nåde og næstekærlighed.

Rantzau optrådte med en fanatisk brutalitet. Sejren over Skipper Klement i Grevens Fejde i Ålborg december 1534, betød 2000 dræbte bønder og efterfølgende en ufattelig nød for bondebefolkningen, som havde støttet oprøret.

Bønderne måtte afstå alt gods

I over halvdelen af Jyllands herreder måtte bønderne afstå alt gods, og da krigen var slut ejede kongen, nu Christian den Tredje, personligt halvdelen af Danmarks jord.

Johan Rantzau skriver selv om stormen på Ålborg: Vi begyndte da at storme og stormede en god time om ikke halvanden, og de værgede sig mandeligt og havde besat skanserne med godt skyts rundt om. Dog undte os Gud den lykke, at vi vandt stormen, og fjenderne alle blev dræbte.

Det var en reel borgerkrig i Danmark, selv velstillede borgere spiste katte og rotter i København.

Rantzau påvirket af Luther

Johan Rantzau blev påvirket ret så kraftigt af Luther, og han er med til at bane vejen for protestantismen i Danmark. Rantzau rejste som ung rundt i Europa og besøgte blandt andet Henrik den Ottende i England. Han blev også korsridder i Jerusalem og besøgte paven i Rom.

Torben Bramming har skabt et flot portræt af en hellig kriger i en brydningstid i Danmark. Og det er forståeligt, at en præst her i 500 året for Luthers teser prøver at slå et slag for den Lutherske evangeliske kirke i Danmark. Det, der er tankevækkende, er at Luthers og Rantzaus grundlag var krig og magt, - ikke nåde og næstekærlighed.

Ny magt med nye privilegier

Luther brød godt nok med den katolske kirke og fik fjernet afladshandlen og vel også noget af den ekstremisme, der prægede den katolske kirke. Men det var også en kamp for en ny magt med privilegier for tyske og danske fyrster.

Torben Bramming fremhæver Rantzau som en kriger, der sørgede for reformationens gennemførelse. Men hans hovedfjende Christian den Anden ønskede jo også Luthers tanker og mødtes med Luther, som støttede hans tilbagevenden til tronen.

Christian den Anden sørgede for som den første en oversættelse af Bibelen til dansk. Han valgte at gå tilbage til katolicismen for at få penge af sin svoger Kejser Karl den Femte til krigen for at vinde Sverige og tronen tilbage.

Skipper Klements morgensang

Renæssancen var et opbrud i forhold til den mørke middelalder. Men det er langt fra sikkert den almindelige befolkning oplevede dette. Bønderne blev forsat brandskattet til fyrsters og kongers krigseventyr anført af mænd som Johan Rantzau.

Målet reformationen helligede midlet krig. Jeg tvivler på, at bogen om Rantzau kunne være blevet skrevet under ungdomsoprøret i 60'erne. Her var det Kløvedal Reichs' "Skipper Klements morgensang", om ikke at frygte Rantzaus sorte hær, der var i vælten.

08. mar. 2017 - 18:35   08. mar. 2017 - 18:40

Bøger

Niels Erik Danielsen
Anmelder
5

Rantzau - den hellige kriger. Af Torben Bramming.
Kristeligt Dagblads Forlag. 300kr.

Annonce